Големина на текста:
ТЕМА 1:
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ЧЕРТЕЖИТЕ –
ФОРМАТИ, ШРИФТОВЕ, ЛИНИИ, МАЩАБИ. ГЕОМЕТРИЧНИ
ПОСТРОЕНИЯ. ЧЕРТЕЖ НА ДЕТАЙЛ ПО ОБРАЗЕЦ С
ГЕОМЕТРИЧНИ ПОСТРОЕНИЯ.
Дисциплината „Техническо чертане“, („Техническо документиране“,
“Инженерна графика”) е една от основните за техническите специалности. Тя
регламентира начините и методите за оформяне на техническа документация в
необходимия обем. Тази документация се явява основа за претворяване на
инженерната мисъл, идея и технология в производството. Тя е и ще продължава
да бъде “език на техниката”, който може да бъде разбираем за специалистите от
всички страни на света. Ето защо е необходимо да се изработва по строго
определени стандартизационни изисквания към оформянето на тази
документация.
Съществуват различни видове системи за стандартизация. Според обхвата
си те биват: национални, регионални, международни.
Понастоящем в Република България протича процес на хармонизиране на
българските държавни стандарти с международните. Новите БДС, които са
идентични с ISO се означават като БДС ISO, последвано от номера на стандарта
(например БДС ISO 128).
Инженерната графика е общотехническа дисциплина, обхващаща широк
набор от математически и технически знания: геометрия, машинни елементи,
материалознание, технология на производството, метрология и др. Тя е с
приложен характер и има особено голямо значение за формиране на
инженерното мислене и поставя основите за овладяването и на други
технически дисциплини.
1.ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ.
В зависимост от това дали изделията съдържат съставни части или не,
според БДС 2.101-78 те се класифицират на неспецифицирани и специфицирани.
Неспецифицираните изделия не съдържат съставни части. Към тях спадат
само детайлите.
Детайлът е изделие, изработено от еднороден по наименование и марка
материал, без използване на операция сглобяване (детайл).
Специфицираните изделия съдържат съставни части. Те се подразделят на
сглобени единици, комплекси и комплекти.
Сглобената единица е изделие, съставните части на което подлежат на
съединяване в предприятието - производител чрез операции сглобяване.
Сглобени единици са например: центрофуга, вентил, помпа, тяло, съставено от
заварени помежду си детайли и т. н. ПРИЛОЖЕНИЯ14.jpg,
ПРИЛОЖЕНИЯ18.JPG
1
Комплексът е изделие (уредби, системи, централи и други) състоящо се от
две или повече специфицирани изделия, несглобени помежду си в предприятието
производител но предназначени да изпълняват взаимно свързани
експлоатационни функции (например автоматична линия за сглобяване на
електромотори и други).
Комплектът се състои от две или повече изделия, несглобени в
предприятието - производител и представляващи набор от изделия с общо
експлоатационно предназначение от спомагателен характер, например: набор от
резервни части, комплект от инструменти и др.
В зависимост от начина на оформянето им документите биват два вида:
Графични - представят се във вид на чертежи, схеми, графики;
Текстови - оформят се във вид на записки, формуляри, таблици, списъци и
др.
Чертежът е документ, съдържащ графичното изображение на дадено
изделие и други данни, необходими както за производството (физическото
възпроизвеждане) на изделието, за неговия контрол и идентификация, така и за
операции със самия документ. Чертежите намират широко приложение в
архитектурата и машиностроенето.
В зависимост от тяхното съдържание и предназначение конструкторските
документи биват (ПРИЛОЖЕНИЯ115.jpg).
Чертеж на детайл - съдържа всички необходими данни, свързани с
изработването и предназначението на детайла;ПРИЛОЖЕНИЯ17.JPG
Чертеж сборен - документ, съдържащ пълно или опростено изображение
на сглобената единица и други данни, определящи еднозначно функционалните й
свойства, получени в резултат от сглобяването;ПРИЛОЖЕНИЯ18.JPG
Чертеж на общия вид - документ, съдържащ изображението на сглобената
единица и други данни, определящи конструкцията й, взаимодействието на
съставните части и принципа на работа;ПРИЛОЖЕНИЯ1общ вид.jpg
Чертеж габаритен - съдържа контурно опростено изображение на
сглобената единица и нейните габаритни размери;ПРИЛОЖЕНИЯ111.jpg
Чертеж монтажен - съдържа опростено контурно изображение на
изделието и данните, необходими за неговия монтаж на мястото за
експлоатация;ПРИЛОЖЕНИЯ120161021_090404.jpg
Схема - изобразява изделието с помощта на символи за съставните части и
връзките им ПРИЛОЖЕНИЯ1схема.jpg;
Списък на съставните части - определя състава на изделието;
ПРИЛОЖЕНИЯ15.jpg
Записка обяснителна - документ, съдържащ описание на устройството и
принципа на действие на разработваното изделие;
2
Записка изчислителна - документ, съдържащ всички видове изчисления за
конструкцията, експлоатацията и техническата безопасност на изделието;
В зависимост от начина на изпълнение и използване:
Скица изпълнява се с молив от ръка и съдържа основна информация за
изделието.
Чернова - съдържа информацията, необходима за изработване на
оригинала;
Оригинал - документ оформен въз основа на черновата, саморъчно
подписан от съответните длъжностни лица и позволяващ многократно снемане
на копия от него;
Дубликат - документ, копиран от оригинала, напълно идентичен с него и
позволяващ многократно снемане на копия;
Копие - копира се от оригинала или дубликата, напълно идентичен с тях и е
предназначено за непосредствено използване при проектиране, изработване и
експлоатация на изделието.
2. ГРАФИЧНО ОФОРМЯНЕ НА ЧЕРТЕЖИТЕ
2.1. ФОРМАТИ
Всички конструкторски документи се изработват върху правоъгълни листи
с точно определени размери, наречени формати. Избирането и означаването на
форматите се регламентира от БДС ISO 5457.
Размерите на оригиналния чертеж и на копията му се избират от табл.2.1.
Таблица 2.1
Основни формати от серията ISO-A
Означение на форматаА0 А1 А2 А3 А4
Размери на формата в mm 841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297
Чертежът може да бъде разположен по два начина - тип X и тип Y. При
разположение тип X дългата страна на листа е хоризонтална, а при тип Y -
дългата е вертикална. И в двата случая информационната табличка се поставя в
долния десен ъгъл. Ако се наложи лист тип X да бъде използван за чертеж, който
ще бъде по-добре разположен върху тип Y и табличката няма как да бъде
преместена (например ако чертожният лист е шаблонно напечатан), той може да
бъде завъртян така, че табличката да отиде в горния десен ъгъл.
Препоръчва се формат А4 да се разполага с късата страна отдолу. При
необходимост стандартът предвижда допълнителни удължени формати.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 мар 2020 в 15:26 студентка на 32 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев", специалност - Педагогика, випуск 2012
27 мар 2020 в 14:30 учител от Благоевград
20 мар 2020 в 14:56 студент на 25 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - ФМУ, специалност - Машиностроителна техника и технологии, випуск 2020
19 мар 2020 в 16:26 учител на 40 години от Ямбол - ПГСГ "К. Фичето", випуск 2023
19 мар 2020 в 10:02 учител на 35 години от Шумен - ПГСАГ, випуск 2020
18 мар 2020 в 21:30 в момента не учи на 49 години от Хасково
18 мар 2020 в 20:59 учител на 38 години от София
06 мар 2020 в 16:00 ученичка от София - 054 СОУ "Св. Иван Рилски"
18 фев 2020 в 18:01 студент на 47 години от Варна - ТУ, факулетет - MF, специалност - TTT, випуск 2014
 
 

Основни правила при оформяне на чертежите – формати, шрифтове, линии, мащаби. Геометрични построения. Чертеж на детайл по образец с геометрични построения

Материал № 1298306, от 14 ное 2017
Свален: 107 пъти
Прегледан: 172 пъти
Предмет: Инженерна графика, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 2,331
Брой символи: 14,205

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни правила при оформяне на чертежите – фор ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Диана Николова
преподава по Инженерна графика
в град София
317 45

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения