Големина на текста:
Типични възпитателни дефицити при учениците
от начална училищна възраст
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД …………..…………………………………………………………………………….2
ГЛАВА ПЪРВА
Особености на детското развитие в начална училищна възраст
1. Психо-физични особености на детското развитие в ранната училищна възраст ……5
2. Фактори за появата на възпитателни дефицити при учениците от начална училищна
възраст ………………………………………………………………………………………13
3. Педагогопсихилогически условия за елиминиране на възпитателните дефицити в
поведението на децата в начална училищна възраст…………………………………….21
ГЛАВА ВТОРА
Типични възпитателни дефицити при учениците от начална училищна възраст
1. Агресивните деца ………………………………………………………………...……... 27
2. Пасивните и притеснителни деца………………………………………………………..34
3. Хиперактивните деца………………………………………………………………..…...39
4. Надарените деца ………………………………………………….……………………....41
5. Бездомните и безпризорните деца …………………………………….………………...42
ГЛАВА ТРЕТА
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ …………………………………………………………………
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………...…………………………………..
1
БИБЛИОГРАФИЯ ………………………………………..…………..…………………….
ПРИЛОЖЕНИЕ ……………………………………………………………….…………….
УВОД
В условията на съвременната глобализация настъпват съществени промени във
всички сфери на обществения живот. Налагат се нови модели на човешко поведение.
Глобализацията обединява индивидите и обществата в една цялостност, независимо от
териториалните граници. Стимулирана от нови технологии, тя поражда определени
значими промени в човешката дейност и активност, в трудовата реализация и
общуването. Всички тези процеси и промени се отразяват значително върху живота,
дейността, общуването, взаимоотношенията, поведението, организацията и
съдържанието на свободното време на децата.
Същевременно демократизирането на обществото, приобщаването ни към
европейските и световните стандарти, утвърждаването на националните и
общочовешките ценности намират все по широко отражение в образованието и
възпитанието на децата в ХХІ век. Тези процеси обуславят значимостта и
необходимостта от качествено взаимодействие и сътрудничество на училището със
социалната среда, насочени към издигане равнището и ефективността на образователно
възпитателния процес, към осигуряване на по широк обхват и достъп до
образованието на всички деца.
В съвременните условия поради множеството субекти на социализацията на децата
престава да съществува затворена, цялостна, идейно и програмно хармонизирана
възпитателна система. В тези условия училището от всички степени трябва да отчита и
да се съобразява с факта, че извън него върху подрастващите въздействат и много други
субекти на социализацията, а също и с това, че те не са хармонизирани в своите
въздействия и взаимодействия, че между тях съществува конкуренция и надпревара
относно лансираните от тях ценности, норми и модели на поведение.
Идеал за възпитанието вече не може да бъде съгласието на всички с една
универсална, общозадължителна система от ценности, а умението да бъдем различни и
да признаваме различието у другите. Решаващо условие за това е личната култура,
мирогледната зрялост и съответното интелектуално равнище на личността. Младият
2
човек трябва да избира ценностите на своя отговорност. Особено е важно самостоятелно
и критично да умее да мисли, да овладява съответни методи и техники, принципи на
дейност за постоянно самоусъвършенстване и самореализация.
Динамиката на процесите в заобикалящия ни свят изисква адекватна реакция на
новите тенденции и перспективи. Учителите в начален етап на училищното образование
са първите, които се докосват по специален начин до децатаизразители на ставащото в
семейството и обществото и проявяващи понякога неодобрявано от социалната среда
поведение. Ето защо търсенето на нови идеи и модели за отговор на високите
изисквания на обществото, отправени към педагозите в начална училищна възраст, вече е
задължително.
Професионалната подготовка на педагозите в съвременното общество изисква
компетентност в две посокиуниверсално професионално поведение на учителя като
преподавател и, от друга страна, поведение на възпитател с актуални и адекватни форми
на възпитаване. Способността на учителите да отстояват професионално
стандартизирано поведение за безконфликтно общуване между тях и децата, както и
между самите ученици, е залог за успешна реализция в училището и вън от него.
Начинът, по който се възпитава едно дете да разбира и управлява собствените си
потребности и емоции, определя основата в изграждане по-късно на характерните черти
на личността му и на социалното му функциониране. Зрелият човек (родител или
учител) би могъл да бъде добра подкрепа в този процес, ако съумява да не се поддава на
желанието на детето чрез сила и инат да постига своето. На практика, това означава
отстояване на собствената позиция, а не противодействие на детската.
Учителят добре познава основните характеристики на собственото си
професионалното поведение. Той знае, че професионалното поведение на учител от
началното училище не е същото, както поведението на колегите му от горните класове.
Разликата идва от факта, че един начален учител е не само преподавател на учебен
материал, но и възпитател в много по-голяма доза, отколкото при останалите учители.
Причина за това е наличието на втората възрастова криза (кризата на първокласника),
която при различните ученици трае от една до три години. Поведението на възпитателя
също може да се изработи като стереотипно поведение.
При учениците от начална училищна възраст се забелязват често възпитателни
дефицити, които са по-скоро волево неконтролируеми и без логика в ситуацията.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 май 2021 в 12:15 студентка на 41 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - Туризъм, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Типични възпитателни дефицити при учениците

Материал № 1303472, от 22 дек 2017
Свален: 57 пъти
Прегледан: 95 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 53
Брой думи: 14,412
Брой символи: 93,817

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Типични възпитателни дефицити при учениците"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала