Големина на текста:
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
85 часабългарски език, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения
85 часалитература, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения
Общо: 170 часа
Видове уроци: НЗнови знания; Уупражнение; ПРпреговор; КРконтролна работа /класна работа; Ообобщение
Месе
ц
Сед
миц
а
Глобална тема/
Тема
Вид
на
уро
ка
Очаквани резултати от
обучението
по темата от учебната
програма
Нови понятия/
Опорни думи и
изрази
Ключови
компетентности
Дейности и междупредметни връзкиМетоди и форми на
оценяване по теми
и/или раздели
ІХ11.Текст. Изречение.
Дума. Преговор
ПРАктуализиране на знания и
умения, придобити 1. – 4.
клас.
текст
изречение
дума
Умения за учене
Дигитална
компетентност
Умения за
общуване на
чужди езици
Припомняне на изученото за текста,
изречението и думата в началния етап.
Развиване на езиковата и
на социокултурната компетентност (знания
за текста, изречението и думата; текстът
като средство за общуване).
тест
текст
дискусия
устно изложение
ІХ12 Текст. Изречение.
Дума. Преговор
НЗУчаства в диалог в официална
и в неофициална обстановка,
като съобразява своите
въпроси и отговори с тези на
останалите участници в
диалога. Умее
да изслушва събеседника си и
да оспорва мнение, различно от
своето, като проявява
толерантност и учтивост в
общуването.
Поставя логическо ударение,
като се съобразява с
комуникативната цел.
диалогСоциални и
граждански
компетентности
Културна
компетентност и
умения за
изразяване чрез
творчество
Умения за
общуване на
чужди езици
Знания за същността на диалогичното
общуване. Развиване на социокултурните и
на комуникативните компетентности.
. Диалог
(Темата е за развиване на комуникативни
умения)
текст симулация ролева
игра3. Светът на
словото в
художествената ли.
Светът на словото в
художествената
литература тература
тест
ІХ13. ДиалогНЗЗапознава се с особеностите на
художествената литература.
Различава художествен от
научен текст.
литература, образ,
научен текст,
четене с разбиране
Социални и
граждански
компетентности
Упражнява самоконтрол при изпълняване на
дидактически и/или на комуникативни
задачи, както и при учене с цел определяне
на силните и слабите си страни, на своя стил
на учене.
евристичен метод
беседа
съпоставка
Входно равнище
1
IХ14. Светът на словото
в
КРУстановяване на входното
равнище на знанията и
уменията по литература.
Социални и
граждански
компетентности
Упражнява самоконтрол при изпълняване на
дидактически и/или на комуникативни
задачи, както и при учене с цел определяне
на силните и слабите си страни, на своя стил
на учене.
тест
ІХ27. Езикътсредство
за общуване
НЗПознава строежа на езика
(звукове/букви, думи,
изречения, текст). Ориентира
се в ситуацията на общуване,
определяйки целта, предмета,
участниците и условията на
общуване (включително
и при електронно общуване).
речева ситуация
цел, предмет,
участници,
условия
Социални и
граждански
умения
Умения за
общуване на
чужди езици
Развиване на езиковата и на
социокултурната компетентност (знания за
строежа на езика; ориентиране в ситуацията
на общуване).
Междупредметни връзки
с всички учебни предмети (умения за
възприемане и
за създаване на писмен и на устен текст).
тест текст
оценка на работа в група
дискусия проект
ІХ28. Езикътсредство
за общуване
НЗПознава строежа на езика
(звукове/букви, думи,
изречения, текст). Ориентира
се в ситуацията на общуване,
определяйки целта, предмета,
участниците и условията на
общуване (включително
и при електронно общуване).
речева ситуация
цел, предмет,
участници,
условия
Социални и
граждански
умения
Умения за
общуване на
чужди езици
Развиване на езиковата и на
социокултурната компетентност (знания за
строежа на езика; ориентиране в ситуацията
на общуване).
Междупредметни връзки
с всички учебни предмети (умения за
възприемане и
за създаване на писмен и на устен текст).
тест текст
оценка на работа в група
дискусия проект
ІХ29. Диалог
(Темата е за
развиване на
комуникативни
умения)
УУчаства в диалог в официална
и в неофициална обстановка,
като съобразява своите
въпроси и отговори с тези на
останалите участници в
диалога. Умее да изслушва
събеседника си и да оспорва
мнение, различно от своето,
като проявява толерантност и
учтивост в общуването.
Поставя логическо ударение,
като се съобразява с
комуникативната цел.
диалогСоциални и
граждански
компетентности
(умения за
изслушване на
събеседници при
диалогично
общуване в
официално и в
неофициална
обстановка;
толерантно
отношение към
чуждото мнение)
Развиване на социокултурните и на
комуникативните компетентности.
текст симулация ролева
игра казус
тест
2
ІХ210. Художествената
литература
НЗЗапознава се с особеностите на
художествената литература.
Различава художествен от
научен текст.
литература, образ,
научен текст,
четене с разбиране
Социални и
граждански
компетентности
Упражнява самоконтрол при изпълняване на
дидактически и/или на комуникативни
задачи, както и при учене с цел определяне
на силните и слабите си страни, на своя стил
на учене.
евристичен метод
беседа
съпоставка
ІХ211. Езикът
средство за общуване
НЗПознава строежа на езика
(звукове/букви, думи,
изречения, текст). Ориентира
се в ситуацията на общуване,
определяйки целта, предмета,
участниците и условията на
общуване (включително
и при електронно общуване).
речева
ситуация
цел, предмет,
участници,
условия
Социални и
граждански
умения
Умения за
общуване на
чужди езици
Развиване на езиковата и на
социокултурната компетентност (знания за
строежа на езика; ориентиране в ситуацията
на общуване).
Междупредметни връзки
с всички учебни предмети (умения за
възприемане и
за създаване на писмен и на устен текст).
тест текст
оценка на работа в група
дискусия проект
ІХ212. Езикът
средство за общуване
НЗПознава строежа на езика
(звукове/букви, думи,
изречения, текст). Ориентира
се в ситуацията на общуване,
определяйки целта, предмета,
участниците и условията на
общуване (включително
и при електронно общуване).
речева
ситуация
цел, предмет,
участници,
условия
Социални и
граждански
умения
Умения за
общуване на
чужди езици
Развиване на езиковата и на
социокултурната компетентност (знания за
строежа на езика; ориентиране в ситуацията
на общуване).
Междупредметни връзки
с всички учебни предмети (умения за
възприемане и
за създаване на писмен и на устен текст).
тест текст
оценка на работа в група
дискусия проект
ІХ213. Диалог
(Темата е за
развиване на
комуникативни
умения)
УУчаства в диалог в официална
и в неофициална обстановка,
като съобразява своите
въпроси и отговори с тези на
останалите участници в
диалога. Умее да изслушва
събеседника си и да оспорва
мнение, различно от своето,
като проявява толерантност и
учтивост в общуването.
Поставя логическо ударение,
като се съобразява с
комуникативната цел.
диалогСоциални и
граждански
компетентности
(умения за
изслушване на
събеседници при
диалогично общуване
в официално и в
неофициална
обстановка;
толерантно
отношение към
чуждото мнение)
Развиване на социокултурните и на
комуникативните компетентности.
текст симулация ролева
игра казус
тест
Х214. Какво вече знаем
от часовете по
литература
ПРАктуализиране и
затвърждаване на знания и
умения
приказка,
разказ,
стихотворени
е, гатанка,
Умения за учене Планира работата си с помощта на различни
видове справочни материали.
репродуктивен метод
устно изложение
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Разпределение по БЕЛ за 5-ти клас

Описание на материала за 5-ти клас по български език и литература. 85 часа – български език, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения...
Изпратен от:
Цветислава Димитрова
на 2017-05-27
Добавен в:
Разпределения
по Български език
Статистика:
79 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Разпределения по Български език за Ученици несваляни с над 20 страници Други
 
Домашни по темата на материала
Синтетичен анализ на теста
добавена от rymito2607 27.04.2020
0
11
Репортаж по БЕ-7 клас
добавена от monika.ganeva 07.10.2018
0
11
Отговор на житейски въпрос
добавена от mariq.korshumova 23.10.2018
1
17
овладяване на знания за съществително име и на умения за неговата правилна употреба
добавена от djevhu 19.10.2018
2
32
Подобни материали
 

Характеристика на ударението в българския език

21 юни 2011
·
154
·
15
·
1,286
·
367

Означаване на ударението при писане. Акцентна дума. Думи с две ударения. Думи без ударение. Главно и второстепенно ударение. Логическо ударение...
 

Видове общуване

26 ное 2009
·
202
·
3
·
754
·
548

В процеса на общуването могат да бъдат изпозвани разнообразни видове, форми и средства на общуване.Добре е да се познават техните особености, начин на използване, комбинацийте между тях за да се оползотворят в максимална степен възможностите им....
 

Стилове на езика (8 клас)

26 ное 2006
·
2,043
·
2
·
285
·
1,354
·
12

Разговорен, художествен, публицистичен стил.
 

Справочници и енциклопедии - информация от електронни източници

26 дек 2006
·
698
·
2
·
228
·
121

Речници, енциклопедии, справочници, търсачки в Интернет.
 

Светът на текста

13 май 2008
·
288
·
3
·
578
·
137
·
1

Само че такава универсална истина просто не съществува, защото субективният свят на текста е неразривно свързан с обективния, в който той възниква. ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Български език
Изходно ниво по български език за 4. клас
изходен тест по Български език за Ученици от 4 клас
Тестът обхваща учебен материал за 4 клас и е за проверка на усвоените знания през годината. Включени са въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
30
35
3
10 мин
05.12.2019
Синтаксис
тематичен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тест по български език за 7-ми клас. Включва въпроси, които проверяват знанията на учениците по синтаксис. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
18
6
2
10 мин
06.08.2019
» виж всички онлайн тестове по български език

Разпределение по БЕЛ за 5-ти клас

Материал № 1286980, от 27 май 2017
Свален: 79 пъти
Прегледан: 270 пъти
Предмет: Български език
Тип: Разпределение
Брой страници: 36
Брой думи: 11,195
Брой символи: 77,219

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разпределение по БЕЛ за 5-ти клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  2 години
20 2

Силвия Денчева
преподава по Български език
в град София
с опит от  30 години
23 2

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения