Големина на текста:
Курсова работа
на тема:
Цели и принципи на националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България 2015г. – 2020г.
1.Цели и принципи
Стратегията отразява волята и вижданията на правителството за превенция и
противодействие на корупцията. Стратегията е основана на разбирането, че корупцията
е основна заплаха за демокрацията в България. Тя разрушава правовата държава,
подкопава доверието на гражданите в демократичните ценности и възпрепятства
развитието на икономиката. Особено опасна е корупцията сред лицата, заемащи висши
държавни длъжности, тъй като тя е основен фактор за формиране на корупционната
среда и възпрепятства ефективното прилагане на антикорупционните политики и
мерки. Необходимостта от приемане на нова антикорупционна стратегия е обусловена
преди всичко от очакванията на българското общество за постигане на осезаеми
резултати в борбата с корупцията. Тя е подчертана изрично в Доклада на Европейската
комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от януари
2015 г. и е предвидена като мярка в Програмата на правителството за стабилно развитие
на Република България за периода 2014 – 2018 г.
Стратегията отчита констатациите и препоръките в докладите на Европейската
комисия, Оценката на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията и организираната престъпност, Антикорупционния
доклад на Европейския съюз, Актуализираната стратегия за продължаване на
реформата в съдебната система и други аналитични и стратегически документи, имащи
отношение към противодействието на корупцията. Тя стъпва върху анализа на
антикорупционните политики и разработените на негова основа Стратегически насоки
за превенция и противодействие на корупцията 2015 – 2020 г. (приети с протоколно
решение на Министерския съвет на 27 февруари 2015 г.) и е съобразена с Плана за
действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари
2015 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (приет с решение на
Министерския съвет на 11 март 2015 г.). Настоящата стратегия не предлага
изчерпателен каталог от мерки за противодействие на корупцията. Подходът в
стратегията е различен – тя се фокусира върху онези ключови мерки, прилагането на
които може да има по-решителен антикорупционен ефект.
Водещ приоритет е противодействието на корупцията по високите етажи на
властта (т.е. кръгът от лица, попадащи в обхвата на действащия Закон за публичност на
имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности). Акцент в
стратегията е предложената реформа на институционалната рамка в областта на
превенцията и противодействието на корупцията, насочена към по-голяма 3
ефективност и по-добра координация между съществуващите органи и звена. В същото
време е отчетена необходимостта от ангажирането на независими, компетентни и
почтени личности в антикорупционните институции, без които никоя институционална
система не би могла да гарантира сама по себе си необходимата ефективност.
Предложените мерки са амбициозни, но реалистични – възможни за изпълнение в
непосредствена перспектива. Поради тази причина стратегията не включва мерки, за
които могат да бъдат изтъкнати основателни аргументи за конституционна промяна.
Стратегията отчита ключовото значение на политиките в други сфери, които имат
цялостно влияние върху противодействието на корупцията, а именно: съдебната
реформа, административната реформа, електронното управление и обществените
поръчки. Успешното реализиране на тези политики ще създаде благоприятна среда за
ограничаване на корупционните практики.
Хоризонтът на стратегията е 2020 г. в съответствие с другите национални
стратегически и програмни документи, чието изпълнение е от съществено значение за
постигане на целите на настоящата стратегия, в това число Националната програма за
развитие: България 2020. Настоящата стратегия цели до 2020 г. България да се превърне
в държава, в която дребната корупция е ограничена в значителна степен до средните за
Европейския съюз равнища, корупцията по високите етажи не остава безнаказана,
антикорупционните институции работят ефективно и имат реален превантивен ефект
върху корупционните прояви, а възприятията и опитът на граждани и фирми за нивата
на корупцията в България са намалени в значителна степен.
Основните задачи, които си поставя стратегията, са:
Извеждане на приоритетите на държавната политика за превенция и
противодействие на корупцията.
Посочване на конкретни антикорупционни мерки и свързаните с тях държавни
политики
Очертаване на институционалната система за превенция и противодействие на
корупцията.
Задаване на общи насоки за превенция и противодействие на корупцията, които
да намерят отражение в антикорупционните политики в отделните сектори.
Определяне на механизъм и отговорни институции за прилагане и мониторинг
на стратегията
Основните принципи на държавната политика по превенция и
противодействие на корупцията са:
Върховенство на закона.
Утвърждаване на принципите на доброто управление, прозрачност и отчетност
в работата на администрацията.
Гарантиране на правата и законните интереси на гражданите.
Последователност и систематичност при провеждане на държавната политика в
областта на превенцията и противодействието на корупцията.
Участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.
Корупцията има разнообразни проявни форми и е криминализирана чрез
различни наказателни състави. За нуждите на Стратегията корупцията се разглежда в
широк смисъл – всяка злоупотреба с власт в частна полза.
2.Приоритети на държавната политика за превенция и противодействие на
корупцията
Приоритет 1: Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена
Ефективната превенция и противодействие на корупцията изисква укрепване на
капацитета на институциите и подобряване на междуинституционалното
взаимодействие. Проактивните и ефективни институции, показващи воля за справяне с
корупцията, мотивират гражданите да съдействат за нейното ограничаване и повишават
тяхното доверие и уважение към правния ред и органите, които са призвани да го

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 ное 2021 в 20:51 потребител
 
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по стратегическо планиране за 1-ви курс
междинен тест по Стратегическо управление за Студенти от 1 курс
Тест по стратегическо планиране за студенти 1-ви курс. Съдържа 24 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
24
41
1
3 мин
01.11.2013
Тест по бизнес стратегии за магистърска степен
междинен тест по Стратегическо управление за Студенти от 5 курс
Това е междинен тест, който се дава по време на лекции. Възможно е освобождаване от изпит чрез него. Подходящ е за студенти от широк кръг изучавани дисциплини - Стратегическо управление, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси, Мениджмънт, Основи на управлението. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
22
1
1 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Цели и принципи на националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015г. – 2020г.

Материал № 1285399, от 14 май 2017
Свален: 34 пъти
Прегледан: 45 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Тема
Брой страници: 13
Брой думи: 4,232
Брой символи: 29,698

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Цели и принципи на националната стратегия за пр ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала