Големина на текста:
Екологичният риск е провокиран от промяната на околната среда,
човешката дейност застрояването на предприятия, които влияят на
околната среда с вредата си. Има много фактори, които влияят на
измененията на околната среда.
Промишлената революция през 18-19в. в структурата на
икономиката на всички страни, преобладавало селското стопанство-
ярък пример за стопанската дейност, подложена на различни видове
екологични рискове (суша, урагани, студове, градушки, селскостопански
вредители). Става дума за екологични рискове на стопанската дейност,
свързани с промените на околната природна среда. В 60-те, 70-те
години на ХХв. , промишлено развитите страни с пазарна икономика се
сблъскали с рязкото изостряне на екологичните проблеми всъщност, с
кризата на околната среда. Най-важната причина за тази криза е
антиекологичната дейност на капиталистическите компании. От гледна
точка на проблема “частен бизнес-околна среда”, субектите на
предприемаческата дейност изпълнявали ролята на фактор или субект
на екологичния риск по отношение на обществото като екологичен
обект. Но постепенно, по силата на задълбочаващото се разбиране на
екологичните взаимовръзки в обществото, на същественото нарастване
на управляващата роля на държавата в областта на опазване на
околната среда, увеличаването на броя и разрушителната сила на
технологичните катастрофи и редица други обстоятелства, започнало да
се сформира мнение, че частните компании и други управляващи са не
само субекти, но също така и обекти на различните екологични
рискове.С времето се появяват и нови екологични фактори в целият
свят възниква проблем с техносферата - обекти на енергетиката ,
икономическата инфраструктура , военните обекти и други. Фирмите с
тяхната дейност, нарушават екологичното равновесие в екосистемата.
Възникват много катастрофи, аварии, инциденти в различни отрасли.
Повишена техногенна опасност стават различни видове транспорт
(морският, речният, въздушният, тръбопроводният, железопътният.
Заради нейната неустойчивост сферата ще се нарича технико
екологични рискове. Екологичните рискове в стопанската дейност се
разделят на:
- природо - екологичен риск- възникнал от промените в околната
природна среда ;
-технико-екологичен риск-възниква от появата на техносферата,
катастрофите, авариите, инцидентите възникнали от стопанската
дейност ;
-социално екологичен риск обусловен от защитната реакция на
държавата и обществото при появата на екологичните проблеми чрез
формиране и развитие на еколого-социална среда ;
-еколого – нормативен риск- обусловен от приемането на
задължителни за стопанстващите субекти екологични норми и закони ;
-еколого – политически риск-обусловен от екологичните акции на
обществеността .
Много от фирмените ръководители имат не проблеми със
спазването на законите и нормите, а имат проблеми с еколого-
социалната среда. Тези предприятия влияят и на човека и здравето му ,
безопасността на хората , които работят в тези предприятия е
застрашена. При една катастрофа, инцидент би била фатална за
работниците, които са на работните си места. И не само на хората в
сградата, а и на всички хора, в днешно време има такива останали в
историята инциденти, за които се сещаме и през годините, със
замърсява на въздуха в големи количества, разрушаване на големи
площи при експлозии и много други инциденти, които остават трайна
следа в околната среда и я разрушават многократно. Замърсяването на
почвата с нефтопродукти, масла и други. Изхвърлянето на отпадъци ,
замърсяване с радионуклиди, замърсяване с токсични газове,
замърсяване на територията в резултат на минала стопанска дейност на
фирми, които са владеели земята или са се ползвали от нея до
придобиване на права на собственост върху нея от дадената компания в
резултат на специални закопавания, заравяния на токсични вещества от
предишни собственици. Влиянието което оказва техносферата върху
екологичните условия на стопанската дейност са токсичните газове,
токсичните метали, киселинните дъждове, фитохимичния смог,
локалните изменения на климата в резултат на работата на
съоръженията на хидротехническите обекти, промяна в режима на
подпочвените води и други. Този риск е приет да се нарича риск за
изменение на екологичното законодателство. Екологичния риск се
свързва е прието да се свързва с понятието ,, екологичен обект ‘‘ . Това
означава, че обектът е под влиянието на много фактори на околната
среда. Всички тези влияния върху почвата са неблагоприятни за
стопанската дейност, промените в климата, киселинните дъждове, и
отпадъците , заради тях почвата не е плодовита и реколтата не е
хубава. При храненето на животните с генно-модифицирани фуражи в
тях преминават модифицираните гени и по хранителните вериги
постъпват в организма и на човека. Като резултат от тези процеси
драстично се увеличават алергиите, особено при децата. Внасянето на
чужди гени в нови растения може да създаде нов алерген и да причини
алергична реакция в податливи на това организми. Често се използват и
гени, които никога не са били част от хранителната верига, което прави
употребата на тези храни още по-несигурна. За да се избегнат подобни
ефекти генетично модифицираните храни трябва да минават през
детайлни тестове. Огромната част от природните ресурси
включени в общественото производство под формата на твърди
вещества, образуващи се като отпадъци при производството на
готовата продукция се изхвърлят непосредствено в околната
среда, което създава цял комплекс от икономически, санитарно-
хигиенни и екологични проблеми. Тези ненужни продукти заемат
стотици хиляди квадратни километра площ, чието основно
предназначение е производство на биопродукцията или за
организация на отдиха. Oтпадъците от крупните топло
електростанции често пъти заемат стотици хектара, плодородна
земя и дори променят релефа на дадена територия. В почвата
тежки метали: мед, олово, хром, манган и други, чрез напояване
със замърсени промишлени води или от промишлено замърсен
въздух и чрез химичните торове. Основни замърсители са
флотационните фабрики, металургичните заводи, рудодобивните
предприятия, автомобилните двигатели. Тежките метали са
особено опасни, защото са устойчиви. Те причиняват болести,
които засягат почти всички човешки органи. Основни
замърсители, които са установени в почвата са олово, кадмий,
цинк, мед и арсен. За някои райони се провеждат допълнителни
изследвания по отношение на специфични за тях
замърсители. Този тип почви, в резултат на антропогенната
дейност имат повишено съдържание на вещества с вредно
въздействие върху растителността, животните и в крайна сметка
върху човека. Обикновено замърсяванията са с тежки метали,
пестициди или изкуствени торове. Водата е другият замърсен
източник важен за човечеството и съществуването ни. Фабриките
изхвърлят непотребните продукти от своята дейност в реките, езерата и
моретата. Това вреди на растенията и животните на стотици километри
разстояние. Освен от производството, замърсяване се получава и от
домакинствата. Селското стопанство е друга проблемна област.
Изкуствената тор, увеличаваща добивите от реколтата. Тези химикали
причиняват болести у децата. Недостигът на сладка вода непрекъснато
нараства. Около 1/3 от населението на планетата изпитва постоянна
нужда от вода. Изключително тежки последици върху природата имат
нефтените петна, получаващи се при аварии . Тъй като нефтът е по -
лек от водата, той изплува отгоре. Тези разливи покриват хиляди
километри и спират достъпа на кислород и светлина до морските
обитатели; причиняват натравяния и смърт на крайбрежните птици,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Замърсяване на въздуха

Екологичният риск е провокиран от промяната на околната среда, човешката дейност застрояването на предприятия, които влияят на околната среда с вредата си. Има много фактори, които влияят на измененията на околната среда...
Изпратен от:
Мирослав Михайлов
на 2017-11-27
Добавен в:
Реферати
по Екология
Статистика:
2 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Изграждане на системи за опазване на околната среда

06 ное 2006
·
2,574
·
13
·
2,762
·
955
·
1

С въвеждането на система за управление на околната среда се постига съответствие с изискванията на законодателството, тъй като конкретните технически параметри на опазването на околната среда са обект на задължително правно регулиране и контрол.
 

Мерки за опазване на околната среда

26 мар 2007
·
2,582
·
3
·
921
·
1,214
·
1

Под замърсител следва да се разбира всеки физически агент, химично съединение или биологичен вид, попадащ в околната среда или появяващ се в нея в определено време в количества, надвишаващи естественото му колебание...
 

Опазването на околната среда (есе)

30 мар 2007
·
4,536
·
2
·
398
·
3,704
·
15

Околната среда е природата която ни заобикаля.Без нея е невъзможно съществуването на човечеството,затова ние трябва отговорно да се отнасяме към нейното опазване.
 

Замърсяването на въздуха

06 яну 2007
·
963
·
6
·
1,923
·
197

Нарушеното екологично равновесие в България се дължи преди всичко на погрешна икономическа и териториална политика и липсата на ефективни икономически лостове в миналото.
 

Съвременно определение на екологията

11 окт 2007
·
619
·
2
·
257
·
228
·
1

Съвременно определение на екологията. Основни термини и глобални проблеми...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
149
1
1 мин
28.02.2013
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Замърсяване на въздуха

Материал № 1300235, от 27 ное 2017
Свален: 2 пъти
Прегледан: 7 пъти
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,275
Брой символи: 8,244

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Замърсяване на въздуха"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения