Големина на текста:
Организация на националната платежна система в България.
В Наредба № 3 на БНБ за безналичните плащания и националната платежна система е
регламентиран редът и организацията на плащанията у нас.
Безналичните плащания се извършват чрез заверяване и задължаване на банкови сметки.
Плащанията в национална валута по безналичен начин на територията на страната може да се извършват
само чрез националната парична система. Когато плащанията се извършват от пощите или са
вътрешнобанкови, това изискване не се прилага. Редът, видът и сроковете за извършване на безналични
плащания в чуждестранни валути на територията на страната, се договаря между клиентите и
обслужващите ги банки.
Всяко местно или чуждестранно лице може да внася и да притежава неограничено количество пари
по неограничен брой сметки във всяка банка и всяка от валутите , в които съответната банка води сметка.
Националната платежна система включва:
Първо - система за обслужване на междубанковите преводи на парични суми и плащания по
сделки с ценни книжа като :
?система за обслужване на плащания предназначени за изпълнение в определен момент.
?система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на
страната.
?система по обслужване на плащания по сделки с държавни ценни книжа.
?система за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа .
?система за брутен сетълмент в реално време RINGS / Real - time Interbank Gross -
settlement Sistem /.
Други, освен посочените системи могат да се включат в националната платежна система само с
решение на управителния съвет на БНБ. За да могат банките да участват в системите, БНБ определя на
банките и техните клонове индивидуални банкови кодове.
Второ - система за обслужване на клиентски плащания, предназначени за изпълнение в
определен момент, която изпълнява следните функции.
?приема и обработва платежни инструкции с текущ вальор на стойност под 100 хил. лв.,
изпратени от банките към системата
?по определен график подава в RINGS заявка за сетълмент на получените резултати от
преизчислените на многостранна основа на взаимните задължения на участващите търговски
баки.
?изпраща на всяка участваща търговска банка информация за резултатите от
изпълнението на сетълмента в RINGS.
Трето - система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на
страната, която изпълнява следните функции:
?събира и систематизира информация за всички междубанкови плащания по операции на
територията на страната с банкови карти, издадени от местни банки.
?обработва получената информация
?посредничи при извършването на сетълмент в RINGS на плащанията на територията на
страната с банкови карти, издадени от местни банки.
?изпраща на банките информация за резултатите от сетълмента на изпълнените чрез нея
плащания.
Плащането с банкови карти се регламентират с Наредба № 16 на БНБ.
Четвърто - система за обслужване на плащания по сделки с държавни ценни книжа. Тази
система изпълнява следните основни функции:
?приема подадени от участниците заявки за сделки.
?подава в RINGS заявка за сетълмент на плащания по всяка отделна сделка .
?при потвърждение от RINGS за изпълнен сетълмент на плащания и след сетълмента по
сметките, отчитащи държавните ценни книжа, уведомява страните за приключване на сделката.
Тази система осъществява функциите си при спазване на принципа " доставка срещу заплащане ".
Участници в системата са всички банки и други инвестиционни посредници, които са одобрени за
първични дилъри. Дейностите по емисията, придобиването и изплащането на ДЦК се уреждат със
съвместна наредба на министъра на финансите и БНБ.
Пето - система за обслужване на плащания по сделки с безналични ценни книжа. Тя изпълнява
следните функции:
?приема подадени от участниците заявки за сделки.
?по график обработва събраната информация и я подава в RINGS за сетълмент на
образуваните резултати.
?при потвърждаване от RINGS за изпълнен сетълмент прехвърля книжата по регистъра от
сметката на продавача по сметката на купувача и уведомява страните за приключване на
сделката.
Участници в системата са всички инвестиционни посредници, регистрирани като членове на
Централния депозитар. Функциите се осъществяват при спазване на принципа "доставка срещу
заплащане".
Шесто - система за общ / брутен / сетълмент в реално време - RINGS.
RINGS е система, в която сетълментът на плащанията в левове на територията на страната се
извършва незабавно и индивидуално за всяко нареждане за плащане в съответствие с операционни
правила и процедури определени от БНБ. Тази система изпълнява следните функции:
?приема платежни инструкции от участниците в RINGS.
?при наличие на достатъчно средства по сметката за сетълмент на платеца извършва
сетълмент в реално време на всяко плащане чрез задължаване на сметката на платеца и
заверяване на сметката на получателя.
?изпраща съобщения за резултата от сетълмента до участниците в RINGS.
Участниците в RINGS са : БНБ, всички търговски банки и операторите на системи / системни
оператори /. RINGS приема и обработва само нареждания за директен превод / вирмент /, както и заявки
за сетълмент, подадени от системните оператори. Всяко отправено до RINGS нареждане за превод или
заявка за сетълмент носи референтен номер, който я идентифицира. През RINGS задължително се
извършват всички плащания, по които първоначален инициатор и краен получател са участниците в
сетълмента, плащанията въз основа на заявки за сетълмент, изпратени от системните оператори и
плащания на клиенти на банки равни на или над 100 хил.лева. През тази система се извършват
задължителни плащания при операции по управление на специални сметки на инвестиционни посредници
- първични дилъри в БНБ, предназначени за плащания по сделки с ДЦК.
Сетълментът в БНБ е прехвърляне на парични суми в левове между сметките за сетълмент в
БНБ на участниците в сетълмента / БНБ и всички търговски банки /. БНБ е агент по сетълмента, което
означава, че БНБ осигурява сетълмента при наличието на достатъчно средства за сетълмент на платеца.
Сетълментът в БНБ е краен / финален /, след като се завери сметката на участника в сетълмента, който е
получател на плащането.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 май 2021 в 18:51 студентка на 29 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Общовойскови, випуск 2014
19 дек 2019 в 13:46 в момента не учи на 38 години от Велико Търново, випуск 2009
17 май 2017 в 16:07 студент на 52 години от Варна - Технически университет
 
Подобни материали
 

Платежна система

09 май 2009
·
148
·
12
·
3,618
·
140

Платежната система обхваща реда и организацията на всички плащания в държавата. Тя непрекъснато се развива и усъвършенства, особено понастоящем....
 

Банкови карти

19 яну 2012
·
84
·
22
·
1,886
·
125

Банковите карти са модерен платежен инструмент, който опосредства разплащанията между потребителите и търговците, а освен това и намалява риска от носене на суми в брой...
 

Основни форми на безналични плащания

04 юни 2009
·
188
·
5
·
893
·
151

Акредитив,инкасо,чекове,плащания с банкови карти,клиринг, вирментна форма...
 

Банковите сметки като основа на безналичните плащания

29 сеп 2009
·
86
·
7
·
1,543
·
48

Банковата сметка се използва от клиентите за съхранение на пари и за извършване на плащания. Всяко местни или чуждестранно физическо или юридическо лице може в избрана от него банка да открива и води банкови сметки...
 

Банково дело

05 окт 2009
·
65
·
13
·
2,254

Причините за възникване на парите който измерват натуралната форма на размяна са следните...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Ученици от 11 клас
Тестът обхваща част от учебния материал, задължителна подготовка в 11-ти клас. Има въпроси, свързани с видовете плащания, операции на банките и други. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
4
1
1 мин
09.10.2019
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Организация на националната платежна система в България

Материал № 1279117, от 25 мар 2017
Свален: 6 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 918
Брой символи: 5,054

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация на националната платежна система в  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала