Големина на текста:
КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ПЛОСКОСТЪПИЕ
Иън Райчев, Мария Бечева, Петя Каснакова, Мария Божкова, Райна Петрова
Медицински университет – Пловдив, Медицински колеж
Специалност „Рехабилитатор“
Резюме: Вследствие на липсата на сводът силите, които се генерират при ходене могат
да доведът до допълнително натоварване на мускулите и лигаментите изграждащи
стъпалото. Това води до остра, а впоследствие и хронична болка при пренатоварване на
ходилото. Възможно е уврежданията и стресът да увредят коленните стави,
тазобедрените стави, да се наруши разделянето на центъра на тежестта в тялото, което
да доведе и до гръбначни изкривявания. Всичко това с течение на времето води до
дегенеративни състояния. Чрез кинезитерапията ние целим профилактика и лечение на
плоското ходило, в резултат на което помагаме за възвръщането на нормалното
функционално и емоционално състояние на човека.
Ключови думи: кинезитерапия, профилактика, лечение.
KINESITHERAPY AT FLAT FOOT
Ian Raytchev, Maria Becheva, Petia Kasnakova, Maria Bojkova, Raina Petrova
Medical University Plovdiv, Medical College
Speciality of Physical Therapist Assistant
Abstract:Due to the lack of the vault, the forces that are generated when walking can lead to
additional stress on the muscles and ligaments that build the foot. This leads to acute, and
later chronic, pain in overloading the foot. It is possible that injuries and stress can damage
the knee joints, hip joints, disturbing the severity of the center of gravity in the body, and
leading to spinal distortion. All of this over time leads to degenerative conditions. Through
kinesitherapy, we aim at prophylaxis and treatment of the flat foot, as a result of which we
help restore the normal functional and emotional state of man.
Key words: kinesitherapy, prophylaxis, treatment.
Увод
Структурата на глезенно-ходилната област е съобразена с осигуряване на
стабилност и подвижност в дисталната част на долният крайник. Ходилото трябва да
бъде стабилна основа и да понася тежестта на тялото при стоеж с минимален разход на
мускулна енергия. То трябва да е в състояние да абсорбира силите на реакцията на
опората и да се адаптира към неравностите на земната повърхност, а също и да бъде
ригиден механичен лост, който осъществява отласкването на тялото напред при ходене
и бягане [1].
Патокинезиология на плоското ходило
С терминът плоскостъпие се обозначава спадането на някой от сводовете на
ходилото. Най – често се наблюдава спадане на медиалния надлъжен и/или напречния
свод. Когато петата е отклонена навън в еверзия се говори за pes planovalgus.
Плоското ходило може да бъде вродено или придобито. Вроденото плоско
ходило се среща много рядко (около 5% от случаите). Според етиологията си
придобитото плоско ходило може да бъде статично, травматично, рахитично и
паралитично.
Най – често срещаната форма на плоскостъпие е статичното плоско ходило (pes
planus staticus). Тази форма се установява при 90% от случаите на придобито
плоскостъпие. Касае за несъответсвие между здравината и поддържащите свода
структури и натоварването на ходилото. По правило деформацията е двустранна и се
среща при всички възрастови групи [2].
Рискови фактори за развитие на статично плоскостъпие са бързо напълняване,
функционално преобременяване на ходилата (продължителен стоеж, ходене, бягане,
скачане, носенена на тежести), слабост на мускулите поддържащи свода, вродена
предразположеност. Етиологични фактори могат да бъдат периода на бременността и
посттравматичната имобилизация на долен крайник, особено в дисталната му част,
както и носенето на неподходящи обувки. Някои заболявания на костите
(остеохондропатия на ладиевидната или метатарзалните кости, рахит) както и ставният
ремватизъм могат да допринесат за появата на плоско ходило. Като възможна причина
напоследък се изтъква и вродената съединително-тъканна малостойност [3].
При изразено плоскостъпие клинично се установяват постепенно увеличаващи
се болки при ходене. Отначало болките са неопределени, но постепенно се локализират
по гърба на ходилото, в областта на главите на метатарзалните кости, по plana pedis, в
областта на малеолите, на медиалния ръб на ходилото и в областта на прасците.
Нерядко болките се появяват преди изявата на деформитета. Налице е бърза
уморяемост при ходене и стоеж на място. В някои случаи се наблюдава оток на
стъпалото, главно по дорзалната страна.При оглед се открива удължаване (особено по
продължение на медиалния ръб), разширяване и сплескване на ходилото. Сводът на
медиалния ръб на ходилото е почти заличен или напълно липсва. Наблюдава се
хлътване пред външния малеол. При спадане на напречния свод се появяват мазоли в
области, извън главичките на първа и пета метатарзални кости, както и разширяване на
предната част на ходилото (pes planus transversus) [4].
Паралитичното плоско ходило (pes planus paralyticus) се среща по-често от
вроденото, обикновено като последствие от детски паралич.
Травматичното плоско ходило (pes planus traumaticus) се получава при
травматична увреда на костите и меките тъкани в глезенно-ходилната област.
В резултат на увеличеното статично и динамично натоварване, при някои
спортисти, мускулатурата на стъпалната повърхност може да хипертрофира до такава
степен, че да запълни двата свода на ходилото. Това състояние се нарича лъжливо
плоскостъпие (pceudo pes planus) и може да се приеме не като патологично изменение,
а като функционално усъвършенстване на ходилото. При деца до 3-4 годишна възраст
се наблюдава физиологично плоско стъпало поради все още незавършилия процес на
развитие [5].
Снемане на рехабилитационен потенциал
Анамнеза, оглед от всички посоки (отпред и отстрани) на стъпалото, палпация и
плантограма на Чижин.
Цел: Коригиране свода на ходилото с оглед нормализиране на
кинезиологичните връзки между отделните ставни сегменти.
Задачи: Укрепване мускулите, поддържащи свода на ходилото, използване на
различни препоръки за поддържане на добра физическа форма [2].
Профилактика и лечение на плоскостъпието
Лечението на плоскостъпието се състои в:
1. Лечебна гимнастика за мускулите изграждащи сводовете на стъпалото.
2. Носене на удобни обувки и ортопедични стелки.
3. Регулиране на телесното тегло с цел да не се преобременяват ходилата.
4. Ходене бос, когато е възможно.
Мускулите, които имат най-важна роля за поддържането на свода на ходилото
са:
m. flexor pollicis longus et brevis
m. flexor hallucis longus et brevis
m. fibularis longus
m. tibialis anterior et posterior
mm. lumbricales
m. quadratus plante
За всички изброени мускули може да се подберат подходящи аналитични
упражнения, които да ги засилят. Профилактичните мерки се свеждат до правилно
организиране на физическото възпитание, като се обръща внимание на укрепването на
всички мускули по цялото тяло и в частност на мускулите на ходилото и подбедрицата.
Много от упражненията могат да се дават под формата на игри. Препоръчва се ходене
бос по пясък и трева [6]. За поддържане на мускулите може да се използват елементи от
спорта и класическия масаж, предимно върху подбедрицата. Деца, които са с
наднормено тегло, трябва да бъде регулиран техния хранителен режим. Специални
упражнения за мускулите поддържащи свода на ходилото могат да бъдат с повторение
4-5 пъти и да се достигне до 15-20 пъти. След изпълняване на 2-3 специални
упражнения е добре да се даде кратка почивка или да бъдат заменени с общоразвиващи
упражнения. ИП седеж, с по-леки натоварвания, активни упражнения за флексия и
екстензия на пръсти, като акцентът пада при флексия, за да се засилят флексорите.
Дават се хвърляне, пускане, подреждане и хвърляне на различни предмети с пръстите
на краката, провиране на различни предмети между ходилата, които са допрени с пети
и пръсти, придвижване на ходилото напред и назад с помощта само на пръстите, като
петите не се отделят от пода, повдигане на вътрешната страна на ходилото с помощта
на свиване на пръстите, упражнения срещу съпротивление [7]. Ако се оказва мануално,
то трябва да бъде под главата на първата предходилна кост, като това е предимно
упражнение за m. tibialis anterior. При окозване на съпротивление от вътрешната страна
на главата на първата предходилна кост се упражнява m. tibialis posterior. Дават се
упражнения от стоеж с умерено натоварване – бавно повдигане на пръсти, като петата
се отделя от пода плавно, и се задържа няколко секунди, повдигане на пети със свити
пръсти [8]. Упражненията, изпълнявани в съчетание с ходене, оказват най-голямо
натоварване, затова преди да се премине към тях пациентът трябва да е добре
подготвен. Упражнения за ходене на пръсти с успоредни стъпала, ходене на пети със
свити пръсти, ходене на външния ръб на стъпалото, на вътрешния ръб със свити
пръсти, ходене с разкрачени крака, като пръстите плътно трябва да допират пода и
главното натоварване да се осъществи от главата на първата предходилна кост, бягане
на пръсти, подскоци на въже. Всички упражнения задължително трябва да се
изпълняват на босо, както за контрол, така и за получаване на преки дразнения върху

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 ное 2019 в 18:40 потребител на 40 години
11 апр 2019 в 19:20 ученичка на 22 години от Монтана - ФСГ "Васил Левски", випуск 2016
11 яну 2019 в 18:07 в момента не учи на 57 години от Белово
09 яну 2019 в 17:22 ученик на 21 години от Хаджидимово - СОУ "Никола Вапцаров", випуск 2017
19 дек 2018 в 23:12 ученичка на 26 години
07 дек 2018 в 09:33 потребител
 
Подобни материали
 

Кинезитерапия при Инсулти

24 яну 2008
·
774
·
7
·
2,187
·
450
·
1
·
2

КТ при увреждане на Централен двигателен неврон, всички стадии по Мая Рязккова, Брумщрьом...
 

Oписание за плоско стъпало

01 яну 2008
·
109
·
1
·
206
·
27

Плоскостъпието се състои в отпускане /изглаждане, спадане/ на надлъжния свод или на двата свода...
 

Кинезитерапия при увреждания на гръбначния мозък

17 май 2008
·
720
·
80
·
5,887
·
1
·
2

1.Въведение 2.Гръбначен стълб (анатомични данни) 3.Гръбначен мозък и гръбначни нерви 4.Увреждания на гръбначния мозък 5.Лечение 6.Физиотерапия при увреждане на гръбначния мозък
 

Рехабилитатор

09 ное 2008
·
65
·
6
·
825
·
118

Рехабилитаторът работи в системата на здравеопазването и профилактиката, физкултурата и спорта...
 

Анатомо - кинезиологичен анализ "глезен - ходило"

23 окт 2007
·
333
·
8
·
1,617
·
2
·
1

Перфектен реферат за изпит по анатомия. Може направо да се принтира, ако се добавят и снимки- става за дипломна работа.
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Кинезитерапия
Тест по фармакология
професионален тест по Кинезитерапия за Студенти от 4 курс
Тест по фармакология за 7-ми семестър , четвърти курс Национална Спортна Академия. Въпросите са с един и повече от един верен отговор.
(Труден)
53
48
1
3 мин
10.02.2012
» виж всички онлайн тестове по кинезитерапия

Кинезитерапия при плоскостъпие

Материал № 1302966, от 16 дек 2017
Свален: 21 пъти
Прегледан: 34 пъти
Предмет: Кинезитерапия
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,411
Брой символи: 8,643

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кинезитерапия при плоскостъпие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения