Големина на текста:
2 и 3 Предмет и цели на учебната дисциплина „Лингвистични
особености на обучението по чужд език”. Възникване и
основни проблеми на психолингвистиката. Усвояване и
изучаване на езика.
Учебната дисциплина „Линвистични особености на обучението
по чужд език” (ЛОУЧЕ) има за цел да подготви началните и
детски учители за особеностите, на които трябва да се подчинява
подходът при обучението по чужд език на деца. Основните
въпроси, които разглежда тази дисциплина принадлежат към
психолингвистиката.
Според П. Стефанова методиката на обучение по чужд език се
подразделя на методика на ранното чуждоезиково обучение (на
деца от 4-5 до 9-10 години); методика на чуждоезиковото
обучение в средното училище и методика на чуждоезиковото
обучение за възрастни.
Изходният аспект на тази дисциплина са особеностите на
детската възраст като предпоставки за по-успешно изучаване на
чужд език.Тези особености определят някои важни черти на
методиката на преподаването на деца. Като теория, тази методика
има още една цел като изхожда от психо-физиологичните и
когнитивните особености на децата, да стигне до оптималния
вариант на това, на което трябва да се обучават те, т.е. да стигне
до това съдържание на чужд език, което би било най-пригодно за
тях.
Началото на психолингвистината като научно направление се
поставя на интердисциплинарен семинар в Блумингтън, САЩ,
през 1953г. По-точно това става с излизането на резултатите от
този семинар в колективна монография под редакцията на Чарлз
Осгуд и Томас Сибеок.
Най-общо казано, психолингвистиката изучава речевата дейност,
или овладяването и използването на езика, съотнесени с
физиологичното и психическото съотнасяне на участниците в
комуникацията. За да проникне до тези процеси, тя изучава
усвояването на езика от детето, овладяването на чужд език,
патологичните явления в речта, други видове реч,
характеризиращи се с различни особености. Тези видове реч
можем да наречем варианти на реч, които се характеризират с
недостатъчност в сравнение с речта, която може да се нарече
пълен вариант- речта на здрав възрастен носител на даден език.
Посочените по-горе варианти се стремят към пълния вариант, или
се отдалечават от него.
Както подчертава Л.В. Сахарни, психолингвистиката изследва
целия комплекс от прояви на речевата дейност независимо от това
дали са нормативни, или не, откъдето идва големият й интерес и
към нормата, и към различните отклонения в нея. Така нар.
отрицателен материал, който по-горе нарекох варианти на реч,
включва:1) детската реч като най-достъпен за наблюдения пласт
на речевата дейност; 2)речевите грешки в речта на възрастни
нормални хора; 3)речта на чужд език по време на изучаването му,
когато са налице множество грешки; 4)речта на хора в
необикновени стресови ситуации; 5)случаи на патология на
речта; 6) речта на специфични машинни системи.
Накратко казано, психолингвистиката се занимава с проблеми на
овладяването на езика и на неговото функциониране при
продуциране и разбиране на реч.
При ученици в ранна възраст усвояването на ЧЕ се доближава до
естествения начин на усвояване на родния език. Те са склонни да
възприемат езика като единно цяло, като усвояват готови блокови
фрази в процеса на непосредствено общуване, без да осъзнават
напълно граматическата им структура.
Поради непълно развитата си когнитивна система малките
ученици са склонни да опростяват и генерализират езиковите
структури и в речта им преобладават проси и кратки изрази,
чиято интерпретазия е силно зависима от непосредсвения
комуникативен контекст.
На тази възраст децата имат все още ограничени възможности да
възприемат и оперират с абстрактни категории. Те възприемат по-
лесно добре структурирана езикова информация в опростени
типови модели, поднесени в подходящ смислов контекст.
Процесът на усвояване и осмисляне на езиковата информация
протича от значението към формата, от типови лексикални
модели към постепенно осъзнаване на граматичната им
структура.
. Целите на дисциплината се формират по следният
начин, да се даде общо познание за развиване на
детската реч и на детското познание и понятие, за да се
направи извод, как детето усвоява езика и на какво
може да бъде обучавано.Да представи психолингв.
положения около овладяването на родния и чуждия
език като ги съвмести с психофизичните особенности
на детската възраст. Да даде обща представа за
проблемите с който се занимава психолинг. и за
основни понятия от методиката на ч.е.о.,като
интерференция билингвизъм и др.
При децата езиковите умения се развиват най-успешно, като
едновременно се използват различни канали напр. слушане,
гледане, на написан текст и съотнасяне с илюстрации, предмето,
жестове. Посоката за развиване на умения за слушане и четене е
предимно „отгоре-надолу”, от цялото, към съзнаване на
съставните му компоненти. Обратно, усвояването на правописа се
изгражда предимно „отдолу-нагоре”, от букви и буквосъчетания
към цели думи. Доминиращи тактики на учене в началния етап са
повтарянето, имитирането, насоченото общуване, напр. чрез
примерни комуникативни модели или разнообразни
комуникативни карти.
Децата усвояват езика в процеса на играта и непосредственото му
използване в конкретни интересни занимания. Те имат
неограничени възможности да смесват реалното и
въображаемото, да откриват смешното и забавното във всяка
ситуация, да експериментират с езика, който са овладели.
3. Лингвистиката и психолингв. Имат един и същ обект на изследване-
човека,но изследват различен предмет,докато предмета на лингвистиката е
системата от езикови средства използвани в комуникацията. Психологията
разглежда процеса на създаване на езикове знаци в съзнанието на
говорещите.Най-общо казано психологията изучава речевата дейност,или
овладяването и използването на езика. Психологията си поставя за цел да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 яну 2020 в 12:01 ученичка на 21 години от Бургас - ГЧЕ "Васил Левски", випуск 2018
31 дек 2019 в 11:39 студентка на 41 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика, випуск 2021
02 дек 2019 в 21:25 потребител
04 сеп 2019 в 00:19 потребител
07 авг 2019 в 15:27 потребител
26 юли 2019 в 07:37 потребител
16 юни 2019 в 00:11 учител на 62 години от Монтана
14 юни 2019 в 02:25 потребител
 
Подобни материали
 

Учебният метод по чуждоезиково обучение

13 апр 2011
·
131
·
11
·
2,361
·
187
·
3
·
1

В речника по методика е дадена следната дефиниция: ”Под метод разбираме принципиалния път или пътища, който учител и ученици поемат, за да постигнат предвидените от учебната програма цели и задачи. Понятието метод...
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
96
3
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
101
1
1 мин
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Развити теми за държавен по ЛОЧЕ

Материал № 1285377, от 14 май 2017
Свален: 63 пъти
Прегледан: 66 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 20
Брой думи: 5,046
Брой символи: 29,746

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развити теми за държавен по ЛОЧЕ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения