Големина на текста:
Предмет и задачи на тактическата подготовка
1. МЯСТОТО НА ТАКТИКАТА В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННАТА НАУКА
Сърцевината на военната дейност е естествено специализираната организация за
подготовка и управляване на въоръжени сили. Те са дотолкова самостоятелни, че имат
собствена организация, но са и елемент на обществото, поради което винаги следва да
се виждат в множеството на връзки и зависимости с конкретното общество.
Съвременната военна наука е система от знания за законите, принципите и
методите на въоръжената борба, военнополитическия и военностратегическия
характер на войната, пътищата и методите за предотвратяването й, принципите
на военното строителство и подготовката на въоръжените сили и на страната за
война.
?Общата теория на военната наука изследва системата от закони на
въоръжената борба във взаимовръзка с общите закони на войната, както и
предмета и структурата на военната наука, ролята и мястото й в общата система
от знания за войната и армията.
?Теорията на военното изкуство е ядро на военната наука. Тя изучава законите,
характера, принципите и методите за водене на въоръжената борба. Теорията на
военното изкуство включва три главни раздела – стратегия, оперативно изкуство
и тактика.
?Теорията на строителството на въоръжените сили изследва проблемите на:
- поддържане на войските и силите в постоянна висока бойна готовност;
- създаването на най-целесъобразна оптимална организационно-щатна структура на
въоръжените сили;
- комплектуването и материално-техническото осигуряване на въоръжените сили, както
и подготовката на резерви;
- подготовката на военни кадри и организацията на кадровата военна служба;
- организацията на войсковата служба и укрепването на военната дисциплина;
- разквартируването на войските и силите в мирно и във военно време.
Като цяло тази теория е призвана да изработи научнообосновани практически
препоръки за осъществяване на строителството на въоръжените сили.
?Теорията на войнското обучение и възпитание разработва формите и
методите на:
- оперативната и бойната подготовка на войските и силите;
- възпитанието на високи морално-психологически и бойни качества у войните в
процеса на военната служба;
- строевото и бойното сглобяване на формирования, частите и съединенията, за да се
осигури високата им боеспособност и бойна готовност.
?Теорията на военната икономика и логистика на въоръжените сили изучава:
- военностратегическия характер на войната и произтичащите от него изисквания към
икономиката;
- военните аспекти за осигуряване устойчивостта на икономиката;
- военните основи на мобилизацията и привеждането на икономиката от мирно към
военно положение;
- икономическото осигуряване действията на въоръжените сили като елемент, свързващ
икономиката на страната с логистиката на въоръжените сили;
- общите закономерности и принципи на организацията и дейността на логистиката на
въоръжените сили;
- системата на логистично осигуряване на въоръжените сили в мирно и във военно
време;
- организацията и дейността на стратегическия тил и взаимовръзката му с военната
икономика;
- ролята и мястото на оперативния и войсковия тил в общата система на тила на
въоръжените сили;
- логистичното осигуряване на всички видове операции;
- икономическата дейност във войските в мирно време.
?Структурата на военното изкуство е показана на фиг. 2. То включва:
- военнополитическото изкуство на подготовката и воденето на въоръжената борба като
цяло, на нейните периоди, кампании и етапи;
- стратегическото изкуство на подготовката и воденето на стратегическите операции,
кампании и действия в сферата на въоръжената борба;
-оперативното изкуство на подготовката и воденето на действията от
сухопътните, морските (океанските), въздушните и космическите оперативни
групировки;
- тактическото изкуство на подготовката и воденето на бойните и осигуряващите
действия (на частите и формирования от специалните войски, предназначени да
изпълняват специални задачи за осигуряване на въоръжените сили) от сухопътните,
морските, въздушните и космическите
ния, части и формирования.
2. ПРЕДМЕТ, РОЛЯ, МЯСТО И ЗАДАЧИ НА ТАКТИКАТА
Думата “тактика” е гръцка и означава изкуство за построяване на войските. Тя
разработва теоретичните основи на организацията и воденето на боя и по точно
природата на боя, силите и средствата участващи в него и начините за тяхното
използване.
Най-общо тактиката може да се определи като наука, която изследва природата на боя,
като определено явление на войната, изучава неговите закономерности и въз основа на
това разработва начините и формите за подготовка на боя от различните видове
въоръжени сили и родове войски.
От своя страна тактиката се разделя на отделни части, като това деление се основава на
видовете бой (общовойскови, въздушен, противовъздушен и морски) и може да бъде
тактика на Сухопътни войски /СВ/, тактика на Военновъздушните сили /ВВС/ и тактика
на Военноморските сили /ВМС/.
В общовойсковия бой формирования, частите и съединенията на всеки вид въоръжени
сили и род войска действат съгласувано по цел, място и време, т.е. в тясно
взаимодействие, насочвайки своите усилия за постигане на главната задача – най-
бързият разгром на противника. При това всички те прилагат в боя свои, присъщи само
на тях прийоми и способи за борба, произтичащи от особеностите на тяхната
организация, бойните свойства и огневите възможности. С разработката на
специфичните въпроси, свързани със самостоятелните действия на формирования и
частите от съответния вид въоръжена сила, се заключава тактиката на този вид или род
войска, а с разработката на въпросите по тяхното съвместно използване в
общовойсковия бой – общата тактика.
В общо теоретически аспект се изследва характера на съвременния общовойскови бой,
общите проблеми на организацията и воденето му, разработва закономерностите на
въоръжената борба с тактически сили и средства, принципите и способите за неговото
водене. Общотеоретичната част на тактиката решава следните основни задачи:
- изследва същността и характера на съвременния общовойскови бой;
- разкрива и разработва принципите на общовойсковия бой, като изхожда от
изискванията на оперативното изкуство;
- изследва и разработва организационната структура и бойните възможности на
тактическите звена;
- разработва формите и способите за водене на общовойсковия бой и използването на
силите и средствата от различните видове въоръжени сили и родове войски в него;
- определя ролята, мястото и задачите на частите и формирования от различните родове
войски в общовойсковия бой;
- изучава силите и средствата на противника и неговата тактика за водене на боя;
- определя и разработва целесъобразни способи за управление на съединенията, частите
и формирования;
- разкрива съдържанието и методите за осъществяването на мероприятията по видовете
осигуряване на боя;
- разкрива и разработва същността и изискванията към морално-бойните качества на
личния състав в боя;
- разработва бойните устави на съединенията, частите и формирования.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предмет и задачи на тактическа подготовка

Мястото на тактиката в структурата на военната наука сърцевината на военната дейност е естествено специализираната организация за подготовка и управляване на въоръжени сили...
Изпратен от:
Katt Von D
на 2017-06-25
Добавен в:
Курсови работи
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
6 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Военна доктрина


Военната доктрина на република България е система от стратегически възгледи, принципи и подходи за гарантиране на националната сигурност във военнополитически и военен аспект.
 

Тактика на претърсване и изземване при валутни и контрабандни престъпления


Претърсването и изземването са два различни способа за събиране и проверка на доказателства и доказателствени средства в съответствие с Процесуалния кодекс.
 

Управление на полицията (конспект с развити теми)


Полицейските органи на всеки щат са независими относно дейността спрямо съседните такива. Множество от полицейските формирования в САЩ може да се сведат до 4 основни групи...
 

Конвойна дейност


Конвойната дейност се организира и осъществява в изпълнение на задачите на Националната служба “Полиция” във връзка с успешното разследване на престъпленията, своевременното отвеждане на извършителите до съдебните органи ....
 

Теми за държавем изпит по Национална Сигурност


Всички теми за държавен изпит общо са около 70 - сбито разработени материали по кризи и конфликти мвждународни отношения гражданска защита управление на сложни системи и др....
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...
(Лесен)
24
615
1
13.10.2011
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
171
1
1 мин
28.11.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Предмет и задачи на тактическа подготовка

Материал № 1290286, от 25 юни 2017
Свален: 6 пъти
Прегледан: 5 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,308
Брой символи: 9,071

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и задачи на тактическа подготовка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
121 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения