Големина на текста:
ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО И СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНО-ДВИГАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ЯДРА И
ТЕМИ-ФИЗКУЛТУРА
Ядро
Естествено-приложна
двигателна дейност
Спортно-подготвителна
двигателна дейност
Игрова
двигателна
дейност
Педагогически
ситуации
Задължителни
регламентирани
ситуации
Задължителни
регламентирани
ситуации
Задължителни
нерегламентира
ни
ситуации
Месе
ц
Седми
ца
1 2 3 4 5
ІХ ІІІ
и
ІV
Тема: Бягай, скачай,
хвърляй, победи! /с.16/
Установяване равнището
на двигателните качества
бързина, динамична сила,
издръжливост.
Формиране на умение за
праволинейно бягане и
стартиране при слухов
сигнал.
Тема: Играй с топка,
вкарай гол-футбол /с.23/
Формиране на двигателно
умение за владеене на
топката при водене:
-възприемане/разучаване/
търкаляне на топка на
място с долната част на
ходилото с ляв и десен
крак;
-изразяване/затвърдяване/
на удар с вътрешната
страна на ходилото.
Комплексно развиване на
двигателното качество
сила.
Тема: Бягай,
ще те хвана!
Бягам, ще ме
хванеш!/с.10/
Скачай
надалеко,
скачай
нависоко!/с.12-
13/ игри с
бягане, скачане
и хвърляне.
Тема: Играй с
топка, вкарай
гол-футбол
/с.23/ Игри с
топка:
- Игра със
стена;
- Подаване по
колони;
- Топка по
кръга;
- Топка извън
кръга;
- Търкулни
топкат в
ямката.
Формиране на двигателно
умение за стрелба/удар
на топката/ с
крак:възприемане/разучав
ане/ на удар с вътрешната
страна на ходилото към
стена/с десен и ляв крак/.
Х І и ІІ
Тема: Открий мястото
си! /с.6-7/ Формиране на
двигателно умение за
Формиране на двигателно
умение за владеене на
топката при подаване с
Тема: Открий
мястото си!
/с.6-7/ Игри за
ориентиране в
пространството и
познавателно отношение
към двигателна дейност
с организиращ характер:
изпробване и изразяване
на видове строеве и
комбинации от
престроявания.
Развиване на двигателно
качество бързина.
десен и ляв крак:
- възприемане/разучаване/
на подаване по двойки с
вътрешната страна на
ходилото с десен и ляв
крак на място;
- възприемане/разучаване/
на спиране на подадена
топка с вътрешната част
на ходилото. Развиване
на скоростно-силовите
качества на долните
крайници.
престрояване:
- Годишни
времена;
- Търси
любимия си
горски
приятел.
Тема: Играй с
топка, вкарай
гол!-футбол
/с.23/ Игри за
овладяване на
водене на
топката:
- Водене по
двойки;
- Заобиколи
флагчето;
Игри за
овладяване на
стрелбата във
вратата:
- Малък
майстор;
- Цели точно;
- Едно, две и
гол;
-Стрелба в
мишена.
ІІІ
и
ІV
Тема: Ходя ли
правилно? /с.8-9/
Формиране на
двигателно умение за
равновесна устойчивост
тясна повърхност в
движение. Формиране на
умение за изразяване на
лично отношение и
преживяване при
промяна положението на
тялото и неговите части
в пространството
Развиване на равновесна
устойчивост.
Формиране на умение за
участие в отборни
съревнователни игри:
- изразяване/затвърдяване
и усъвършенстване/ на
удар към вратата с
вътрешната страна на
ходилото с цел
реализиране на гол;
- изразяване
/затвърдяване и
усъвършенстване/ на
подаване по двойки чрез
двигателни умения от
футбола в модифицирана
игра.
Тема: Ходя ли
правилно? /с.8-
9/ Щафетни
игри за
равновесно
ходене. Игри за
овладяване на
топката:
- Майстор на
стрелбата;
- Футболисти;
- Гоненица с
топка;
- Мостът е
отворен,
мостът е
затворен. Игра
за развиване на
скоростно-
силовите
качества:
- Не настъпвай
въжето през
ручейчето.
Формиране на умение за
използване на овладените
елементи в нападение и
защита:
- изразяване
/затвърдяване и
усъвършенстване/ на
елементи от футболната
игра в комбинации;
- приложение на
изучените елементи в
съревнователна игра- в
групи и по отбори.
ХІ І и ІІ
Тема: Рано сутрин-всеки
ден /с.11/ Формиране на
представи за двигателно
отразяване на различни
метроритми:
възприемане /разучаване/
и
изпробване/задълбочено
разучаване/ на галопни
стъпки и полка.
Развиване бързината на
единични движения.
Тема: Туристически
маршрути /с.27-29/
Формиране на обобщена
представа за видовете
туризъм, екипировката и
необходимите пособия.
Формиране на двигателни
умения за придвижване
по равен и пресечен
терен-изразяване
/затвърдяване и
усъвършенстване/:
- ходене по равен
терен/път, пътека,
поляна/;
- ходене по разнообразен
терен-изкачване и
слизане по склонове с
различен наклон; ходене
по маркиран маршрут-
ориентиране. Тема:
Играй с топка, вкарай
гол-хандбал /с.24/
Формиране на двигателно
умение за владеене на
топката с дясна и лява
ръка:
- водене на топката с
дясна и лява ръка;
- възприемане/разучаване/
на водене на топката с
лява и дясна ръка на
място и с придвижване
напред;
- възпроизвеждане на
Тема: Бягай,
ще те хвана!
Бягам, ще ме
хванеш! /с.10/
Тема: Играй с
топка, вкарай
гол-хандбал
/с.24/ Игри за
бързина:
- Бързо вземи-
бързо постави;
- Да потропаме
с крака;
- Кой отбор е
най-бърз?
Игри за
формиране на
усет за топката
и за овладяване
на ловенето и
подаването:
- Пареща
топка;
- Топка във
въздуха;
- Лови и бягай;
- Пас и бегом;
- Излишна
топка;
- На разходка;
- Намери
флагчето;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 май 2020 в 09:06 студент на 29 години от Благоевград - Колеж по туризъм, факулетет - Икономически факултет, специалност - Бизнес администрация, випуск 2016
15 апр 2020 в 18:38 студент на 31 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2020
05 апр 2020 в 17:47 студент на 37 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по физическо възпитание, випуск 2016
27 дек 2019 в 15:04 в момента не учи на 34 години
24 ное 2019 в 14:51 учител
03 окт 2019 в 11:58 студент на 36 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Факултет горско стопанство, специалност - Горско стопанство, випуск 2014
28 дек 2018 в 18:06 учител на 53 години
22 ное 2018 в 13:57 студент на 28 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ИПФ - Сливен, специалност - Електротехника , випуск 2015
11 сеп 2018 в 15:31 учител на 58 години
29 апр 2018 в 20:22 студент на 22 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Учителски факултет, специалност - Физическо възпитание, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Теория и методика на спортната тренировка

13 май 2008
·
669
·
8
·
2,031
·
844

Спортното усъвършенстване е неразделно свързано с повишаване на скоростните възможности на състезателите. В спортнометодичната литература често скоростта и бързината се разглеждат като синоними...
 

Характеристика на бързината

21 ное 2009
·
262
·
16
·
3,757
·
309
·
2

Под бързина се разбира способността на човека да извършва движения с голяма скорост и честота в продължение на минимален за дадени условия период от време...
 

Теория методика на спортната подготовка

25 окт 2006
·
2,598
·
31
·
5,387
·
1,602
·
12

Същност и функции на съвременния спорт. Спорта като философия на живота, която възвисява и обединява в хармония способностите на тялото, волята и ума.
 

Историята на волейбола

11 ное 2006
·
202
·
4
·
565
·
191
·
1

Уилям морган/1870-1942/,роден в щата Ню Йорк,остава в историята като създател на волейболната игра, на която първоначално дава името "минтонет".
 

Създаване на ефективна тренировъчна среда в спорта футбол

25 мар 2007
·
556
·
15
·
2,095
·
448
·
1

Спортната тренировка по е педагогически процес и важно звено на спортната дейност, органически свързана със състезанието.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(Лесен)
105
6
1
4 мин
01.08.2019
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
111
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Примерно месечно и седмично разпределение на образователно-двигателното съдържание по ядра и теми - физкултура

Материал № 1300089, от 27 ное 2017
Свален: 19 пъти
Прегледан: 60 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Разпределение
Брой страници: 10
Брой думи: 1,964
Брой символи: 12,076

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Примерно месечно и седмично разпределение на об ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
106

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
239

виж още преподаватели...
Последно видяха материала