Големина на текста:
ГЛАВА 5 - ЕДНОМЕРНИ ТЕОРЕТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
Въпрос 5.1. Какво разбирате под вероятностно (теоретично) разпределение?
Вероятностното (теоретичното) разпределение представлява подредените възможни
стойности на една случайна величина и съответните им вероятности.
Въпрос 5.2. Какво разбирате под закон на разпределението и какви са двете основни
форми за описване на теоретичното разпределение?
Съответствията между възможните стойности на случайната величина и техните
вероятности се нарича закон на разпределението (съвместното разпределение на
стойностите на Xi и вероятностите Pi). Двете основни форми за аналитично изразяване
на Закона на разпределението са функцията на разпределението (интегрален закон) и
функцията на плътността (честотна функция).
Задача 5.2. Разпределението на работещите в образованието по техния месечен
доход е нормално със средна 450 лв. и стандартно отклонение 80 лв. Намерете
вероятността случайно избран служител да има месечен доход в интервала от 300 лв. до
600 лв.
Решение:
По условие имаме следните данни:
µ = 450
= 80?
Иска се да се изчисли: Pr{300 <= X <= 600}
Ще използвам следната формула:
След заместване с данните от условието се получава:
Pr{300 <= X <= 600} = Pr{ <= Z <= }= Pr{-1,875 <= Z <= 1,875} =
Ф (1,875) – Ф (-1,875) = Ф (1,875) – ( 1 – Ф (1,875))
Използвайки таблицата за площите под кривата на стандартизираното нормално
разпределение, установих, че Ф(1,875) = 0,9398. От където следва, че търсената вероятност
е:
Pr{300 <= X <= 600} = 0,9398 – (1 – 0,9398) = 0,8796
Извод: Вероятността случайно избран служител да има месечен доход в интервала от
300лв. до 600лв. е 87,96%.
1
ГЛАВА 6 - ИЗВАДКОВИ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
И ПРОВЕРКА НА ХИПОТЕЗИ
Задача 6.2. Мениджърът на една обувна фирма се безпокои от повишения брой
рекламации през последния месец. Той желае да установи дали причината е в
доставчиците на ходила или в некачественото им подлепване. За целта от една партида
с 8000 ходила той е излъчил случайна безвъзвратна извадка от 200 ходила. Резултатите
от проверката показват, че 5 % от получената партида не отговарят на предварително
договорените с доставчика условия. Да се построи доверителният интервал, в който с
гаранционна вероятност 95 % може да се твърди, че се намира действителният процент
на некачествените ходила от цялата доставена партида.
Решение:
По условие имаме следните данни:
N = 8000
n = 200
p = 5% (0,05) q = 95% (0-> ,95 = 1 – p = 1 – 0,05)
P (z) = 95% z = 1-> ,96
Необходимо е първо да се намери стандартното отклонение. Тъй като оценката има
формата на относителен дял, то ще използвам формулата:
Sp =
За конкретния пример се получава:
Sp = = = 0,2179
Следва да се определи средната грешка на оценката. Подборът е безвъзвратен и
съответно ще използвам формулата:
?
p
= = = 0,0152
За да открия максималната грешка, ще използвам формулата :
?
p
= 1,96 * 0,0152 = 0,0298
Съответно интервалът на доверителност се получава:
0,05 – 0,0298 <= P <= 0,05 + 0,0298
0,0202 <= P <= 0,0798
2
Извод: С гаранционна вероятност 95% може да се твърди, че действителният
процент на некачествените ходила в доставената партида се намира в интервала от
2,02% до 7,98%
Задача 6.4. Продължете решението на пример 6.4 в следните две направления:
а) Да се определи относителният дял на разходите за битови нужди на
домакинствата, попаднали в извадката:
Решение:
Относителният дял, ще определя чрез формулата:
Sp = ,
в която q = 1 – p, а Sp = 0,357 съгласно условието. След заместване се получава:
0,357 = , т.е. за да намерим относителният дял трябва да се реши квадратно
уравнение.
0,127449 = p – p
2
p
2
– p + 0,127449 = 0
D = 1 – 4*1*0,127449 = 0,490204
=
p
1
= 0,85 (85%) p
2
= 0,15(15%)
Извод: Относителният дял на разходите за битови нужди на домакинствата,
попаднали в извадката, са 15%.
б) Ще се измени ли обемът на извадката и как, ако при равни други условия се
постави изискването точността на оценката на разходите на населението от общината за
битови нужди да се повиши два пъти?
Решение:
При равни други условия, ако точността на оценката на разходите на населението от
общината за битови нужди се повиши, то и обемът на извадката също ще се повиши.
Точността е свързана с размера на максимално допустимата грешка (?), а тя от своя
страна се намира в обратна зависимост с обема на извадката. Следователно
повишаването на точността на резултатите се постига за сметка на повишаване обема на
извадката. Следва да се изчисли и с колко точно ще бъде повишението.
Данните, които в този случай ще бъдат:
N = 10 000
? = 1,5% (3% / 2 = 1,5% = 0,015)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 май 2021 в 15:04 студент на 37 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - Икономически факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2021
23 мар 2021 в 14:37 родител на 48 години от София
21 мар 2021 в 14:54 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси, випуск 2020
10 мар 2021 в 20:18 ученичка на 24 години от Плевен - ДФСГ "Интелект", випуск 2016
12 фев 2021 в 11:35 студент на 46 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Социология, випуск 2020
10 дек 2020 в 17:26 студент на 46 години от Разград - Технологичен колеж към РУ "Ангел Кънчев", факулетет - химия и химични технологии, специалност - Химични технологии, випуск 2019
02 дек 2020 в 14:35 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - МИО, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2019
01 дек 2020 в 12:04 студентка на 26 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически факултет, специалност - Макроикономика, випуск 2017
18 ное 2020 в 13:53 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Одитинг, випуск 2021
09 ное 2020 в 11:57 родител
 
 
Онлайн тестове по Одитинг
Банков одит
изпитен тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 22 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
22
6
1
8 мин
28.05.2015
Тест по вътрешен контрол и вътрешен одит за 1-ви курс
междинен тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Междинен тест по дисциплината Вътрешен контрол и вътрешен одит. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс.
(Лесен)
25
57
1
2 мин
29.08.2014
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Решени задачи по статистически методи

Материал № 1283308, от 29 апр 2017
Свален: 79 пъти
Прегледан: 145 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Домашна работа
Брой страници: 16
Брой думи: 1,131
Брой символи: 6,806

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Решени задачи по статистически методи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала