Големина на текста:
КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ
Сензомоторен стадий (0-2 години) През този стадий постепенно започва определянето
на Аза от [ Не азаk. Детето разграничава себе си от материалната среда.. Картината на
света, която детето изгражда се определя от сензомоторни схеми.Детето действа
заедно с околните, преживява и придобива контрол върху своето тяло, започва да
създава собствени умствени схеми и да опознава своята среда. Добива понятие за
пространство и време. Този период може да се раздели на шест стадия
-1/прости (безусловни) рефлекси; -2/първични кръгови реакции;
-3/ вторични кръгови реакции;
-4/ координиране на вторичните кръгови реакции;
-5/третични кръгови реакции;
-6/интернализиране (ментална репрезентация) на сензомоторните схеми.
1.Перцептивни постижения през сензомоторния стадий. Възприемането в този
период е активно и насочено. Още след раждането детето започва да търси интересни
стимули.Възприемането се подчинява на определени правила. Някои тези правила
които задават търсенето на интересна стимулация са:
?ако детето е пробудено и светлината не е прекалено ярка, тоотваря очи;
?ако детето отвори очи и е в тъмнина, то започва интензивнода сканира
средата;
?ако детето отвори очи и е в светлина, то започва да сканирасредата с широки
и плавни движения на очите;
Детето движи своите очи даже в отсъствието на светлината. Възприемането не е под
контрола на външния стимул то е под вътрешен контрол. Детето не просто отразява
стимула, а го анализира. Изследването на Мофит ни дава ориенрировъчен отговор
какво вижда детето. На 5-6-месечни бебета се подават определени стимули
(звукосъчетанието „gah") през различни интервали и се записва техният сърдечен
ритъм. Когато детето за първи път чува този звук, неговият сърдечен ритъм се забавя
драстично, което е ясен показател за ориентировъчна реакция. Повторното подаване на
звукосъчетанието сърдечният ритъм се връща в обичайното си състояние. Стимулът
загубва качествотоновост". Изведнъж вместо звукосъчетанието „gah " се подава друго
звукосъчетание - „bah", всички останали свойства: сила, тембър и т. н., остават
непроменени. При неговото възприемане сърдечният ритъм отново рязко се променя.
Това дава основание да се предположи, че 5-6-месечното бебе открива твърде малки
различия - 1 фонема в звуковите съчетания.
2.Възприемане на формата.Изследванията върху възприемането на формата са
свързани с работите на Робърт Фантц (1961). През специално устройство за откриване
на зрителни предпочитания на бебетата се показват едновременно два визуални стимула
и се прави опит да се разбере могат ли бебетата да разграничат тези стимули и появят
ли някакво предпочитание към единия от тях. Фантц измерва колко продължително
детето разглежда отделните стимули.В своя първи експеримент Фантц изследва 30
бебета на възраст между 1 и 15 седмици през интервал от седмица. Той показва двойки
визуални стимули и открива, че децата разглеждат по-продължително и цялостно
единия от стимулите, независимо дали се появи отляво или отдясно.Оказва се, че
бебетата могат да откриват много техни различия още през първия месец.Още Фантц
открива, че децата имат силни предпочитания към Но то възприема ли наистина
формата?
Вижданията по този въпрос се различават. Едното е, че ако детето има достатъчно
време за сканиране, още през първия месец и е способно да възприеме цялата форма.
Друго виждане е, че много малките деца не могат да възпроизведат формата, защото са
ограничени в способността да обединят информацията в цялост, която е извлечена от
сканирането на отделните си части.
3.Възприемане на дълбочината
Елеънър Гибсън и Ричард Уолк чрез апарата известен като визуален ръб откриват, че
бебетата до 9 месеца отказват да преминат през дълбоката страна зад ръба, независимо
че техните майки са от другата страна.Това показва много ясно, че децата много рано
откриват дълбочината.
Джозеф Кампъс записва промените в сърдечния ритъм, когато бебето е поставено на
ръба пред дълбоката страна. Оказва се, че 2-месечните бебета показват различие в
ритъма, когато са поставени до ръба и когато са отдалечени от него. Ускорението на
сърдечния ритъм в този случай е показател за възприемане на дълбочината. И това
става, преди още да започнат да изпитват страх от нея. Кампъс показва, че бебетата на 1
месец не реагират на дълбочината.
4.Откриване на перманентността в съществуването на обекта
Представете си едно 6-месечно бебе, което играе със своята играчка. За бебето тази
играчка съществува, защото то играе с нея. Но след като излезе от неговото зрително
поле,то ще не започне да я търси. Ако детето притежава идея за перманентността на
съществуването, то ще продължи да търси играчката, независимо че не я открива на
мястото, където я е видяло да бъде. То ще продължи да я търси с пълното убеждение,
че трябва да е някъде тук. Но много от децата не продължават търсенето. След като не
могат да открият играчката на едното и другото място, те прекратяват търсенето.
Идеята за перманентността означава, че обектът се схваща като независим в своето
съществуване. Ако детето има тази идея, то ще изпитва увереността, че обектът
продължава да съществува даже когато не действа с него.
Дооперационалният стадий се подразделя на два подстадия: доконцептуален (2-4
год.) и интуитивен стадий (4-7 год.). основните символични дейности са - езикът,
играта, рисуването.На този стадий детският интелект се характеризира с реализъм,
анимизъм, артифициализъм и егоцентризъм. Недиференцирането на физическата и
менталната реалност позволяваменталните явления /мислите, сънищата, имена/ да се
разглеждат като физически образувания, подобни на предметите от действителността.
Това разглеждане на нещата се обозначава като реализъм. Анимизъмвярване, че всяко
нещо е одушевено и проявява целенасочено отношение . С реализма и анимизма е
свързано още една тенденция дасе разглеждат физическите явления като продукт на
човешкото творчество,като обслужващи човешките цели /артифициализъм/.
Егоцентризъмпозицията на детето в света. Детето разбира света чрез своята гледна
точка, без да допуска съществуването на друга такава.Детето вярва, че светът е
създаден за него и е центриран около него.
Центрираност.Пиаже вярва, че ако на детето се покажат различни визуални стимули,
то ще се насочи само към едно от измеренията на тези стимули ; решаването на
задачите ще се окаже зависимо от този начин на възприемане на ситуацията.Детето не
може да се съсредоточи върху преобразуванията от едно състояние в друго. То остава в
едно отделно състояние, без да разглежда това състояние в отношението към другите
състояния /например, когато детето трябва да открие промените, настъпващи при
течност поставена в съдове с различна форма/.
Необратимостта е според Пиаже е способността да се възстанови първоначалното
състояние. този стадий детето не може да схване обратимостта.. Детето не може
дасхване, че всяка логическа операция е обратима.
Пространството и времетодетето през този стадий започва да продобива и предства
за времето и пространството

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Когнитивно развитие

Когнитивно развитие. Сензомоторен стадий (0-2 години). През този стадий постепенно започва определянето на Аза от Не аза. Детето разграничава себе си от материалната среда...
Изпратен от:
yuliya30
на 2017-05-05
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
6 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Психология на сексуалността

03 май 2006
·
1,943
·
11
·
3,513
·
171
·
1

В края на ХІХ в. виенският лекар – психолог Зигмунд Фройд (1856 – 1939 г.) шокира света с една необичайна концепция за човека. В противоположност на традиционното разбиране за изключителната природа на човешкия индивид – божествен произход
 

Методи за закрила на децата в риск

02 юни 2008
·
344
·
4
·
412
·
218
·
1

Дете на 11 години не иска да ходи на училище и вече няколко месеца избягва да ходи. От скоро родителите лично го водят на училище, но детето в първият удобен момент бяга и се прибира в къщи....
 

Роля на привързаността в психичното развитие на детето

07 ное 2008
·
365
·
19
·
3,141
·
326
·
4

Тези слова принадлежат на немския писател Жан Пол Рихтер. Изказани сякаш с лекота, съвсем просто и без излишна суета, те са събрали в себе си неоспорима истинност и всеобхватна пълнота. И как да не така при положение, че връзката между майката и детето...
 

Развитие на детето

16 ное 2008
·
205
·
9
·
2,481
·
94
·
1

Съществуват няколко теории, които оформят разбирането за развитието на детето. Това са психоаналитичната теория на 13. Фройд, Его-психологията на Е. Ериксън, теорията на А. Адлер, когнитивно-бихевиористичната теория на Б. Скинър...
 

Жизнен цикъл при човека

02 дек 2008
·
71
·
8
·
2,650

Всеки стадий поставя различни жизнени задачи. Кризата не е заплаха или болест, а призив за изменение, повратен пункт, момент на избор между интеграцията и задръжките...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
370
1
14.02.2013
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
99
1
2 мин
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Когнитивно развитие

Материал № 1284066, от 05 май 2017
Свален: 6 пъти
Прегледан: 14 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 953
Брой символи: 5,736

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Когнитивно развитие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения