Големина на текста:
ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“
Стопански факултет
Специалност:
Финанси-задочно
Реферат
На тема:
Банкова система. Развитие на банките в
България. Централна банка. Търговски
банки.
От:
Велико Търново
2015г.
Банкова система на България:
За създаването на банкова система на България се счита създаването на Българската народна
банка (БНБ) непосредствено след Освобождението 1879г. Тогава все още още е била като
обикновена търговкса банка, която има задачата да обслужва и държавата. По-късно, през 1928г.
е утвърден закон за БНБ за нейното изменение, с което тя се превръща в чисто емисионна ЦБ.
През преиода 1951 1987г. банковата система на България е еднозвена. Емисионната банка
изпълнява функциите на търговска банка. През 1991г. банковата система се преобразува в
двузвенна (двустепенна). Шест години по-късно през 1997г. се въвежда Валутния борд. В
резултат на въвеждането му се стабилизира страната във финансова гледна точка. Банковата
система в България е съвкупност от банките в страната и тяхната взаимна обвързаност,
подчиненост и законова регламентация. В съвкупността от банки се включват всички банки и
банкоподобни институции, получили съответния лиценз, като Централна емисионна банка.
3. Централна банка:
Начин за възникване на централните банки
Съществуват два начина за възникване и развитие на централните банки еволюционен и
законодателен:
Еволюционен начин начин на възникване на ЦБ, при който вече съществуващата ТБ се
превръща в емисионна.
Законодателен начин със законодателен акт банката се определя като единствена
емисионна банка, наречена банка на банките или банка на държавата.
Преобладаващ е еволюционния път на развитие. Банката постепенно се развива в специални
дейности като емисията на банкноти. С равитие на стоково-паричните отношения, нейната
функция все повече се разграничава от дейността на останалите търговски банки. По този
начин ЦБ се обособява като емисионна. Клиентите на ЦБ са търговските банки и държавата.
Отношения между централната банка и държавата
Първоначално е преобладвала частноправната форма на собственост на централните банки по
света. Това остава така до края на Първата световна война. След нейния край започва
одържавяването на банките.Това се прави с цел по-голяма обвързаност между политиката на
държават и функциите на централната емисионна банка.
Централната банка обслужва държавата като :
съхранява златновалутните резерви на страната
води сметките на държавата- разпращания и дългове
изпълнява касовобюджетната функция на страната
провежда паричнокредитна политика
4. Класически функции на централната банка:
Емисионна - Централната банка има изключителното право да емитира банкноти и
монети в страната.
Регулираща - Централната банка влияе върху банковата система и икономиката чрез различни
механизми и паричнокредитни инструменти.
Надзорна - Тя се изразява в контрол и надзор върху търговските банки и останалите
лицензирани финансови институции.
5. Механизми и инструменти, използвани от централната банка за регулиране на икономиката:
Сконтова политика.
Това е един от най- старите механизми на централната банка за осъществяване на
паричнокредитна политика. Същността и се състои във въздействие върху сконтовите кредити и
парична база. Това става чрез промяна на сконтовия лихвен процент. В нормалните пазарни
икономики централната банка подпомага банковата система като кредитор от последна
инстанция. Чрез сконтовата политика и по- точно чрез сконтовия лихвен процент тя осигурява
ликвидност на търговските банки и на банковата система. Намаляването на сконтовия лихвен
процент стимулира търсенето на кредит от търговските банки и обратното.
Ломбардна политика.
Ломбардният кредит представлява кредитиране на търговските банки от централната банка с
краткосрочни средства чрез отпускане на заеми срещу държавни и други ценни книжа,
скъпоценни камъни и валута. Срокът на тези кредити е до 3 месеца. Те се олихвяват по
основния лихвен процент, действащ в момента на сключването на договора. Залогът им се
съхранява в централната банка до погасяването на заема.
Операции на открит пазар.
Основен икономически инструмент на централната банка за регулиране на паричната маса,
паричния пазар и банковата ликвидност. Тяхната същност са покупките или продажбите на
ценни книжа, направени от централната банка. Тя участва в първичния и във вторичния пазар
на ценни книжа. Операциите се изразяват като окончателни или уговорени ( репо). Операциите
репо са уговорка за обратно изкупуване на вече продадени ценни книжа на определени дата и
цена.
Задължителни минимални резерви.
Това са средствата , които търговските банки задължително съхраняват в централната банка.
Определят се като норматив ( процент) от общата сума но привлечените средства ( влогове и
депозити) в лв. или валута без тези от местни банки. Чрез резервите централната банка влияе
върху възможността на търговските банки да предоставят кредити. С увеличаването на
задължителните минимални резерви се намалява възможността на търговските банки да
предоставят кредити.
Междубанкови депозити.
Чрез тях търговските банки си осигуряват ликвидни средства. Лихвеният процент на
разпределените краткосрочни депозити се определя от търсенето и предлагането.
Кредитни тавани.
Това са ограничения на централната банка, свързани с размера, сроковете и формите на
кредитите, които търговските банки предоставят на своите клиенти. С налагане на кредитните
ограничения се цели ограничаване на предоставянето на не обособени кредити, намаляване на
агресивното отпускане на потребителски заеми, намаляване на рисковете при кредитиране,
запазване на банковата ликвидност и стабилността на банковата система.
Депозитни лимити.
Това са ограничения на централната банка, свързани с размера, вида и лихвите по
депозитите. Целта на централната банка при тяхното определяне е да насочи
търговските банки към пълноценно използване на привлечените средства от клиенти и
да защити интересите на вложителите.
Административни мерки.
Това са препоръки, указания, съвети в областта на финансовите операции, които
централната банка изготвя за кредитните институции с цел подобряване ефективността
на тяхната дейност, за намаляване на рисковете при извършване на операциите и
запазване на тяхната ликвидност.
6. Търговска банка:
Същност: Търговската банка е юридическо лице, което извършва публично
привличане на капитали и предоставя финансирания за своя сметка и на собствен
риск.Търговските банки са предприятия , чийто основен продукт са условия, свързани с
посредничеството, кредитирането и разплащанията. Чрез дейността си те се стремят да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банкова система. Развитие на банките в България. Централна банка. Търговски банки

Реферат по дисциплина Банково дело, специалност Финанси - задочно, Великотърновски университет "Св.Св Кирил и Методий"...
Изпратен от:
preslav_radulov
на 2017-11-08
Добавен в:
Реферати
по Банково дело
Статистика:
52 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Реферати по Банково дело от Велико Търново за Студенти от факултет Стопански факултет специалност Финанси несваляни с 11 - 20 страници Други
 
Подобни материали
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
363
·
16
·
4,426
·
424

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
365
·
18
·
3,674

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 

Потребителски кредити

19 май 2009
·
226
·
10
·
796
·
160

Сравнение между потребителските кредити предостажиани от Райфайзен банк и Първа инвестиционна банка....
 

Същностна характеристика на банковата система

10 юли 2009
·
106
·
2
·
554
·
124

Банковата система като понятие е едно от основните, което е от особено значение както за банковото дело, така и за икономическата система като цяло...
 

Баково дело

14 ное 2009
·
1,350
·
209
·
40,092
·
1
·

Настоящто учебно помагало по дисциплина „Банково дело” е предназначено за студенти от всички специалности, изучаващи тази дисциплина. Учебникът съдържа...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
1
7 мин
22.10.2014
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банкова система. Развитие на банките в България. Централна банка. Търговски банки

Материал № 1297639, от 08 ное 2017
Свален: 52 пъти
Прегледан: 74 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Реферат
Брой страници: 19
Брой думи: 7,659
Брой символи: 47,754

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банкова система. Развитие на банките в България ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала