Големина на текста:
Курсова работа
по
Основи на
икономическата
теория
Изготвил:
факултетен №
I тема: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ
1. Кои от изброените по-долу проблеми изучава микроикономиката?
А) инфлацията и дефлацията
Б) търговския и платежния баланс
В) нивото на националното производство и заетостта
Г) фискалната и паричната политика
Д) нито едно от посочените
2. Икономиксът може да се определи като наука, която изучава как:
А) в обществото се използват ограничените производствени ресурси за задоволяване на
неограничените потребности на хората
Б) обществото решава какво, как и за кого да произвежда
В) държавата влияе върху пазарните сили
Г) верни отговори са А) и Б)
Д) всички посочени отговори
3. За пръв път необходимостта от държавна намеса в пазарния механизъм се обосновава
от………………….., чийто основен труд е ………………..:
А) Адам Смит, „Изследване върху природата и причините за богатството на народите”
Б) Джон Кейнс, „ Общата теория на заетостта, лихвата и парите”
В) Франсоа Кене, „ Икономическа таблица”
Г) Алфред Маршал, „ Принципи на политическата икономика”
Д) Антоан Монкретиен, „ Трактат по политическа икономия”
I I тема: ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ
1. Въпросите какво, как и за кого се произвежда:
А) винаги се решават в една и съща последователност
Б) винаги се решават едновременно
В) се решават по един и същ начин в различните икономики
Г) се отнасят до производството на благата, а не до тяхното разпределение
Д) верни са А) и Г)
2. Алтернативният разход представлява:
А) най- високата цена, която потребителят е склонен да заплати за дадено потребителско благо
Б) най-високо оценената алтернативна възможност, от която се отказваме
В) най-високата цена, която производителят е склонен да заплати за наемането на алтернативни
ресурси
Г) действителният размер на разходите за производството на дадено благо
Д) жертваното сумарно удовлетворение от всички пропуснати алтернативни възможности
3. Икономическият модел:
А) се основава на метода на научна абстракция
Б) винаги има материален характер
В) представя цялостно и изчерпателно реалността
Г) води до формулиране на заключения, които не зависят от направените предположения
Д) всичко посочено
I I I тема: ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА
1. Ако дадена страна може да увеличи производството на благо А, без да намали
производството на благо Б:
А) страната произвежда под границата на производствените си възможности
Б) страната може да използва по-ефективно ресурсите си
В) страната може да повиши ефективността на производството си
Г) кривата на производствените възможности на страната е разположена наляво от границата на
производствените й възможности
Д) всичко посочено
2. Икономическият растеж:
А) зависи позитивно от технологичния процес
Б) е свързан с екстензивно увеличаване на производствените възможности чрез натрупване на
качествено ново капиталово оборудване
В) е свързан с интензивно увеличаване на производствените възможности посредством
натрупване на машини като вече съществуващите
Г) не зависи от това, дали увеличаването на производствените възможности е причинено от
иновация на капитала, или от натрупване на капитал със същото качество
Д) всичко посочено
3. Ако даден производител има абсолютни предимства в производството на две блага:
А) той произвежда двете блага с по-ниски алтернативни разходи в сравнение с друг
производител
Б) той ще има по-голяма изгода от самозадоволяването, отколкото от размяната
В) неговата граница на производствените възможности е разположена надясно
Г) това е необходимо и достатъчно условие за специализацията му и в двете производства
Д) нито едно от посочените
IV тема: ТИПОВЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ
1. Коя от посочените по-долу дефиниции най-точно разкрива икономическото съдържание на
понятието „пазар”?
А) механизмът, който координира действията на купувачите и продавачите при установяване на
равновесните цени и количества
Б) мястото, на което се търгува с ценни книжа
В) мястото, на което се разменят стоки и услуги
Г) мястото, на което се разменят само стоки, но не и услуги
Д) мястото, на което се осъществява пряк контакт ме
2. Смесената икономика представлява такава икономическа система, при която:
А) държавата определя „какво и за кого да се произвежда”, а в частния сектор предприемачите
определят „как да се произвежда”
Б) капиталните стоки се произвеждат в държавния сектор, а потребителските стоки – в частния
сектор
В) има взаимодействие между държавния и частния сектор при решаването на основните
икономически въпроси
Г)една част от произведените стоки се използват от фирмите, а друга част – от домакинствата
Д) нито едно от посочените
3. Съвършена конкуренция съществува на пазара, на който:
А) има повече от една фирма, които предлагат своя продукт на купувачите
Б) има няколко фирми, които се стремят да контролират значителна част от него чрез
намаляването на цената на продукта
В) един и същ продукт може да се продава на различни потребители по различни цени
Г) има много фирми, предлагащи недиференцирана продукция на много купувачи
Д) фирмите, чрез изкуствено създаден дефицит установяват контрол над цената на продукта,
който предлагат
V тема: СТОКОВА ОРГАНИАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СТОПАНСТВО
1. Коя черта е характерна само за стоковото производство?
А) продуктите се произвеждат не за собствено потребление, а за продажба
Б) техническото разделение на труда
В) възможността да се определи какво, как и за кого да се произвежда
Г) за производството на продуктите се влага човешки труд
Д) производството се осъществява с машини
2. Икономическите блага са тези, които:
А) се потребяват от хората
Б) се произвеждат от хората
В) са непосредствено дадени от природата
Г) не се произвеждат от хората
Д) са стоки
3. Цената на стоката е:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Курсова работа по Основи на икономическата теория

Курсова работа по Основи на икономическата теория. Първи курс, специалност Финанси, счетоводство и контрол - дистанционно обучение, УНСС Хасково...
Изпратен от:
Елена Павлова
на 2017-06-24
Добавен в:
Курсови работи
по Основи на икономическите теории
Статистика:
149 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Природа и функции на парите
добавена от radoslavapetrova89 07.11.2017
4
28
 
Онлайн тестове по Основи на икономическите теории
Тест по основи на икономическата теория за студенти
изпитен тест по Основи на икономическите теории за Студенти
Тестът съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината Основи на икономическата теория.
(Труден)
19
147
7
21.08.2013
Основи на икономическите теории
изпитен тест по Основи на икономическите теории за Студенти от 1 курс
Тест за проверка на знанията по икономика. Включени са само въпроси с един верен отговор.
(Труден)
30
18
3
7 мин
27.09.2019
» виж всички онлайн тестове по основи на икономическите теории

Курсова работа по Основи на икономическата теория

Материал № 1290256, от 24 юни 2017
Свален: 149 пъти
Прегледан: 260 пъти
Предмет: Основи на икономическите теории
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,495
Брой символи: 10,252

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсова работа по Основи на икономическата теория"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала