Големина на текста:
-Тема1 Обща характеристика на БС. Определение, критерии и класификация
Възможни БС в България : сеизмичен район, наводнения, химично отравяне, радиационно облъчване, биологично
бедствие, ПТП
Критерии, които определят ситуацията като бедствена: Внезапност на възникналото събитие; Създаване на
изключително тежка обща и медицинска обстановка; Рязко несъответствие между необходими и налични сили и
средства; Необходимост от създаване на спешни спасителни мероприятия.
Определение: БС се определя по СЗО като стихийни природни явления или човешка дейност, представляващи
или носещи заплаха за човека в такава степен, че се налага търсенето на помощ отвън
Класификация на СЗО по причини- две големи групи:
Стихийни природни бедствия(естествени): Метеорологични (бури, урагани, смерчове, циклони, прекомерно
затопляне със засушаване, прекомерно застудяване със заледяване); Топологични: (катастрофални наводнения,
снежни лавини, свлачища, срутища); Тектонични (земетресения и изригването на вулкани); Космически (сблъсък с
метеор
Изкуствено предизвикани от човешка дейност – антропогенни: Крупни производствени аварии и пожари от човека
– (Горни Лом и Чернобил); Социално – икономически катастрофи (социални – глад, тероризъм,социални
вълнения, алкохолизъм, наркомания, токсомания); Военна временна обстановка – войната е тежка БС; ПТП – по
пътища, по жп, морски, самолетни; Други: срутване на тунели, галерии; особено опасни инфекции; отравяния
Тема 2 Земетресения. Определение, параметри, скали,вторични огнища на поражение
Опр - разместване на земните пластове
Параметри:
Огнище (Хипоцентър) – мястото, където се зараждат сеизмичните вълни
Епицентър – проекцията на хипоцентъра върху повърхността на земята
Дълбочина на огнището – разстоянието между хипо – и епицентъра от 0 до 700км. В зависимост от дълбочината
1
се разделят на: Плиткофокусни (повърхностни)- от 0 до 60км. , следват повече вторични трусове; Междинни - от
60 до 300км.; Дълбокофокусни(дълбочинни) – над 300км.
Магнитут – логаритмична величина, която характеризира отделната енергия
Скали: Рихтер 0-9, но е отворена. Отчита магнитута; Медведев, Шпонхойер, Корник 0-12. Отчита интензитета.
Най – опасни зони по Рихтер в България: Кресненско дефиле; Горна Оряховица; Шабла; По течението на р.
Марица; София и София – област
Вторични огнища на поражение: Пожари; Наводнения; Огнищно химическо заразяване ОХЗ; Радиационно
заразяване; Биологично заразяване; Свлачища и срутища
Тема3 Земетресения. Структура на медицинските загуби. Защитни мероприятия и прогнозиране на
земетресения
Структура на медицинските загуби- всички пострадали, които са настанени в ЛЗ и са престояли там най- малко
24ч. Пострадалите се разделят в зависимост от характера на поражението
Характера на поражението може да бъде Травматичен, Изгаряния, Кръвозагуба, Остра Сърдечно-съдова
недостатъчност и Дихателна недостатъчност, Шок, Синдром на продължителното притискане – всички, който са
престояли повече от 4ч. с притиснат крайник, Психотравми
Защитни мероприятия- антисеизмично строителство
Прогнозиране – относително е
Тема 4 Характеристика на крупните химически аварии
Приложение на химически вещества: химическа и нефтохимическа промишленост, металургия, текстилна
промишленост, фармация
Силно действащи отровни вещества: хлор, амоняк, серни оксиди, сяро - водород и сяро - въглерод, азотни
оксиди, въглероден оксид
Причинители на крупни химически аварии : (Обективни- които не зависят от работния процес -земетресения,
тероризъм, неправилно проектирано строителство); Субективни ( недобра организация на труда, ниско
квалифициран персонал)
Когато възникне химическа авария се създава огнище на химическо заразяване-ОХЗ. Това е територия с
2
намиращите се върху нея хора, животни, растения и принадлежащата й атмосфера, в която се откриват силно
действащи отровни вещества Всяка ОХЗ има две зони:
зона на смъртоносна концентрация –съвпада с територията, върху която се е разляло токсичното вещество
зона на поразяваща концентрация – съвпада с територията, върху която действа аерозолния облак
Фактори, които определят размера на зоните- Количество разлято вещество; Посока и скорост на вятъра; Дъжд-
при наличие на дъжд размера на зоните са намалява; Релеф- планинският релеф намалява, а равнинният
увеличава размера на зоните
Изчисляване на медицинските загуби по формулата на Кругликоф МЗ = П х В х К х С, където ( П- площ в
квадратни километри; В – плътност на населението на 1 квадратен километър; К – коефициент на ефективност
(0.3 до 0.5) ; С- показател на медицинските загуби(0.3)
Тема 5 Катастрофални наводнения. Хигиенно-противоепидемични мероприятия, провеждани при
наводнения
Определение: Временно заливане на дадена територия
Причини: Обективни ( проливни дъждове, интензивно топене на снегове, ураганни ветрове от водата към сушата,
подводни и подземни заметресения); Субективни (недобре проектиран строеж на язовирни стени или изкуствено
създадени дъждове)
Последствия: огромни материални щети, масови удавяния, тежка хигиенно-епидемична обстановка ХЕО
ХПЕМ: извършва се от РЗИ: Спасяване на давещите се; Почисване и събиране на труповете; Изгребване на кал
и тиня; Миене на улици и сгради; Дезинфекция, дезинсекция, дератизация (ДДД); При ненарушаване целостта на
водопровода, водата е годна за пиене, при нарушаване – водата се хиперхлорира-0.3-0.4
Тема 6 Организация на защитата на населението при БС. Организационна структура и управление на
спасителната система
Задачи на Защита на Населението: Провеждане на превантивна дейност; Обучение и подготовка на населението
за поведение и действия при БС; Координиране на частите на единната спасителна система; Ресурсно
осигуряване на мероприятията при ликвидиране на БС; Информиране на населението за създалата се БС,
провежданите мероприятия и вида на съществуващата опасност; Индивидуални и колективни средства за защита
–противогази, ПРУ (мазе), скривалища; Организация и провеждане на евакуация на населението при
необходимост
Организационна структура и управление на дейността на спасителната система- Системата на защита включва
централни и териториални органи на изпълнителната власт, които управляват, провеждат и координират
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 юни 2020 в 13:54 ученичка на 22 години от Гоце Делчев - ПМГ "Яне Сандански", випуск 2016
24 юни 2020 в 19:06 потребител
24 юни 2020 в 16:39 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Обществено здраве и спорт, специалност - Акушерка, випуск 2022
17 юни 2020 в 23:30 студент на 22 години от София - Медицински университет, факулетет - общесвено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2022
 
 
Онлайн тестове по Техника на безопасност
Тест по техническа безопасност
изходен тест по Техника на безопасност за Студенти от 2 курс
Тест по техническа безопасност. Въпросите имат само един верен отговор-
(Лесен)
43
3
1
12 мин
16.08.2013
Охрана на труда и техника на безопасност
изпитен тест по Техника на безопасност за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по учебната дисциплина „Охрана на труда и техника на безопасност”, даван във факултета "Морски науки и екология" а ТУ - Варна. Изпитът се зачита при резултат над 85% верни отговори. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
45
36
1
6 мин
06.08.2012
» виж всички онлайн тестове по техника на безопасност

Лекции по МОБС

Материал № 1296128, от 25 окт 2017
Свален: 82 пъти
Прегледан: 82 пъти
Предмет: Техника на безопасност, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 25
Брой думи: 6,055
Брой символи: 39,951

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по МОБС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала