Големина на текста:
ВТУ"Св.св. Кирил и Методий"
Център Дистанционно обучение
Задачи за самостоятелна работа
по Игрово взаимодействие и созиализация на децата със специални
образователни потребности
Изготвил: Светлана Цветанова Миланова
Факултетен D203096
Специалност: ПДСОП
Проверил: .....................................................
/ доц. д-р.Рени ГеоргиеваХристова- Коцева /
Светлана Цветанова Миланова фак№ D203096
Тема 1
1.Роля на играта за развитието на деца със специални образователни потребности
Един от найважните проблеми на общественото възпитание на децата е възпитанието на
колективни отношения. Особено значение за обединяване на децата има играта, която е
една от основнате дейности на децата от 3 до 10 години. Игровата дейност спомага на
децата със СОП да се "впишат" сред другите деца. В игровият процес може да се общува
и само велбално и пак да се постигне желаният резултат т.е да играят заедно и децата да
се почувстват добре. Посредством играчките и действията с тях децата обменят
информация и конкретизират ролите си. За
да се осъществи пълноценна интеграция на децата със СОП , те трябва да са
равнопоставени с другите и да им се осигурява възможност за изява и свобода на избора
и действията. Децата играят заедно и в този процес се опознават и изследват своите
възможности, задоволяват интересите си. В хода на игра, когато възрастните се намесват
по-малко, децата сами могат да приемат различията.
Играта е дейност, която предизвиква емоции у децата-учи да вникват по-дълбоко в
човешките взаймоотношения и ги провокира да развиват социалните си умения. Да
приемаш различните е не само предизвикателсво, но и голямо и важно социално умение
имащо все по-важно значение в съвременният свят. Този процес изисква време и усилия.
Децата със СОП също като другите деца искат да се смеят, играят, да правят бели а и да
бъдат хвалени и поощрявани. В игровият процес в интегрирана група или клас се
наблюдава поява на по-голяма загриженост и отговорност надецата без СОП към децата
със СОП. Учителят не бива да пренебрегва никого. Всяко дете е нужно да получи
полагащото му се внимание. В никъкъв случай не бива да се отсъпва винаги на дете без
значение дали то е със или без СОП. Критериите на учителя трябва да са еднакви към
всички.Но важно е за личнстното развитие на всяко дете е да се развият у него чувство
на взаймопомощ, съпричастност,отговорност и готовност да се помогне на по-слабия. В
играта децата приемат различни роли, общуват с останалите и макар че децата със СОП
правят това по свой начин играта е добър начин за разръщане на потенциала им и
развиват социалните си умения. В играта децата разгръщат възможностите си при
наличие на свобода, равноправие и спонтанност. Играта създава положителни емеции и
възможност децата да се опознаят възможностите и желанията си. Играещи заедно
децата премашват бариерите помежду си, като равен с равен. Процесът на опознаване и
възприемане е двустранен -останалите деца също се учат и развиват своите социални
качества. В играта децата съгласуват действията си, опознават света и възприемат
различни начини на поведение. По време на игра децата със СОП механично подражават
на другите деца. Те се учат от тях, разширяват познанията си. Децата много лесно и
непосредствено преодоляват пречките в общуването и намират най-верният и точен
начин да играят заедно. А в процеса на общуване губещи няма.
2.Потребности на детето удовлетворени в играта.
-потребност от изразходване на излишна енергия;
- потребност от двигателна активност;
-потребност от отдих и развлечение;
-потребност от отдих и развлечения;
За да се удовлетворят тези потребности на децата се предлагат следните игри:
Предметни игри-Децата всекидневно играят със предмети от реалния живот. В този
процес те нямат никакви правила или ограничения. Това са най-ранните игрови
действия, които се явяват още през първата и втората година от живота на детето, макар
че не загубват значение и през по-късните години.
При тези игри се използват както обикновените предмети в семейната среда като кутии,
ключове, мобилни телефони, така и топки, кубчета, гумени и пластмасови играчки. Една
от най-ранните прояви на предметна игра е тази при която детето чука с твърд предмет
върху друг или пък изпуска играчката многократно, докато има кой да му я подава.
Богато украсените предмети, тези които издават характерен звук и блестящите
предмети са особено привлекателни. Във всички случаи характерно е това, че детето се
опознава с околната среда, “проучвакачествата на предметите и главното се проявява
като активен фактор в тази среда. Затова колкото повече предметът дава възможност на
детето да прави нещо с него, толкова по-добре се осъществява играта.
Творческите игри , обикновено се зараждат на основата на предметните, но се
отличават от тях по това, че играчките и предметите се включват в някакъв сюжет, а
детето влиза в определена роля. При тях децата сами изграждат сюжет и изпълняват
определени роли и някои автори ги наричат сюжетно-ролеви игри.
Сюжетно-ролевата игра е важен етап в развитието на игровата дейност. В началния
период от развитието на сюжетно-ролевата игра игровият мотив се обуславя преди
всичко от желанието на детето да пресъздаде действията на възрастните. По-късно
мотивът се обогатявадетето започва да се интересува от човешките взаимоотношения
и основното в изпълнението на ролята стават именно те. Във връзка с това правилата на
игровите действия се усложняват, като се включват и правила за взаимоотношенията
между участниците в играта.
Конструктивна игра- понятието конструктивна игра най-често се свързва с онази
дейност на децата, която води до частично или пълно преобразуване на обект от
близката среда. В конструктивната игра замисълът възниква под влияние на активното
мислене и въображението на децата. Въображаемият модел е подобен на този при
изобразителната дейност, но реализацията му е различна и средствата за изобразяване са
други. Децата изграждат конструкции в пространството с обемни и равнинни елементи и
достигат до завършен, реален обект.
Игра-драматизация, също се отнася към творческите игри. Те се отличават от
сюжетно-ролевите игри по това, че в типичните игри-драматизации се пресъздава
определен текст и ролите се определени предварително. Този текст може да е приказка,
разказ, пиеса или част от филм, направила най-силно впечатление на децата. Характерен
пример на този вид игри са и куклените спектакли, които самите деца си устройват.
Творческите моменти в тези игри се изразяват в умението да се подбере текстът; да се
подготвят декорите и костюмите; да се изпълнят изразително ролите. За
всички разновидности на творческите игри е характерно това, че се възпроизвеждат
някои дейности на възрастните, като се претворяват според възможностите на децата.
Това възпроизвеждане не е пряко подражание, а носи елементи на известно обобщаване
на типичното в тези дейности. За тези игри е необходима игрова ситуация, която може
да се създава и с най-обикновени неща от околната действителност. Във всички случаи
тези игри имат подчертан социален характер, тъй като се играят винаги от няколко деца,
дори и когато игровия партньор е въображаем.
Игри с правила. Тези игри не се развиват с онази свобода и творческо участие, които са
характерни за творческите игри, а се изграждат по определено от по-рано съдържание и
по известни установени правила, без чието спазване не може да се участва в тях.
Както в творческите игри има голямо разнообразие, така и игрите с правила са
извънредно разнообразни.
Дидактичната игра може да се разглежда като подразделение на игрите с правила.
Това, което ги отличава от другите игри с правила, е, че при тях се използва строго
определен материал, изработен с оглед на известни образователни и възпитателни цели,
които се преследват при използването на материала. Тези игри имат определено
предназначение, тъй като с оглед на дадена цел преднамерено се подготвят и използват
определени дидактически материали. Те не се сливат с обикновеното обучение, а
запазват характера си на игри, поради което представляват достатъчно привлекателна
дейност за децата, увличат ги и будят тяхното активно участие.
Към дидактичните игри могат да се отнесат и някои от словесните игри. Почти всички
игри се придружават от говор, но при някои говорът има доминиращо място и значение.
Когато речта е основен елемент на самата игра, тогава говорим за словесни игри. В този

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 юли 2020 в 17:25 студент на 31 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на хранителната индустрия, випуск 2015
27 юни 2020 в 00:32 в момента не учи на 39 години от София
08 юни 2020 в 22:30 в момента не учи на 38 години
05 юни 2020 в 09:36 студент на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2016
26 май 2020 в 16:33 студент на 49 години от Айтос - Технически Колеж Сливен, факулетет - ala bala, специалност - Финанси, випуск 2022
 
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
108
1
3 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Задачи за самостоятелна работа, касаещи игрово взаимодействие с деца със СОП

Материал № 1291934, от 02 авг 2017
Свален: 494 пъти
Прегледан: 321 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Общ материал
Брой страници: 23
Брой думи: 7,914
Брой символи: 49,088

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Задачи за самостоятелна работа, касаещи игрово  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Станислава Кодева
преподава по Специална педагогика
в град Бургас
с опит от  1 години
151

Десислава Николова
преподава по Специална педагогика
в град София
с опит от  5 години
187 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала