Големина на текста:
ОТЧИТАНЕ НА СТОКИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧИТАНЕТО НА
СТОКИТЕ
Основната форма на размяна н а материални блага на
съвременния етап се явява търговията. Чрез нея стоките се
реализират от сферата на производството или вноса към личното
потребление. Предвид безспорната й роля и значение за
обществото, е наложително предприятията от този отрасъл да
създават подходящ ред за документиране и заприхождаване на
стоките като част от материалните запаси, упражняването на
строг контрол относно тяхното опазване, както и за постъпилите
от реализацията им парични средства.
От теоретико-методологична гледна точка при отчитането на
стоковите операции е необходимо правилно да се определи
оценката на стоките в контекста на концепцията за историческа
цена, като се разграничат разходите, пряко свързани със
закупуването, от тези по съхраняването и администрирането на
дейността. Уреждането на задълженията на търговските
дружества с доставчиците, митницата (при внос и износ), по
ДДС и прилаганата счетоводна политика по отношение на избор
на метод за изписване на стоките при тяхното потребление са от
съществено значение за тяхния финансов резултат. Това изисква
значителен опит и умение от страна на управленския персонал, в
основата на които лежи познаването на нормативната уредба и
приложимите счетоводни стандарти. Според тях стоките се
оценяват по по-ниската от доставната и нетната им реализуема
стойност, като разликата се отчита като текущ разход за
дейността.
Елементи на доставната стойност са:
?Покупна цена
?Вносни мита и такси
?Невъзстановимите данъци
?Разходите по доставката
?Разходите за привеждане на стоките във вид годен за
използване
Търговските отстъпки не са компонент на доставната стойност и
подлежат на приспадане при определянето на разходите по
закупуването.
1
Разходите по доставката са свързани с превоза на стоките,
тяхното товарене и разтоварване, както и евентуалната нужда от
преработка (маркиране, дообработка, сортировка). Когато
разходите по доставката (без тези за преработка) се отнасят за
повече от един вид стока, същите се разпределят при спазване на
възприетите за целта от предприятието бази. Като най-често
прилаганата в практиката база се явява покупната цена на
доставените стоки.
Доставната стойност може да включва и валутни разлики,
директно отнасящи се до придобиването на стоките,
фактурирани във валута. Това става при рязка девалвация или
обезценка на една от валутите, срещу което липсват практически
начини за хеджиране и отнасящи се до задължения, които не
могат да бъдат уредени и които са се появили при наскоро
закупени стоки.
За предприятията търгуващи със стоки, които подлежат на
преработка, като компонент на доставната стойност на
наличните в края на периода стоки следва да се отнесат и
направените в тази връзка разходи. Това е състоятелно за
дружествата, чийто размер на разходите за преработка се счита
за съществен.
В разходите по преработката се включват преки и систематично
начислявани постоянни и променливи общопроизводствени
разходи. Разпределението на постоянните общопроизводствени
разходи за всеки вид стока се извършва на база на нормалния
капацитет на производствените мощности. За нормален се
приема този капацитет, при който се определя средно
производство за няколко периода при нормални условия.
Разпределянето се извършва по начин подобен на този посочен в
СС2 Стоково-материални запаси
Разпределението на променливите общопроизводствени разходи
за всеки конкретен вид стока се извършва на базата на реалното
използване на производствените мощности.
Финансовите и извънредните разходи не средва да се включват
към разходите по придобиването.
В края на отчетния период се извършва оценка на стоките по
тяхната нетна реализуема стоаност. За отрасъл търговия това е
предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската
дейност, намалена с разходите необходими за осъществяване на
продажбата. Тази оценка следва да се базира на най-сигурните
съществуващи данни, като се отчитат всякакви колебания в
цените на стоките.
2
Когато нетната реализуема стойност е по-ниска от отчетната
стойност, разликата следва да се отрази като текущ разход за
предприятието. Това правило е валидно както за първоначалната
оценка на стоките така и за последващите им оценки.
При условие, че нетната реализуема стойност е по-висока от
отчетната стойност, разликата не намира счетоводно отражение.
Това е така защото при оценката на стоките през текущия период
водещ е принципът на предпазливостта.
Ако през следващия отчетен период е налице нарастване на
нетната реализуема стойност на наличните стоки за които от
предходна преоценка счетоводно е отразено намаление, то
следва да се отчете увеличение на отчетната стойност до
максимум стойността на стоките преди тяхното намаление от
преоценки. Това увеличение се третира като текущ приход за
предприятието.
В счетоводната теория съществува и друго виждане по
отношение на оценката, по която могат да се заприходяват
закупените стоки, а именно по техните продажни цени. Целта на
такова отчитане е упражняването на действен контрол относно
евентуални злоупотреби от страна на МОЛ и липсата на
необходима електронно-изчислителна техника в някои търговски
обекти. Следва обаче да се отбележи че този начин на
счетоводно отчитане на стоките не е за препоръчване, но ако все
пак се приложи, то това е възможно само за текущото им
отчитане. За нуждите на ГФО оценката на наличните стоки
трябва да изразява доставната им стойност. Това може да се
постигне чрез прилагането на определена методика.
При отписване на стоките при тяхното реализиране следва да се
направи преценка относно възможността да се приложи методът
на конкретно определена стойност. Този метод е подходящ
когато потреблението засяга конкретни партиди или клиенти.
В случаите когато липсват условия за прилагане на метода на
конкретно определена стойност, в стандартите се препоръчва
прилагането на един от следните методи: FIFO или средно
претеглена стойност. Ако липсват всякакви условия за
прилагането на изброените до тук методи според постановките
на СС-2 се допуска използването на алтернативен метод- LIFO
Следва да се отбележи че прилагането на един или друг метод
при изписване на стоките при тяхното потребление е елемент на
счетоводната политика на търговското предприятие и то трябва
да оповести този метод в приложението към ГФО.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Отчитане на стоките

Основната форма на размяна н а материални блага на съвременния етап се явява търговията. Чрез нея стоките се реализират от сферата на производството или вноса към личното потребление. Предвид безспорната й роля и значение за обществото, е наложително...
Изпратен от:
valq7874
на 2008-04-14
Добавен в:
Теми
по Счетоводство
Статистика:
568 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Собствен капитал на предприятието

24 сеп 2010
·
110
·
2
·
683
·
286

Описани са счетоводните статии, относно сметката собствен капитал...
 

Отчитане на материалните запаси

12 ное 2011
·
650
·
77
·
12,931
·
1,089
·
1

За осъществяване на безпрепятствена търговска дейност и възпроизводствен процес, в условията на конкурентна пазарна среда, е необходима добра и задълбочена организация при отчитане на стоково-материалните запаси...
 

Краткотрайни материални активи

21 дек 2006
·
1,311
·
16
·
3,110
·
1

Краткотрайните материални активи могат да бъдат материали, запаси, стоки, продукция, незавършено производство. Краткотрайните активи имат срок на ползване по –малък от година и са обект на различни операции в дейността на предприятиетo...
 

Отчитане придобиването /увеличението/ на материали, продукция и стоки

31 мар 2007
·
952
·
8
·
1,543
·
443

Отчитане придобиването /увеличението/ на материали, продукция и стоки. Отчитане рекламацията при липси на стоково-материални запаси...
 

Задачи по компютърно счетоводство

18 май 2007
·
990
·
4
·
828
·
584

Задачи по счетоводство за самостоятелна работа; изпитни задачи по счетоводство.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
41
1
2 мин
03.08.2018
Счетоводно отчитане на паричните средства и инвестициите в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
10
1
3 мин
26.06.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Отчитане на стоките

Материал № 129215, от 14 апр 2008
Свален: 568 пъти
Прегледан: 402 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 34
Брой думи: 6,046
Брой символи: 54,366

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отчитане на стоките"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
71

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
106

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения