Големина на текста:
РЕФЕРАТ
по
Психология
На тема: Детска зрелост /от 9до 12 години приблизително/
Изготвил: Христина Тодорова Димитрова, ПНУП, Ф.№ 441
Проверил: ас. С. Димитров
Психическото развитие е основата за определяне на периодизацията на детството. Това е един
сложен процес на взаимодействие между вътрешните условия и външните причини през всеки
период от развитието, в който се установява една основна водеща дейност, чрез която детето
най-лесно, най- бързо и най-прогресивно се свързва с околната среда и се развива. Тази дейност
се изменя, както се изменя и целия ход на развитие.
От деветата година на детето се наблюдават някои промени, които придават нова окраска на
личността: Деветгодшната възраст бележи преход: индивидът вече не е дете, но още не е
юноша” /Джизъл/. Той доказва наличие на нови за него автономност и самоопределение, и това
е една от основните черти на този етап, но в същото време остава много чувствително към
сигналите на групата си. Все пак обаче не е член само на една група, то е член на класа си, на
някое младежко движение, група за забавление и др. , но то е и син, ученик, брат или сестра и
т.н.
Въпреки това, в определени моменти детето се осъзнава като ясно отделена личност, съзнателно
ориентирана към индивидуално бъдеще. В тази перспектива се вписват интимността и тайната,
инициативата, изборът и преследването на лични цели, чувство за отговорност.
Трети основен аспект на този стадий: интелектуално развитие – все повече мисълта се откъсва
от конкретното, до степен да очертае нова ориентация, която отличава този стадий от
предходния.
Деветата година, възрастта на самоопределението и самокритиката, е доминирана едновременно
от интензивността на живота и преживяванията и от определено напрежение, свърано със
зараждането на волята за контрол и господство. Десетата година представлява върха на
детството, моментът на пълен разцвет на добрата интеграция на характеристиките на голямото
дете. Около единадесетата година е първия етап на насоченост към юношеството-физическа и
интелектуална трансформация, поява на известно безпокойство и обърканост. На двана десет
години се установява интерес към самия себе си-това е време на плам и разум. На тринадесет
години се напуска детството, детето потъва в себе си.
Усъвършенстване на детската интелигентност
Това интелектуално развитие се характерезира не само с интензивно любопитство, с жажда за
знания, водеща до натрупване на всякаква информация, но най-вече с ясната тенденция към
интегриране на данните в по-широки цялости, към организирането им. Детето всъщност
подрежда своите идеи и знания, структурира ги, поставя ги в мрежа от различни отношения.
Пиаже отличава, от девет до единадесет години, стадий на усъвършенстване на конкретни
операции, характерезиращ се най-вече със съгласуването на перспективите и утвърждаване на
някои „общи системи”.
Разсъжденията, които карат седемгодишното дете да твърди, че количеството материя се е
съхранило, въпреки трансформациите на топката пластилин, се появяват едва на десетата година
относно съхраняването на теглото при същите условия, и едва към дванадесетата относно
съхраняването на обема. Следователно онова, което е валидно за една област и в даден момент
става очевидно за детето, не е задължително валидно в друга област в същия момент.
Чисто детската интелигентност достига тук своя връх, с усъвършенстването на конкретните
операции и появата им във все повече области. През дванадесетата година започват нови
промени, кито са капталн-конкретното мислене се заменя с формалното.
Всъщност от единадесет години нататък предимно натрупващата и подреждаща интелигентност
на детето започва да става по-динамична и оригинална. Виждаме го да размишлява, да си
поставя проблеми за разрешаване, да претегля за и против преди да вземе решения. Детето
забавя дейността си и „претегля мислисте си”, подлага творенията си на по-строга критика,
дискусията става все по-важна. От една страна, детето вече е в състояние да разсъжава вече не
върху предметите, както преди, установявайки връзки помежду им, а върху самите връзки, които
допълнително свързва помежду им. От друга страна, се появяват „способността за разсъждение
и представа според две различни опорни системи”, комбинативните операции, пропорциите и
т.н.
Социалнията живот „бандата”
Кузине говори за настоящия стадий като за „възраст на социалната хармония”, по време на която
индивидът живее в симбиоза с групата повече, отколкото когато и да е през целия си живот. От
около деветата година установяваме, че групите стават постепенно по-плътни и стабилни. До
седмата-осмата година момчтата и момичтата играят и работят с удоволствие заедно без разлика,
от осмата – деветата година започват да изразяват ясни предпочитания към партньори от същия
пол, поне що се отнася до играта, и отхвърлят другите под различни предлози. Между девет и
дванадесет години скъсването достига своя връх и се показва чрез открит антагонизъм, като
доминиращите интереси, четива и игри значително се различават. Накрая, от дванадесет години
нататък се очертава известно сближаване, но не на нивото на групите, а на това на
индивидуланите отношения. Така възниква „бандата”, централно явление на тази възраст,
несъмнено по-явна при момчетата.
Една от интересните характеристики на бандата е, че в противовес на първоначалните групи, за
които говорихме, тя се сформира спонтанно, без намесата на възрастния, в квартала, в
училището или класа, по силата на случайни обстоятелства. Бандата има своето място за
събиране, своето леговище, което също е тайно и за предпочитане недостъпно за родителите или
преподавателите.
Интензивния групов живот, който достига може би своя връх към единадесетата година,
позволява на детето да установи междуличностни връзки от много особен характер, в които
солидарността се намира на първо мястои чиито неизбежни противопоставяния най-често
завършват с помирения, след което всеки се съобразява повече с позицията на съперника. О
деветата година нататък изгонването от групата представлява толкова сериозна заплаха, че
лоялността към бандата се превръща почти автоматично в основна ценност за детето. На десет
години надмогва съперничеството; налице е желание да се придаде стойност на другите, но вече
не е необходимо те да бъдат надминавани, за да се утвърди собствената стойност. Чувството за
„ние” постепенно замества силното до този момент чувство за „аз”. Между девет и дванадесет
години детето може, благодарение на групата, да навлезе за пръв път в общество, чиито членове
са едновременно подобни и различни едни от други. Колективните преживявания в рамките на
бандата допринасят значително за интелектуалното развитие на детето.
Моралът на голямото дете
Родителите имат своя звезден миг в края на едиповия период. После се появява учителят, чието
всезнания малкия ученик обожава. Но престижа на учителя намалява на свой ред под ударите на
сравненията с други лица. Благодарение на своите другари то открива впоследствие, че има
неща, които тези богове не могат да направят и тяхното всемогъщество се подлага на съмнение.
Много родители са чувствителни към намаляване на техния престиж. В този случай виждаме у
едни да се появява някаква разочарована липса на интерес към детето, а у други-засилване на
строгостта, изведнъж преценена като необходима за укротяването на едно критично дете. Така
тези родители подрязват крилата на младото птиче тъкмо в момента, когато то се учи да лети
само.
Макар и загубата на престиж от страна на възрастния да е неоспорима през насточщия период,
все пак дететео засвидетелства дълбока привързаност към своите родители. В рамките на
семейството то може да избяга от понякога крайаната групова принуда. Защото в групата не
всичко винаги е съвършено: на моменти дететео там може да се чувства много изолирано.
Цялата важност на груповия живот не може да затъмни факта колко детето на десет-единадесет
години е привързано към семейстовто си и засвидетелства своята добра воля, понякога дори
деликатност, за да допринесе за семейната хармония. Тази привързаност по време на
дванадесетата година стига до някои крайности. Без привързаността да намалява, се вижда

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 май 2019 в 01:06 студент на 21 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Химия, випуск 2022
26 сеп 2018 в 23:19 ученик на 22 години от Бургас - СОУ "Димчо Дебелянов", випуск 2016
04 юни 2018 в 20:45 студент на 21 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Химия, випуск 2021
13 дек 2017 в 22:10 студент на 50 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Криза на третата година. Детето в предучилищна възраст.

31 яну 2011
·
273
·
26
·
3,075
·
365
·
3

В реферата се описват характерните особености на кризата на третата година при децата и развитието на детето от предучилищна възраст...
 

Психосексуално развитие в периода от 3 до 6-годишна възраст

15 сеп 2008
·
214
·
11
·
3,269
·
226
·

Схващанията на З. Фройд за фалическия период на развитие.
 

Тревожността в старческа възраст

03 авг 2008
·
300
·
15
·
1,781
·
138

Материалът разглежда тревожността в старческа възраст. Също така какви са спецификите на третата възраст.
 

Емоции и чувства

08 юни 2008
·
737
·
16
·
1,037
·
444
·
1

Емоциите и чувствата са даденост в човешкото съществуване.В бодро състояние всеки човек има динамично изменяеща се емоционална характеристика:едни емоции се сменят с други,чувства с чувства се конкурират,емоции и чувства се преплитат.
 

Методи за закрила на децата в риск

02 юни 2008
·
344
·
4
·
412
·
218
·
1

Дете на 11 години не иска да ходи на училище и вече няколко месеца избягва да ходи. От скоро родителите лично го водят на училище, но детето в първият удобен момент бяга и се прибира в къщи....
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
508
1
13.08.2012
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
43
1
2 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Детска зрелост (от 9 до 12 години приблизително)

Материал № 1299845, от 25 ное 2017
Свален: 7 пъти
Прегледан: 6 пъти
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,776
Брой символи: 10,518

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Детска зрелост (от 9 до 12 години приблизително)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения