Големина на текста:
Курсова работа
по
Oснови на правото
На тема:
Договори. Видове, сключване, изменение и прекратяване
2016 г.
1.Обща характеристика на курсовия проект
В настоящия курсов проект ще бъдат проследени основни теоретични постановки
свързани с темата на нашата работа, а именноДоговори. Видове, сключване, изменение
и прекратяване”. За представяне на материала са използвани становищата на автори
като А. Калайджиев, Г. Стефанов, А. Кожухаров и др. Проследени са основни
теоретични постановки свързани със същността на термина облигационно право, тъй
като бе сметнато, че представяне на теория свързана със спецификата на договорите, е
невъзможна, ако не е представена същността му (на облигационното право). След което
бе представена анализираната класификация на различните видове договори в учебника
на Г. СтефановОснови на правото”. По-долу е изнесена и същността на сключване,
изменение и прекратяване на договора. Предвид ограничеността на обема ние нямаме
претенциите, че сме напълно изчерпателни в своя анализ. Надяваме се обаче, че сме
успели да създадем една рамка, в която макар и бегло да е представен достатъчно добре
проблемът на нашето изследване.
2.Актуалността на изследването е обусловена от:
- Нуждата да се познават добре основните видове договори като източници на
облигационни отношения;
-
3.Цел на изследването е:
- Да се представи общ поглед на термина облигационно право;
- Да се проследят основни видове договори;
- Да се анализира спецификата на тяхното сключване, изменение и прилагане;
- Да се проследят основните изследователи и автори в областта;
4.Методи
За решаването на поставените задачи и постигането на целта на изследването са
използвани следните методи:
- Теоретичен анализ;
- Описателен метод;
2
Същност на термина облигационно право. Общ поглед.
В следващите редове обект на анализ ще бъде същността на термина
облигационното право.
1
Облигационното право има три значения (подобно на
гражданското право), а именно:
- То е дял от специалната част на гражданското право;
- То е научна дисциплина;
- То е учебна дисциплина (Стефанов 1998:134)
Според Г. Стефанов като дял от гражданското право облигационното правое
система от правни норми, които уреждат имуществените отношения в сферата на
стоковото производство и стоковото обръщение. То е правото на стоково-паричния
оборот, т.е правна норма, чрез която се осъществява действието на закона за стойността.
По тази причина облигационното право регламентира динамиката на гражданските
правоотношениядвижението на вещите, както и извършването на работи или
оказването на услуги” (Стефанов 1998:134).
Предпоставки и елементи на облигационното отношение
В следващите редове ще бъдат разгледани източниците на облигационни
отношения, а именнотова са юридическите факти, които пораждат, изменят или
прекратяват облигационни отношения. Причината, че облигационните отношения имат
най-голямотносителен дял в гражданския оборот и ракриват богато разнообразие, се
предпоставя от многообразието на техните източници (Калайджиев 2005:50). За
класификацията на източниците съществуват различни възгледи.
В своите Institutes Гай представя и обособява три вида източници: контракти,
деликти и третата група, която обхваща всички останали. След него Юстиниан е
този, който представя други четири вида източници: контракти, квазиконтракти,
деликти и квазиделикти. Под влияние на византийското право съставителите на ФГК
запазват последното деление, като добавят още един източник, а именнозакона
(Калайджиев 2005: 50). Това деление е възприето в чл.1 на отменения ЗЗД. Действащото
българско право с основание се отклонява от класификацията по ФГК, която е сериозно
1 Това се налага поради спецификата на зададената тема.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 дек 2017 в 11:42 в момента не учи на 29 години
 
 

Договори. Видове, сключване, изменение и прекратяване

Материал № 1291121, от 18 юли 2017
Свален: 2 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,929
Брой символи: 16,852
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала