Големина на текста:
1. МЯСТО НА ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Първична здравна помощ / ПМП е :
? най-масовата форма за оказване на медицинска помощ;
? най-достъпната;
? най-близката;
? с най-голям принос при решаване на здравните проблеми на отделните граждани,
семейства и общества като цяло;
? ПЗП е първият контакт на пациента с лекаря и поради това до голяма степен формира
общата представа за цялата система на здравеопазване.
Официалното понятие за ПЗП е дефинирано на Международната конференция 1978г.:
основна здравна помощ, основана на практически и научно обосновани, социално приемливи
методи и технологии, които са универсално достъпни за всяко лице, техните семейства и
обществото. Тази помощ се оказва при пълното участие на населението в рамките на
разходите, които обществото и страната като цяло могат да си позволят на всеки етап от своето
развитие. Ограничените ресурси в здравеопазването (материални, човешки и финансови)
налага приоритетното развитие на ПМП. За ПМП се отделят най-малко средства, най-малко се
изразходва и затова целта на всички европейски страни е ПМП е да бъде приоритетно
развита за да поеме здравните потребности на населението.
Взаимовръзка между желания >потребности > ресурси:
Пациентите имат винаги големи желания за удоволетворяване на техните здравни
потребности, но реално потребностите са по-малки от желанията, а ресурсите са най-малки от
всички. Затова приоритетно развитие на ПМП.
Три нива на медицинско обслужване: (Първично-базово-ПМП; Вторичноспециализирано
мед. обслужване-СИМП; Третично нивоБолнично обслужване-БМП)
Мястото на ПЗОбазово, в основата на пирамидата
ТРЕТИЧНО
свръх специализирано болнично обслужване
здравно обслужване
специализирано здравно
обслужване (консултации
със специалисти)
базово
здравно обслужване
ОПЛ
САМОЛЕЧЕНИЕ
Стратегически елементи на ПМП:
1
1. Развитието на ПМП като главна функция и център на внимание на националната система
за здравеопазване, като е осигурена подкрепа от болничната система за специализираното
здравно обслужване.
2. Разработването на концепция за здравна политика, която да интегрира стила на живот и
социалните детерминанти на здравето в ПМП.
3. Включването на отделната личност, семейството и различните общности в процеса на
вземане на здравни решения, както и поемането на по-голяма лична отговорност за здравето.
4. Ефективното разпределение и преразпределение на ресурсите, прилагането на подходящи
технологии и спазване на съотношениеторазход-ползав инвестиционната дейност и
финансирането на ПМП.
Първичното здравно обслужване (ПЗО) е интегрирана система за основна медицинска
помощ защото е:
- универсално достъпна;
- икономически ефективна;
- насочена към най-честите заболявания на населението;
- ориентирана към отделната личност, семейството и общността и се осъществява с тяхното
активно участие;
- основана на научно достоверни и социално приемливи методи.
Интегративната роля на ПМП има три основни измерения:
1. Функционална интеграция - основана на интегрален подход към здравните потребности и
проблеми на отделната личност, семейството и общността.
2. Организационна интеграцияс фокус върху начина на организираност на здравните
дейности в здравните центрове и амбулатории и върху техните взаимоотношения с други
сектори в здравеопазването.
3. Образователна интеграция - която генерира знания, умения и готовност на лекарите и
специалистите по здравни грижи за работа в екип и професионално партньорство при
осигуряване на всеобхватни здравни грижи и услуги в извън болничната помощ, в семейството
и общността.
Входът на системата на здравната помощ е ОПЛ.
Реформата в България започва от 01.07.2000 г.
2
2. ВИДОВЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИМП
Лечебни заведения за извънболнична помощ са:
1. Амбулатории за първична медицинска помощ (АПМП), които могат да бъдат:
а) индивидуална практика за първична медицинска помощ (ОПЛ-ЕТ);
б) групова практика за първична медицинска помощ (различнии форми - ЕООД, ООД);
2. Амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат:
а) индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;
б) групова практика за специализирана медицинска помощ;
в) медицински центрове, медико-дентални центрове, дентални центрове;
г) диагностично-консултативен център;
3. Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории;
Амбулатории за първична или специализирана извън болнична помощ са ЛЗ, в които лекари и
лекари по дентална медицина извършват (всички 9 дейности, вкл. в основният пакет):
а) диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;
б) консултации;
в) профилактика;
г) диспансеризация.
Амбулаториите за първична или специализирана извън болнична помощ:
а) предписват лабораторни и други видове изследвания;
б) предписват извършването на медицински дейности и манипулации под техен контрол;
в) предписват обем, вид домашни грижи и помощ за болни;
г) предписват лекарства, превързочни материали и медицински пособия;
д) извършват експертиза за временна нетрудоспособност;
е) извършват наблюдение и оказват медицинска помощ при бременност и майчинство;
ж) наблюдават, контролират и полагат грижи за физическото и психическото развитие на
лица до 18 годишна възраст;
з) извършват дейност по здравна промоция и профилактика, включително профилактични
прегледи и имунизации;
и) издават документи, свързани с тяхната дейност;
й) при необходимост насочват пациента за консултативна и болнична помощ;
ЛЗ обявява в амбулаторията на достъпно място своя график за работа на ОПЛ:
1. Часове за амбулаторен прием.
2. Часове за домашни посещения.
3. Часове за посещения в домове за медико-социални грижи, училища, хосписи.
4. Часове за промотивни и профилактични дейности.
5. Часове за работа по програмиМайчино здравеопазванеидетско здравеопазване“.
Икономическата обусловеност на важността на общата практика в здравната система: ОПЛ
решава 70-80% от проблемите на населението, а получава 10% от средствата за
здравеопазване
Координация и взаимоотношения на ОПЛ и специалиста от ИМПда има обратна връзка!!!
консултации
ОПЛ лечение СИМП
лаборатория
хоспитализация
експертиза
3. ИМП КАТО СИСТЕМА
ИМП следва да се струтурира като цялостно добре организирана и функционираща система
поради две главни особености:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Място на първичната здравна помощ в системата на здравеопазване

Първична здравна помощ /ПМП е: най-масовата форма за оказване на медицинска помощ; най-достъпната; най-близката; с най-голям принос при решаване на здравните проблеми на отделните граждани, семейства и общества като цяло...
Изпратен от:
милена жекова
на 2018-01-17
Добавен в:
Лекции
по Здравен мениджмънт
Статистика:
86 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Здравен мениджмънт от София за Студенти от бакалавър несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Есе по промоция на здравето

30 апр 2011
·
166
·
3
·
746
·
407

Здравето винаги е било първостепенна жизнена потребност на човека, но в съвременната епоха тази потребност придобива облика на рязко нарастваща...
 

Оценка на риска, рискови фактори, влияещи върху здравето, управление на риска

31 юли 2007
·
1,188
·
11
·
2,091
·
651
·
1
·
3

Здравното състояние на населението по света, започна да придобива по-отчетлива форма след получените резултати от стотица епидемиологични изследвания, извършени до този момент.
 

Анализ на здравния статус и здравните проблеми


Успешното функциониране на системата на здравеопазване , както и на здравната реформа се определят от ясно поставени стратегически цели и приоритетни проблеми за разрешаване...
 

Характеристика на Първичната здравна помощ

01 фев 2008
·
219
·
4
·
826
·
145

Първата главна подсистема на здравната служба във всяка страна е Първичната здравна помощ(ПЗП).През 1978г. на международна конференция в Алма Ата е приета Декларация,в която е дефинирано понятието Първична здравна помощ(ПЗП) като:...
 

Здравето е първото благо и основа на всички други блага в живота

24 окт 2011
·
44
·
3
·
433
·
114

Здравето е единство между организъм, личност и жизнена среда. В биологичен аспект, то е хармонично единство на всички обменяеми процеси между организми и жизнената среда заобикаляща ги и като резултат на това – съгласувано...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по маркетинг на здравеопазването
междинен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тест по Маркетинг на здравеопазването - Стопанска академия гр. Свищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
31
1
2 мин
09.08.2013
Тест по здравен мениджмънт за магистри от МУ Варна, 2014 г.
изпитен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 69 въпроса по дисциплината Здравен мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри от МУ Варна.
(Лесен)
69
13
1
19 мин
29.08.2014
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Място на първичната здравна помощ в системата на здравеопазване

Материал № 1306069, от 17 яну 2018
Свален: 86 пъти
Прегледан: 134 пъти
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 12,917
Брой символи: 75,718

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Място на първичната здравна помощ в системата н ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала