Големина на текста:
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
РЕФЕРАТ
ДИСЦИПЛИНА: Организация и управление на
образованието
ТЕМА: Иновации в предучилищното образование съгласно
новия закон за предучилищното образование
ИЗГОТВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:
Специалност: ИПО, задочно
Факултетен номер:
Закона за предучилищното и училищното образование урежда обществените отношения,
свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с
устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на
предучилищното и училищното образование. Той се прилага за училищното професионално
образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното
образование и обучение. Системата на предучилищното и училищното образование включва
участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките
между тях за постигане целите на образованието.
Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и
другите педагогически специалисти, както и родителите.
Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските
градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните
обслужващи звена. Участниците в образователния процес и институциите си партнират с
общините и с други заинтересовани страни.
До скоро действащият закон за народната просвета е приет през 1991
година. Той имаше задачата спешно да приведе образователната система в
съответствие с променената обществена ситуация в държавата тогава, като:
- премахне идеологическите функции на образователната система;
- прекрати съществуването на неефективни структури катоУчебно-
производствени комплексии Единни средни политехнически
училища;
-въведе дванадесетокласното обучение в съответствие с европейските
практики;
-стабилизира институцията на директора и частично децентрализира
управлението на училищата;
-постави началото на въвеждане на пазарни механизми и плурализъм
в образованието.
Несъмнено тези промени бяха важни и необходими в тогавашната
обществена и образователна ситуация. Оттогава обаче са минали 20
години, през които са настъпили съществени промени и в глобално
обвързания свят, и в образователната система в частност. Законът, отразяващ
духа на 90-те години в България, вече е далеч от настоящите, а още повече от
бъдещите тенденции на развитие на образователните институции и на
процесите на обучение и възпитание в европейските и световните системи на
училищното образование. От това произтича необходимостта от нов със
своята философия закон, както и от факта, че предишният не осъществи
промяна на образователните цели и не постави фокуса върху развитието на
личността на детето и ученика с неговата автономност и свобода на избор,
право на личен стремеж към преуспяване и благоденствие, принадлежност,
участие и отговорност към множество общности и групи едновременно.
В информационния век, в обществото на знанието, основната цел на образованието трябва
да бъде развитието на умения за работа с постоянно променяща се информация и
усвояване на методи на учене, на ключови компетентности и нагласи за учене през целия
живот.
Така се появи необходимостта от нова образователна парадигма,
която следва да отговори на потребностите на хората в условията на новата
информационна епоха и на глобализиращия се свят и да е съзвучна с
препоръките и политиките на Европейския съюз.
Тя е наложителна и за да се преодолеят редица сериозни
взаимосвързани кризи, които преживява българското училище:
-критична точка на демотивация на всички участващи страни
(учители, ученици, родители, администрация и управление);
-лоша дисциплина в учебния час, объркване в усета на учениците за
границите на адекватното и неадекватното поведение, което разрушава
възможностите за пълноценно обучение, за интерактивно и групово учене;
-неразбиране, че основният потребител на образованието са
учениците и техните семейства, поради което са необходими адекватни
форми за отчитане на тяхното мнение вместо сега съществуващите форми на
отношения училище-ученици-родители, в които от учениците и родителите се
очаква единствено да участват в поддържането на статуквото в училищата;
-разделящо, а не приобщаващо училище и образование -
преобладават отчуждените, изключените, а не участващите, ангажираните,
отговорните;
-липса на реална автономност, съответно съчетана с отговорност за
водените политики;
-липса на реално гражданско участие в управлението и развитието на
училището и изолация на учениците от този процес;
-липса на съвременна организационна култура в образователните
институции.
Ключът към справянето с тези проблеми, както и с нарастващата
мобилност, бързото развитие на комуникациите, урбанизацията и
изменението на социалните структури в рамките на ЕС и света, е
категоричната промяна на философията на училищното образование,
осмисляне на значимостта му за съдбата и благополучието на всеки човек, а
по този начин и за развитието и просперитета на държавата.
За съвременната образователна система е важно:
-Целта на обучението да е развитието на автономна личност.
-Водещ е процесът на учене ипътуванетокъм знанието.
-Детето и ученикът са в центъра на обучението.
-Ролята на учителямедиатор, улесняващ, подкрепящ, сътрудник,
консултиращ, стимулиращ, провокиращ, диалогичен, справедлив.
Лидер на промяната.
-Ролята на ученикаактивен, генериращ знания, партньор, субект,
мислещ.
-Акцентът е върхузнанията как...” иумението да..”.
-Учениците са действени, съучастващи, рефлективни, критично

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 фев 2020 в 09:30 студент на 27 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2020
09 фев 2020 в 20:53 потребител
02 фев 2020 в 22:46 студент на 29 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Стопанско управление, випуск 2011
31 яну 2020 в 10:26 родител на 57 години
27 яну 2020 в 15:52 студент на 46 години от Добрич - Шуменски унивеститет "Епископ Константин Преславски " Колеж-Добрич, випуск 2014
17 яну 2020 в 23:10 студентка на 31 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2021
15 яну 2020 в 19:13 в момента не учи на 46 години от София
11 яну 2020 в 19:37 потребител
05 яну 2020 в 18:46 студентка на 42 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2018
05 яну 2020 в 18:07 в момента не учи на 33 години
 
 
Онлайн тестове по Управление на иновациите
Тест по управление на иновациите
тематичен тест по Управление на иновациите за Студенти от 4 курс
Тест за студенти по управление на иновациите. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
47
101
1
2 мин
16.07.2013
Тест по иновации за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Управление на иновациите за Студенти от 4 курс
Изпитен тест по иновации за студенти 4 курс. Университет за национално и световно стопанство. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
75
1
15.08.2014
» виж всички онлайн тестове по управление на иновациите

Иновации в предучилищното образование съгласно новия закон за предучилищното образование

Материал № 1277455, от 13 мар 2017
Свален: 298 пъти
Прегледан: 353 пъти
Предмет: Управление на иновациите
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,995
Брой символи: 20,563

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Иновации в предучилищното образование съгласно  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения