Големина на текста:
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
КУРСОВ РАБОТА
ПО УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСВТО
ТЕМА: Счетоводно отчитане на разходите за управление и
начини за тяхното разпределение.
Изготвил:
Факултетен номер
Научен ръководител:
1
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
Гр.София 2017год
Осъществяването дейността на всяко предприятие е свързано с извършването на
разнообразни разходи. Размерът, структурата и данамиката на разходите оказват пряко
влияние върху финансовите резултати на предприятието и до голяма степен определят
стойностите на ключови финансови показатели свързани с дейността на предприятието.
Съгласно приложимите счетоводни стандарти, разходите представляват
намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане
извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което
води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на
разпределяне между собствениците на капитала, и преоценката, отразена в собствения
капитал.
Разходите винаги трябва да се разглеждат в пряка връзка с осъществяваните
дейности и реализираните доходи от стопанските субекти.В зависимост от спецификата
на дейността си и нуждите на управлението, всяко предприятие използва различни
признаци за класификация на разходите, като те следва да бъдат организирани по такъв
начин, че да дават информация за видовете разходи от гледна точка на тяхната
икономическа същност, а така също и на тяхната принадлежност към съответното
функционално звено на предприятието.
Разходите са основен елемент, който определя финансовия резултат за даден
отчет период, поради което при тяхното признаване и отчитане следва да бъдат спазвани
изискванията на Закона за Счетоводството, счетоводните стандарти и приложимите
данъчни закони. Разходите следва задължително да бъдат документално доказани, което
означава, че трябва да са подкрепени с първичен документ, който отговаря на
изискванията установени от Закона за Счетоводството.
При отчитане на разходите, предприятието следва да спазва стриктно принципът
на начисляване /разходите се признават в момента на тяхното възникване, независимо
дали са платени или ни/ и принципът на съпоставимост между приходи и разходи
/разходите понесени във връзка с определена дейност или сделка, трябва да се отразят
във финансовия резултат за периода през който е признат и съответния приход/.
Производствените разходи се явяват като конкретни, преки за даден вид
производство или непреки, разпределяеми, когато се отнасят за няколко вида
производства. Най-често като преки, неразпределяеми разходи се явяват общо -
производствените разходи и административните разходи.
Административни са разходите, които са свързани с общото управление и
функциониране на предприятието.Те имат комплексен , непряк характер и се
подразделят на постоянни и променливи.Тези разходи не са елемент на оценката на
2
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
материалните запаси и следователно не са елемент на доставната стойност на купените
материални запаси.Те имат характер на трудови и материални разходи и са свързани с
управлението и организацията на предприятието като цяло. Това за разходи за
възнаграждения на административно-управленския персонал в дадено предприятие,тук
влизат и разходите за амортизация на амортизируеми активи, които обслужват общо
предприятиетоадминистративни сгради,служебни автомобили и други.
За тяхното отчитане се използва синтетичната сметка 614 Административни
разходи.Тя има характер на операционна ,събирателно - разпределителна ,транзитна
сметка. Сметката се дебитира със сумата на извършените в предприятието
административни разходи срещу кредитиране на сметките от група 60 Разходи по
икономически елементи, по които съответните разходи са били отчетени първоначално
при тяхното възникване. По дебита на сметка 614 Административни разходи се отнася
и себестойността на извършените услуги от спомагателната дейност и социално
битовата дейност, които са предназначени да обслужват административно
управленската дейност като се кредитират сметка 612 Разходи за спомагателна дейност
или с-ка 619 Разходи за социално-битово обслужване.
В края на отчетния период сметка 614 Административни разходи се приключва,
като сумата на отчетените разходи се разпределя на определена база и се отнасят в
намаление на приходите от продажби на предприятието. За целта се дебитират сметки
от група 70 Приходи от продажби, които отразяват реализираните приходи от отделните
дейности, срещу кредитиране на сметка 614 Административни разходи.
Административните разходи се извършват общо за всички производствени
дейности. Такива са разходите за издръжка на административния персонал като
административни служители, касиери и т.н.
До 2002год. общо - производствените и административните разходи се третират
по един и същ начин. От счетоводна гл.т. те не се включваха в себестойността на
продукцията. От 2002г. на основание НСС 2 тяхното отчитане се различава. Запазва се
постановката, че административните разходи не се включват в себестойността на
продукцията, но по отношение на общо - производствените постановките са различни.
Когато обема на производството през отчетения период е по-нисък от нормалния
производствен капацитет, то размера на постоянните общо - производствени разходи за
единица продукция не се увеличава. За да се увеличи техния дял в себестойността на
продукцията и услугите е в резултат на ниска производителност ли престой. По този
начин в себестойността на продуктите и услугите ще се включи само онази част от
постоянните общо - производствени разходи, която се полага за фактическия
производствен капацитет, но ще се ползва като база полагащата се сума, определена на
база на нормалния производствен капацитет. Не разпределените общо - производствени
разходи ще се отчитат като други текущи разходи (административни разходи).
Административните разходи се извършват общо за всички производства, но не се
включват в себестойността на продукцията. При разпределението им могат да се
ползват различни бази, в зависимост от целите. Ако целта е те да се разпределят от гл.т.
на тяхното годишно приключване, като база най-често се използва нетната сума на
приходите от реализацията на съответния вид продукция. Когато целта е по извън
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 сеп 2022 в 15:07 студент на 42 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси и счетоводство, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Отчитане на разходите и калкулиране на фактическата себестойност в предприятието

10 мар 2008
·
3,245
·
64
·
7,199
·
2,082
·
2
·
2

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство. Обект на изследване са разходите за дейността и калкулирането на...
 

Отчитане на разходите по икономически елементи и калкулиране на себестойността

10 апр 2012
·
193
·
14
·
885
·
433

Отчитане на разходите по икономически елементи и калкулиране на себестойността...
 

Разходи за дейността (пищови)

29 май 2007
·
493
·
3
·
451
·
54

Разходите за дейността на едно предприятие се групират от гледище на връзката им с осъществяването на предмета на дейност...
 

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане

11 сеп 2007
·
2,284
·
6
·
1,366
·
1,955
·
2

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на разходите за дейността. Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите. Отчитане на създадената продукция и на операциите с нея.
 

Счетоводно, статистическо, оперативно-техническо отчитане на разходите

01 юни 2010
·
117
·
20
·
5,830
·
157

Теоретично, методологически, методически основи на отчитане на разходите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Труден)
10
22
1
3 мин
26.06.2019
Счетоводство на предприятието
входен тест по Счетоводство за Ученици от 11 клас
Теста е предназначен за проверка на входното ниво на ученици от 11. клас. Може да се ползва и като изходящ за 10. клас. Повечето въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
13
6
2 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Счетоводно отчитане на разходите за управление и начини за тяхното разпределение

Материал № 1306059, от 17 яну 2018
Свален: 40 пъти
Прегледан: 48 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,606
Брой символи: 9,694

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Счетоводно отчитане на разходите за управление  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Такиев
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  2 години
82 4

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
168 4

виж още преподаватели...
Последно видяха материала