Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
Големина на текста:
РУАНГЕЛ КЪНЧЕВ
ФАКУЛТЕТПНО
КАТЕДРАППИИ
Реферат
Блажо Блажев Венче Попова
Чудесата на детската реч
Специалност : ПНУП –първи курс
23.9.2010 г.
Речта е феномен на човешката психика, които поставят
човека над останалите животински видове. Езикът като средство за речева
дейност изразява и уточнява мисълта. Може да се каже, че езикът е
носител на знанието. С негова помощ се съхранява научната мисъл. Чрез
него хората могат да обменят своите мисли, разсъждения, културни
достижения. Речта е висша форма на осъществяване на
взаимоотношенията между хората. Езикоподобните средства за общуване,
използвани от животните за съобщение и сигнализация са рефлекторните
механизми, които стоят далеч от равнището на речта. С танц и звук
пчелата съобщава на останалите пчели съвсем точно мястото, където има
паша, но независимо от голямата прецизност и точност на съобщението
нито танцът, нито бръмченето могат да се сравнят с богатите възможности
на човешката реч. Развитието на речта върви заедно с развитието на
мисленето. Усвояването на думите, формирането на понятията и
обозначаването им със съответна дума, изграждането на съждения и
умозаключения като процес на развитие на мисленето е и процес на
развитието на речта. Значение за развитие на речта на детето имат
разговорите между деца и възрастни, а също така и между самите деца.
Търпението на възрастните последователно и достъпно да отговарят на
въпросите на децата също подпомага развитието на речта им. Установено
е, че при децата от ранното детство на които малко се говори изостават в
умственото си развитие. Слушането на речта със съответната интонация
при произнасянето на думите подпомага умственото развитие на децата.
Детето разбира говора на възрастните, и паралелно с разбирането
започва да проявява собствената си реч.
Кърмаческата възраст, това е времето през първата година след
раждането на детето- подготвителен период за развитието на говора. През
този период детето не може да говори, но се подготвя постепенно да
влезе в говорно общуване с другите. Първите прояви на този период са
виковете , които детето издава в отговор на отрицателни дразнения- студ,
мокрота, глад или болка. Тези звукове са доста слаби и нямат нищо общо
с човешките гласни, макар и да наподобяват гласните „а” и „е.”
Към третия месец, детето издава звукове на радост ’’ гукане ‘’, а
след четвъртият - петият месец викове на радост, когато го закачат. През
шестия- седмия месец детето започва да произнася първите определени
словосъчетания ‘’ма’’, ‘’ба’’. Макар ние родителите да мислим, че детето
ни казва „мама”, „дада”, това не точно така, това се получава от
издишаната струя. През този период детето започва да разбира
значението на някой думи и да реагира, особено ако тези думи или
изречения са свързани с определени предмети или действия, които детето
може да възприема непосредствено- кукли, часовник, пляскане с ръце.
Например, когато се каже на детето: „пляс-пляс ръчички...”, то започва да
пляска без възрастният да го извършва в момента. Това се е
впоследствие на способността му да подражава на звукове от чужда реч.
Към деветият- десетият месец при правилно въздействие на
възрастните, например гледайки часовник, детето да казва „тик- тик”. През
второто полугодие на първата година думите, произнасяни от възрастните
пред децата, са в състояние да извикат в детското съзнание образа на
самия предмет. Бързото развитие на движенията между една и две
години до известна степен се отразява върху развитието на говора, който
се активизира до 1,5 год.възраст, тогава вниманието от ходенето се
прехвърля върху говора. Децата имат различни постижения в тази
възраст, затова речника им варира- някой деца могат да използват
двадесет думи, други петдесет, а трети сто. Първоначално структурата на
изречението съдържа една дума: „ папкам”, / ям / „ дичка” / вода /, „ пиш” /
пишкам /. Постепенно се разширява в изречение с две думи : „ Мони, лай-
лай” / Мони е в трамвай/, след което да достигнат и до три думи: „Мамо,
дичка дай.” /Мамо, дай вода. /. Основна задача на развитието от една до
три години е овладяването на родния език и неговата цялост. Да се
обогатява речника на децата с нови думи, да се усъвършенства
произношението на звуците, да се овладее граматически правилната реч.
В най- ранна детска възраст, между 1,5 – 2 год. се появява следното
качество на психиката : в определен момент от процеса на играта децата я
прекъсват и разглеждат направеното от тях. Тоест вече се е изградило
понятие за „ резултат от собствена дейност ”. В края на втората си година
от живота детето може да вкара в играта играчка, която изобразява
самото него. Например дава на куклата да пие вода, слага до ухото й
телефонната слушалка. За този период е много характерно децата да
изпускат един или няколко звука например : „Мамо пиятна абота.”, „ Бабо
Йайно.” Броят на думите, с които си служи детето при говора, има голямо
значение за неговото развитие. Широко разпространени в детския говор са
и случаите когато един звук влияе върху изговарянето на друг звук:
„Детето носи цуцалото.”/цукалото/, „бударъци” /подаръци/. Сферата, в
която децата се различават най- много, е езиковото развитие.
Изоставането в говора може да се дължи на различни причини. Една от
тях е неподкепящата семейна среда, която не стимулира усвояването на
речта и не осигурява условия за нейното трениране.
Между втората и третата година детето използва, като изреченията
от две думи / „ Ани пие „ /, така и сложни изречения, които са съставени от
две и повече проси изречения, свързани със съюза „ и „ . В началото на
втората си година детето има запас от 30-40 думи, като в нейния край те
са вече към 300-400 думи. Към три години се появяват и първите детски
въпроси : „ Къде е ? ”, „ Какво е това ? ”, „Кога ?”, „ Как? ”, „ Защо? ”. Както
споменахме вече през този период детето овладява доста голям брой
думи , в това отношение то подражава на възрастните, като
същевременно вниква в смисъла на изменението на думите. Броят на
думите, с които си служи детето при говора, има голямо значение за
неговото развитие. Усвояването на голям брой думи, които не са свързани
с конкретен сетивен образ или представа, може да обърка детето и да се
стигне до неочаквани ситуации например: Дете пита родителите си „Къде
е чакалнята?”, „ Каква чакалня?- отговарят те.” „Чакалнята е на гарата,
почивката е в гробищата.” Ето така отговаря едно дете, чуло неволен
разговор навън. Друг пример е с двегодишно дете, което за пръв път яде
диня, след което направили играчка-фенер, вследствие на което детето
дълго време казвало на дините- фенери. Затова винаги трябва да се
съобразяваме и обясняваме всичко на децата, за да не се стига до такива
ситуации.
През третата година в речта се появява местоимението „ Аз’’.
Детето започва да свързва образа на своята психика с образа на своето

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 ное 2019 в 15:00 потребител на 24 години
18 юни 2019 в 01:45 студент на 41 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Психология, випуск 2019
20 апр 2019 в 22:15 студент на 38 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
19 мар 2019 в 18:09 учител на 40 години
14 мар 2019 в 10:13 в момента не учи на 35 години
25 окт 2018 в 14:26 в момента не учи на 34 години
18 дек 2017 в 00:50 студент на 36 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2017
14 дек 2017 в 15:25 студентка на 33 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Психология на развитието на детско - юношеската възраст

23 мар 2007
·
1,413
·
12
·
993
·
493
·
9

Същността на човешкото съществуване се състои в това, че се осъществяват интензивни промени в психологическото му развитие.
 

Изследване на мисленето

03 апр 2008
·
141
·
7
·
981
·
130

Представяне на основните начини на изследване на мисленето в психологията - тестове - описание, тълкуване, методика на провеждане.
 

Възрастова психология

04 май 2007
·
1,706
·
63
·
20,195
·
992
·
1
·
1
·

Детство, юношество, младост, зрелост, старост - своеобразни епохи в човешкия живот, всяка от които неумолимо заменя предишната...
 

Знание и мислене

18 мар 2008
·
221
·
5
·
559

Човек винаги се е самоопределял като мислещо същество или поне от времето, когато е разбрал, че мисли. И винаги се е стремял кум някакво обяснение на собственото си мислене. Мисленето е обобщено и опосредствено познание на действителността...
 

Умения за публично говорене

29 май 2008
·
191
·
10
·
1,692
·
162
·
1

За да предизвика интереса на слушателите ораторът трябва да владее техниката на говора и да познава психологическите принципи, върху които се градят междуличностните отношения.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
17
1
3 мин
17.10.2016
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
115
1
1 мин
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Чудесата на детската реч

Материал № 1297043, от 03 ное 2017
Свален: 12 пъти
Прегледан: 17 пъти
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 4
Брой думи: 1,277
Брой символи: 7,096

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Чудесата на детската реч"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
с опит от  10 години
15

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала