Големина на текста:
12 теми за изпита - Съдебно –психологическа експертиза – изпит на 26.05.2017 г. –
Петък от 10.00 ч., поправка – 12.06.2017 г. – 10.00 ч.
Изпит по превантивна психология – 30.05.2017 г. от 1 2 .00 ч.
1. Експертната дейност и необходимостта и за обществената практика.
2. Експертизата в съдебния процес
3. Същност и особености на съдебно-психологическата експертиза
4. Компетенции и методи за осъществяване на съдебно-психологическата експертза
5. Назначаване на съдебни експертизи
6. Проверка и оценка на екпертното заключение - отпада
7. Разпит на съдебни експерти в предварителното и съдебно производство - отпада
8. Съдебно-психологическа експертиза при наказателно съдебен процес
9. Съдебно-псих. Експертизи при граждански дела.
10. Съдебно-псих. Екпертизи при административни дела
11. Организиране и провеждане на екпертно изследване
12. Обобщения и изводи от експертното изследване
От конспект за държавен изпит:
?Съдебно-психологическа експертиза на индивидуално-психологическите
особености.
?Съдебно-психологическа експертиза на умствената изостаналост при
непълнолетен обвиняем.
?Видове съдебно-психологически експертизи.
1
1 Тема : Експертната дейност и необходимостта и в обществената практика
1.Необходимост от експертна оценка –експертната информация е важна и съществена ,
а в някои случаи е от първостепенна необходимост както за организирането и
реализирането на дадени дейности така и за успешното разрешаване на конкретно
практически задачи. Експертна намеса е наложителна тогава, когато знаниеята и
практическия опит на изпълняващите задачата са недостатъчни за нейното
разрешаване. Експертна помощ се търси в следните случаи: при вички случаи , когато
това е предвидено в нормативните документи с които е регламентирана дадена дейност;
при оценка на взето решение за извършвяне на определени дейтвия; при търсене на
целесъобразни възможности за решаване на възникнали конфликтни ситуации или на
спорове по отношение на вече взето решение; при липса на специалисти ,които могата
да решат определена практическа задача.; при възникване на радикални Различни са
облатите на обществена практика в които се използват експертни знания , но за всички
тях важът 3 главни принципа при търсенето и използването на тези знания , а именно:
експертизи се възлагат на специалисти в определена област на науката и
практиката;ясно и точно представяне на научния проблем или практическа задача;
правилен подбор и използване на методики за изясняване и решаване на определени
задачи.
2. Експертът в практиката – той е необходимо да притежава следните умения и
компетенции: да се ориентира в нестандартни ситуации;да организира и провежда
необходимите изследвания; да умее да обобщава и да прави изоди от получената
емпирична информация;да формулира ясно, точно и коректно отговорите на
поставените експертни задачи.Освен научната компетентност отличителна черта в
работата на експерта е и неговата независимостой не е заинтересован и не бива да
използва или да приспособява фактите.Стремежът му трябва да е насочен към това да
се изготви максимално прецизна и точна оценка. Експертизата може да бъде
самостоятелна или групова. Груповите експертизи се използват , когато прблемът е по
сложен и или когато за разрешаването му е необходим повече от един специалист или
специалисти от различни научни области. При възлагане на колективни експертизи
възложителят трябва да се съобрази със следните изисквания: 1 . правилно да прецени
научните области от които трябва да се използват специалистите; да направят правилна
преценка за възможността да се кординират техните усилия при провеждане на
експертното изследване и даване на общо заключение на възложените на експерта
експертни задачи.При липса на възможност за общо експертно заключение на
ангажираните специалисти е необходимо да им се даде възможност да представят по
отделно своите екпертни заключения.
3. Подходи за подбор на експерти-съществуват 2 основни подхода в практиката за
подбор на специалисти възлагане на експертизи : априорен и опостеорен. При
априорния подход се търсят специалисти от различни области на научните знания, като
се разчита , че биха могли да изпълнят експертните задачи. При този подход
възможностите им се оценяват след изпълнението на задачите. При опостеорния
подход експерите се подбират сред лицата , които вече са изпълнявали експертни
задачи. В правоприлагането при назначаване на екпертизи се използват предимствата
на опостеорния подход. Юридическа подготовка имат главно онези експерти , които са
ангажирани с огледи на местопроишествия и които се занимават със съхраняване и
изземване на оставени следи(веществени доказателства) и др. Юристи –експерти се
използват и когато трябва да се тълкува законодателтвото на други страни. Липсата на
юрисдически знания в преобладаващата част се конпенират чрез разработване и
отвърждаване на указаняия за различните видове експертизи. Тези указания помагат
експертизите да се провеждат и експертните заключения да се оформят при стриктно
спазване на определени процесуални изисквания.
2 Тема. Експертизата в съдебния процес-
1. Характеристика на експертизата в съдебния процес – санкционирането на деянията
свързани с нарушаването на различни правни норми не се осъщствява от един
единствен универсален орган.В този смисъл съдопроизводствата също са различни. Те
могат да бъдат наказателни, граждански, административни.Различни са съдебните дела
и съставите , които ги организират и провеждат. Поради тази причина различен
характер има и експертната помощ , която се използва в различните дела. Съдебният
орган изяснява факти и събития и доказва съпричастностността на определо лице или
лица към извършване на определени действия за които законодателят е предвидил
носене на отговорнот и санкциониране на онези ,които са ги извършили.Доказването на
съпричастност към неправомерни дейтвия се случва на 4 етапа: 1. Определяне на
фактите , които трябва да бъдат изяснени. 2. Събиране и процесуалнно закрепване на
доказателствата.3 Изследване на събраните доказателтва . 4. Оценка на събраните
доказателства. Като доказателства могат да служат различни факти. На базата на тях се
установява наличието или липсата на престъпно деяние, както и виновността на
лицата. Доказателствата , които следва да бъдат изследвани от даден съдебен експерт
най – често са свързани със: 1. Личната неприкосновенност на правата и свободите на
гражданите с отнемане или присвояване на чужда собственост, с неспазване на правила
и норми, водещи до нарушаване на обществения ред с предпядстване на отделни лица
или група лица ; с извършване на дейтвия застрашаващи сигурността на държавата.
Изучаването на доказателствата става непостредственно и опосредствено.
Непосредствено изучаване е свързано с оглед и изучаване на обстановката , изслушване
на свидетели, страни по делото и др. Опосредственото изучаване става чрез обследване
и изучаване на документи, експертни заключения и други. Експертизи се назначават при
всички случаи когато са необходими специализирани знания , това се прави и когато
трябва да се установи психичното здраве на субекта на престъпното деяние , както и с
цел да се установят причините и мотивите за извършването на това деяние. Често
специалистите от различните области се използват освен като експерти и като
консултанти. Експерти и консултанти към съдебните органи се привличат под
специализирани звена, в университети и научно-изследователски институти.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по съдебно-психологична експертиза

Пълен обем лекции по горенаписаната дисциплина от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевгард, преподавани от д-р И. Топузова...
Изпратен от:
Боряна Николова
на 2017-06-13
Добавен в:
Общи материали
по Психология
Статистика:
15 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Психология от Благоевград за Студенти в ЮЗУ от факултет filosofsi специалност Психология магистър несваляни с 11 - 20 страници Други
 
Подобни материали
 

Съдебно - психологическа експертиза

09 май 2007
·
924
·
41
·
7,957
·
3

Същност и специфични особености на съдебно-психологическата експертиза.
 

Анализ на паметта в рамките на дейностната теория

17 мар 2006
·
749
·
12
·
2,489

Анализ на паметта в рамките на дейностната теория - преднамерено и непреднамерено запомняне, сравнение на относителната им ефективност и др.
 

Диференциално – психологически портрет

05 дек 2007
·
620
·
5
·
352
·
175

Обект на изследване: Румяна В. Ангелова – лицето е от женски пол на възраст 40 години.
 

Взаимодействие на внимание с кратковременно запаметяване: нова методика на изследване

28 яну 2008
·
157
·
15
·
1,746
·
80

Дава се описание на нова методика на изследване на взаимодействие на внимание и кратковременно запаметяване, предназначена за изучаване на вниманието и паметта при решаване на една и съща задача, която поставя пред тези процеси специфични изисквания...
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,121
·
18
·
4,816
·
2,788
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
513
1
13.08.2012
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Лекции по съдебно-психологична експертиза

Материал № 1289090, от 13 юни 2017
Свален: 15 пъти
Прегледан: 21 пъти
Предмет: Психология
Тип: Общ материал
Брой страници: 15
Брой думи: 4,482
Брой символи: 30,339

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по съдебно-психологична експертиза"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
447 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения