Големина на текста:
Университет „проф. д-р Асен Златаров”
Факултет по „Предучилищна и начална училищна
педагогика”
План-конспект на урок по
физическо възпитание в НУ
за I-ви клас
по дисциплината:
Методика на обучението по физическото възпитание
в НУ
Тема:
Гимнастика-земни упражнения. Начално разучаване
на равновесно ходене по пейка, с носене на предмет
и прекрачване.
І. Образователни задачи:
1. Начално точно разучаване на равновесно ходене по пейка, с носене на
предмет и прекрачване
2. Затвърдяване и усъвършенстване на изучени гимнастически елементи в
станционна комбинация (лазене и провиране през обръч на поставка;
хвърляне на предмет с една ръка, отдолу, по статична цел; равновесно
ходене по торбички с пясък; катерене по гимнастическа стена)
3. РФК сила
4. РФК бързина
II. Оздравителни задачи:
1. Развитие на равновесна устойчивост
2. Повишаване функционалните възможности на организма
III. Възпитателни задачи:
1. Развитие на волеви качества, екипност, коректност, самоконтрол;
2. Създаване на положително отношение и дълготраен интерес към
спортната дейност и желание за системно спортуване;
IV. Необходими уреди и пособия: рингове(зелен, жълт, червен) 3бр.;
пейки-3бр., дюшеци-3бр., конуси-6бр., +рингове-3бр.; обръчи на поставка-
6бр., обръчи-3бр., торбички с пясък-15бр.; медицински топки-3бр.
+дюшеци-3бр.; 3кофи с по 20 ринга всяка;
V. Място на провеждане: физкултурен салон.
VI. Времетраене: 35мин.
Част
и на
урок
а
Съдържание
Дозиро
вка
Организационни методични
указания
ОМУ
Забележки
ми
н.
бр
ой
п
о
д
г
о
т
в
и
т
е
л
н
а
ч
а
с
т
10
м
и
1. Приемане на класа.
Строяване в две редици.
Поздрав. Съобщаване и
мотивиране на темата.
2. Дейности по
съсредоточаване на
вниманието:
Игра за концентрация на
вниманието - „Зелени-
жълти-червени”
(използва се и за
разпределяне на
учениците в групи за
следващите игри)
1
1
1
3
Фронтален метод. Организиране на
класа за предстоящата работа. Строй –
две редици, строени по ориентир с лице
към учителя, на една ръка разстояние
един от друг.Мотивация на темата –
У. – „Ученици, днес ще бъдем
пътешественици из далечни страни, но
преди да заминем, трябва да се
подготвим с няколко упражнения,
защото трябва да сме силни, бързи и
внимателни, за да намерим
съкровището. Ще е много трудно и
опасно. Ще се справите ли?”
Фронтален метод.
Мотивирано съобщаване на задачата:
У. – „Ученици, за да сте успешни
пътешественици е много важно да сте
внимателни и да спазвате някои основни
правила, като например да реагирате
бързо и точно, затова съм ви подготвила
една весела игра за начало на нашето
пътуване, да видим кои от вас ще бъдат
най-внимателните пътешественици”
Прегрупиране от строй в две редици - в
три, чрез преброяване.
Учителят поставя изискванията си за
точност, концентрация и внимание при
изпълнение на играта.
Учениците се преброяват по
разпореждане на учителя по схемата
първи-втори-трети, но с цветовете на
ринговете, които е подготвил
предварително учителя – зелени-жълти-
червени.
При разпореждане „Зелени” учениците
от групата с този цвят трябва да
подскочат, при разпореждане „Жълти”
учениците от групата с този цвят трябва
да плеснат два пъти с ръце, а при
разпореждане „Червени” учениците от
групата с този цвят трябва да клекнат и
да се изправят бързо. Играта се повтаря
с варианти-вместо вербални команди,
учителят показва ринг със съответния
цвят-ориентир за действие на
съответната група от ученици. След
приключване на играта - престрояване
по сигнал на учителя от редици в кръг,
както следва първо тръгва в ходом-
Оглед на
облеклото на
учениците-по
коректен начин се
правят забележки,
ако е нужно.
Проверка дали
всички ученици
присъстват има ли
закъснели или
такива, които по
извинителни
причини няма да
участват в часа.
Учителят
предварително е
подготвил в
салона три кофи с
различен цвят
рингове – зелени,
жълти и червени.
При липса на
рингове се
използват
подобни атрибути
в три различни
цвята. Внимава за
безопастността на
учениците по
време на игрите,
органзира и
контролира
учебния процес.
н.
п
о
д
г
о
т
в
и
т
е
л
н
а
3. Ходови упражнения:
- ходене на предната част
на ходилото, с ръце
обтегнати над главата;
-ходене на пети с ръце
свити зад тила;
- ходене със смяна на
посоката по сигнал от
учителя;
-ритмично ходене с ръце
обтегнати встрани.
4. Бегови упражнения:
-бягане с високо
повдигнати колене;
-подскочно бягане;
- бягане със смяна на
посоката;
-странично бягане с
движения с ръце встрани;
2
30с
ек.
30с
ек.
30с
ек.
30с
ек.
2
30
сек
30
сек
30
сек
30
сек
1
1
1
1
1
1
1
1
обикновено ходене първа редица, след
нея втора и накрая трета. В колона по
един в кръгова конфигурация.
Фронтален метод. Комплекса от
упражнения започва в колона по един в
кръгова конфигурация. Дават се
предварителни напътствия и изисквания
за точност и правилност при
изпълнение на упражненията.
Мотивирано съобщаване на задачата:
„Ученици, за да стигнем до острова,
където е заровено съкровището трябва
да сме бързи и внимателни, за да се
справим с опасните препятствия. Готови
ли сте? Хайде да тръгваме!”
Учителят дава указание „Премини в
ходом” – обикновено ходене, след което
дава разпореждане – „Прави като мен”-
показва, без да обяснява, 2-3 такта от
упражнението, като учениците повтарят
даденото ходово упражнение за 20/30
сек. При сигнал от учителя–
„Разпусни”- учениците преминават в
обикновено ходене, така алгоритъма се
повтаря за всички ходови упражнения,
като след всяко се прави „разпускане” в
ходом. Всяко упражнение се изпълнява
за време 20/30 сек. При ходенето със
смяна на посоката учителят дава сигнал
„Смяна на посоката”, при което
учениците продължават упражнението в
противоположна посока. Използва се
музикален съпровод за по-голям
емоционален заряд. Комплекът от
ходови упражнения завършва в кръгова
конфигурация.
Фронтален метод. Комплекса от бегови
упражнения продължава в кръгова
конфигурация.
Мотивирано съобщаване на задачата:
У - „Справихте се отлично, но вече
започва да се стъмва, затова трябва да
побързаме, продължаваме в бегом. За да
ни е по-весело и приятно по пътя ще
отново ще ви пусна музика. Вие сами
ще прецените в какво темпо ще бягате,
според музиката”. Дават се
предварителни напътствия и изисквания
за точност и правилност при
изпълнение на упражненията. Учителят
дава указание „Премини в бегом”, след
което дава разпореждане – „Прави като
мен”-показва, без да обяснява, 2-3 такта
Учителят
съблюдава за
правилното
изпълнение на
различните
елементи от
комплекса
упражнения, дали
всички деца се
справят, мотивира
учениците по
време на
изпълнение на
упражненията,
прави градивни
забележки към
учениците, които
правят грешки,
напомня за важни
изисквания в
изпълнението-
ръцете да са
изпънати,
обтегнати, главата
изправена, поглед
напред, тялото е
изправено,
коремът –
прибран.
Учителят
наблюдава и следи
за ритмично
дишане, лек
наклон на тялото
напред, дали
ръцете свободно
се движат покрай
тялото, свити в
лактите. Напомня
на учениците за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 окт 2019 в 14:46 в момента не учи на 31 години от Стара Загора
13 окт 2019 в 12:25 студент на 37 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2017
08 окт 2019 в 10:02 в момента не учи
07 окт 2019 в 23:05 родител на 44 години
26 юни 2019 в 14:09 студент на 27 години от София - Нов български университет, факулетет - Психология, специалност - Философия, випуск 2021
24 юни 2019 в 17:28 учител на 31 години от Батак - ПГГСД Стефан Божков, випуск 2018
17 юни 2019 в 15:20 потребител
14 юни 2019 в 22:40 студент на 37 години от София - NSA, факулетет - uchitelski, специалност - Педагогика, випуск 2019
14 юни 2019 в 14:20 студент на 37 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - център за квалификация, специалност - Международен мтуризъ, випуск 2018
02 юни 2019 в 23:46 в момента не учи на 35 години от София
 
Подобни материали
 

Бягане на средни разстояния (пищови)


Бягането на средни разстояния е естествен начин за придвижване на човека в пространството със сравнително висока скорост.
 

Урок по гимнастика

29 ное 2008
·
995
·
5
·
266
·
1,310
·
7
·
2

ПЛАН – КОНСПЕКТ ТЕМА: Гимнастика ЗАДАЧИ НА УРОКА: ОБРАЗОВАТЕЛНИ: Начално разучаване на склопка; Затвърждаване и усъвършенстване на странично колело; РФК – сила. ВЪЗПИТАТЕЛНИ: Дисциплина, решителност...
 

Лека атлетика - Щафетно бягане

22 юни 2008
·
193
·
1
·
275
·
258
·
1

Правила: -с линии, шир 5 сm, напречно на пътеките се маркират разст на отделните постове и зоните за предаване на щафетната палка. -вс зона за предаване-20 m ...
 

Лека Атлетика - Гладко бягане

22 юни 2008
·
208
·
1
·
253
·
208

Опр-циклични упр, с широка и мощна амплитуда на движението, изпълнявани с макс и субмаксимална интензивност /развиват бързината,координацията и скоростната издръжливост/
 

Урок по физическо

04 май 2008
·
1,064
·
4
·
143
·
1,040
·
2
·
4

План-конспект на урок по баскетбол - начална, основна и заключителна част с картинки в таблицата.
1 2 »
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
51
1
1 мин
23.11.2016
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
98
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Гимнастика - земни упражнения

Материал № 1279435, от 28 мар 2017
Свален: 285 пъти
Прегледан: 326 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: План
Брой страници: 10
Брой думи: 3,352
Брой символи: 19,894

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Гимнастика - земни упражнения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
38

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
204

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения