Големина на текста:
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ
Публична администрация и мениджмънт
ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
По дисциплината: Местно самоуправление и регионално
развитие
Разработил:Проверил:
1
Марияна Стоянова Йорданова доц. д-р Мария Великова
Дистанционно обучение
Фак. 141110003
ВАРНА
ЗАДАЧА 1 – обем 3-6 страници
1)Аргументизаи/илипротивизложените тези
ПЪРВА ТЕЗА (не изписвайте тезата) Аргументизаи/илипротив”:.
Аргумента ми е ''ЗА'' защото под местно самоуправление се разбира правото и способността на
местната власт да управлява и регулира съществена част от обществените дела на своя отговорност
и в полза на своето население но всичко в рамките на закона.Това парво се упражнява чрез съвети и
събрания чиито членове са избрани чрез преки,свободни,тайни или общи избори и които могат и да
разполагат с изпълнителни органи отговорни пред тях.Местното самоуправление е част от
държавната система.То е основна форма на териториалната организация на всяка държава, която се
изгражда на принципите на демокрацията. Общините и другите единици на местното
самоуправление не са държавни образувания и не носят суверенните особености на държавата. Една
от основните характеристики на местното самоуправление е именно децентрализацията на властта.
Качествена характеристика на местната власт е понятиетостепен на самостоятелност на местната
власт”.Според Конституцията, България е единна държава с местно самоуправление. Основната
административно-териториална единици, в която се осъществява местното самоуправление е
общината.На територията на общината могат да се създават съставни АТЕ - райони и кметства. Те
също са база на местно самоуправление като съставни единици на общината.
Органи на местно самоуправление са общинският съвет и кметът на общината. Общинският съвет е
орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред,
определени от закона. Общинския съвет се състои от избраните общински съветници. Общинския
съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на
дейностите й, както и на други дейности, определени със закон. Главните насоки в дейността на
общинския съвет са свързани със общинското имущество, общинските предприятия, общинските
финанси, данъци и такси, общинската администрация, устройството и развитието на територията на
общината, образованието, здравеопазването, благоустрояването и комуналните, социалното
подпомагане, опазването на околната среда, поддържането и опазването на културни, исторически и
архитектурни паметници с общинско значение, развитото на спорта, отдиха и туризма с общинско
значение.Кметството и районът се създават за изпълнение на възложени им със закон или с решение
на органите на местната власт функции и правомощия в рамките на местното самоуправление. В
изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. Те са общи и индивидуални.
Заповедите на кмета на общината нямат характер на нормативни актове. Кметът на общината в
случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни
органи. В това му качество актовете на кмета подлежат на административен контрол от държавната
власт. Кметът на район и на кметство има по-ограничени по вид и обем функции в сравнение с тези
на кмета на община, но те имат същата насоченост и предназначение. Кметът на общината като
орган на изпълнителната власт и организатор на изпълнението на решенията на общински съвет носи
отговорност за изпълнението на тези решения. Общинския съвет може да отмени актове на кмета,
извършени в нарушение на неговите решения. Кметът на общината може да оспори решение на
2
общинския съвет, когато прецени, че то противоречи на интересите на общината, нарушава
законите. В случаите, когато спорът е неразрешим, се сезира съдьт.Втората характеристика на
местното самоуправлениеОбщината е юридическо лице и има право на собственост и
самостоятелен бюджет.Общинската собственост се групира в две групи - публична и
частна.Публична общинска собственост са имотите, предназначени за осъществяване функциите на
местното самоуправление и местната администрация; имотите, предназначени за трайно
задоволяване на обществени потребности от общинско значение; недвижимите имоти и движимите
вещи - общинска собственост, обявени по установения ред за паметници на културата от местно
значение.Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи, плодовете и
приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост.
Самоуправлението може да се разглежда като механизъм за регулиране на отношенията между
централните органи на държавната власт и териториалните власти при решаването на местните и
общодържавни проблеми.Също така той е и индикатор за демократичността на държавата която
следва посоката от териториалните общности към центъра.На практика самоуправлението е
защитна реакция срещу централната държавна администрация с естествения й стремеж за
разширяване на властническите и правомощия и в местните държавни структури.Местното
самоуправление се разглежда още и като неразделна част от държавната организация на всяко
демократично общество и е форма на териториалната организация на всяка държава която се
изгражда на принципа на демокрацията.
ВТОРА ТЕЗА (не изписвайте тезата) Аргументизаи/илипротив
Аргумента ми еЗА’’ защото в основата на местното самоуправление е правото на всеки
гражданин да участва в ръководството на общината в която живее и с която е свързал своето
ежедневие- труд,отдих,задоволяване на личните и колективни потребности.Това право може да се
определи като своеобразно естествено човешко право.Според Жак Русо човекът подчинявайки се
на властта трябва да остане свободен и да участва в законодателството.Той остоява тезата че не е
достатъчно само равенство,справедливост и суверенитетът на народа а е наложително и прякото му
участие в властта,в приемането на законите,в правото на назначаване и освобождаване на чиновници
ако това е необходимо.Държавата чрез законите и конституцията регламентира границите и
функционирането на самоуправлението.Държавния законодател определя полическата същност на
местното самоуправление тъй като държавата е суверенна.Тя служи и произтича от гражданското
общество.Местното самоуправление също е продукт на гражданското общество и има за задача да
удовлетворява определени нейни потребности,но границите на
неговите правомощия и обсегът на негата дейност се определят от държавата.Обществено-
стопанската теория се основава на схващането че съществува разлика между местните интереси и
интересите на цялото държавно общество.Търсят се разлики между действията на местните и
централни органи на управление,местните интереси ще са по- добре задоволени ако държавата се
меси по малко.Превържениците на тази теория разглеждат държавата и местн
ото самоуправление като два непресичащи се кръга имащи различно съдържание-местните интереси
от една страна и държавниет интереси от друга.Според държавната теория тя отрича принципната
разлика между държавата и самоуправляващи се общности.Проблема е в разпределението на
парвомощия защото централните и местни власти не си противоречат,защото са елемент от една
система.Когато има несъответствие причината може да се търси в нарушаването на отношението на
принципа и отношението на подчинение вътре в самата система.Според тази теория това се дължи
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Задачи за самоподготовка по Местно самоуправление и регионално развитие

Материалът е сбор от няколко зададени задачи за самоподготовка от преподавателя. Всеки студент има такава задача но не са едни и същи с другите колеги...
Изпратен от:
Mariqna Jordanova
на 2017-03-08
Добавен в:
Упражнения
по Регионално развитие
Статистика:
116 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
6 мин
04.10.2012
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Задачи за самоподготовка по Местно самоуправление и регионално развитие

Материал № 1276710, от 08 мар 2017
Свален: 116 пъти
Прегледан: 85 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Упражнение
Брой страници: 15
Брой думи: 5,815
Брой символи: 39,360

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Задачи за самоподготовка по Местно самоуправлен ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала