Радослава Терзиева
преподава по
в град
Големина на текста:
1.Стат. закономерности се
установяват чрез: Изучаване
поведението на достатъчно
голям брой единици
2.Честотите представляват :
Броят на единиците ,
представляващи
съответното значение на
признака
3.За да представите със
средната величина дохода,
получаван от най-много хора
в една съвкупност ще
използвате: модата
4.Острият, положителен
ексцес показва – наличие на
наднормален ексцес
5.Номиналната скала е
подходяща за представяне
значенията на: категорийни
признаци
6.Признакът степен на
владеене на чужд език от
работещите в дадена
компания е представен за :
ординална скала
7.Сумата от относителните
честоти е равна на: единица
8.Честотноото разпределение
е с ляво изтеглено
рамо,когато коеф. на
асиметрия е:Отрицателен
9.При прилагане на
аритметичния принцип
ширината на интервалите: е
еднаква
10.Брутната относителна
величина на интензивност
съдържа:в знаменателя
единици,които не пораждат
единиците в числителя
11.Предимство на линейната
даграма е:възможността за
едновременно представяне
на развитието на няколко
явления
12.Безраб. лицарегистрирани
в бюрата по труда към
1.12.2011г представляват :
моментна съвкупност
13.Емпиричното стат.
разпределение по метриран
признак: може да се
представи както с
хистограма, така и с
полигон на
разпределението
14.При равномерното
правоъгълно
стат.разпределение: всички
значения на признака имат
еднакви абсолютни или
относителни честоти
15.Нормалното
разпределение се дефинира
еднозначно с : параметрите
16. Площта под кривата на
нормалното разпределение и
абсцисната ос се
отъждествява: с вероятност
17.Стандартното нормално
разпределение има: средна
аритметична равна на 0 и
стандартно отклонение
равно на 1
18.Z-стойността
представлява мярка на :
Различието между
конкретното значение на
признака и съответната
средна аритметична
величина за измерено в
единици стандартно
отклонение 19.За да
се използва норм.
разпределение при изчисл. на
интервална оценка на
средната аритметична
величина е необходимо:
обема на извадката да бъде
над 30 единици
20.Според алтернативната
хипотеза за разлика м/у
проверяваните средни
величини на две
извадки:Съществува стат.
значима разлика
21.За да се определи теорет.
t-х-ка е необх.: да са
определени вида на
критичната област и
равнищата на значимост
22.Средната стохастична
грешка на извадковата средна
зависи: от обема на
извадката и разсейването в
генералната съвкупност
23.Как ще се измени обема на
извадката при безвъзвратен
подбор,ако максималната
стохастична грешка се
увеличи 2 пъти: ще се
намали 4 пъти
24.Непараметричните методи
не изискват:да се познава
закона за извадковото
разпределение
25.Случайната извадка
осигурява:представителност
на резултатите
26.Степените на свобода се
използват за определяне на:
теоретичната
характеристика
27.Коя хипотеза не се приема
, когато изчислената
емпирична характеристика е
числово по-малка о
теоретичната? :
алтернативната
28. Емпиричната
характеристика на х
2
се
изчислява на основата на :
квадрата на разликите
между фактическите и
очакваните честоти
29.Теоретичната
характеристика при
дисперсионния анализ :
винаги е по-голямо от 1
30.Стандартната грешка на
оценката
измерва:варияцията около
регресионната линия
31.Вида на данните( за
моментни или периодни
съвкупности) във времевия
статистически ред: се
отразява върху начина на
изчисляване на среден
абсолютен обем
32.Цикличният елемент
представлява: периодично
повтарящи се колебания
около тренда в редове с
годишни данни
33. При изчисляване на
среден абсолютен обем от
временни редове с моментни
данни се използва средна
хронологична претеглена ,
когато: продължителността
на периодите между
моментите е различна
34.Методът на коригираните
средни е подходящ за
изчисляване на сезонните
индекси: при наличие на
праволинейна тенденция в
развитието на изследваното
явление
36.Центрирани верижни
средни обикновено се
използват при работа със
средни,когато те: са
изчислявани от четен брой
членове
37.Процедурата по
отстраняване на инфлацията
се нарича: дефлация
38.Темпът на растеж
представлява : отношението
между абсолютния обем на
изследваното явление през
отчетния период и
абсолютния обем от
предходен период , приет за
база
40. При х
2
метода степените
на свобода се вземат предвид
при определяне на:ст-та на
теоретичната х-ка
41.При дисперсионния
анализ определянето на
стойността на теоретичната
характеристика става с
помощта на: степените на
свобода на оценките в
числителя и знаменателя
иравнището на знамичост
42.При корелационната
зависимост: на определено
значение на явлението
фактор съответстват
няколко значения на
явлението
43.Стандартната грешка на
оценката: е елемент от
оценката общата вариация
44.Коефициентът на
индетерминация измерва:
относителния дял на
вариацията , коят не се
обяснява с действието на
включените в модела
фактори
45.Стат. критерий е по-
мощен , когато: критичната
област е едностранна
46.Коеф. на идетерминация
измерва:относителния дял
на варияцията,която не се
обяснява с действието на
включените в модела
фактори
47. Статистическият
критерий е по-мощен ,
когато:критичната област е
едностранна
48.Теоретичната регресионна
линия е:границата към
която се стреми
емпиричната регресионна
линия при неограничено
нарастване на изследваните
случаи
49.Зависимостта между две
явления е пълна
обратна,когато
корелационният коефициент
е : минус (-)
50.Зависимостта между две
явления е пълна обратна
,когато корелационният
коефициент е : минус 1 (-1)
51.Корелационната
зависимост е пълна,когато
корелационният коефициент
е: равен на плюс,минус 1
52.Теснотата на зависимостта
се изучава
чрез:корелационен анализ
53.Колинеарността
представлява:силна
зависимост между два
признака фактори
54.Коефициентът на
детерминация с размер 100%
означава,че връзката е :
функционална
55.Вида на данните ( за
моментни или периодни
съвкупности) във времевия
статистически ред: се
отразява върху начина на
изчисляване на среден
абсолютен обем
56.Цикличният елемент
представлява: периодично
повтарящи се колебания
около тренда в редове с год.
Данни
57.Недостатък на метода на
верижните средни е:
загубата на информация
58.При метода на
прегрупиране: се цели чрез
разширяване на периодите
на съответния временен ред
съществуващите
отклонения взаимно да се
компенсират
59.Временните
статистически редове :
винаги съдържат случаен
елемент 60.Общият
абсолютен обем се
изчислява: само за периодни
временни редове
61.Средният темп на прираст
се изчислява: като разлика
между средния темп на
растеж и единица(100)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 яну 2022 в 10:37 потребител
 
Подобни материали
 

Извадков метод.

03 май 2009
·
141
·
8
·
671
·
160

Основни предимства на извадковото (репрезентативното) изучаване Изчерпателните статистически изучавания се правят сравнително рядко (например, преброяванията на населението)....
 

Статистическо оценяване

01 апр 2007
·
683
·
3
·
707
·
345

Репрезентативни извадки, максимална грешка и доверителен интервал, обем на извадката...
 

Динамичен анализ

19 фев 2008
·
280
·
7
·
1,110
·
136

Социално–икономическите явления и процеси се изменят непрекъснато с течение на времето. Статистическото изучаване на развитието на явленията и процесите е едно от основните направления на статистическия анализ...
 

Статистически пакети приложни програми

04 юни 2011
·
89
·
30
·
1,466
·
1

Статистически метод за изследване на зависимости чрез който се изучават и оценяват възможните функционални зависимости между две или повече случайни величини. При регресионния анализ и факторната, и резултативната променливи...
 

Статистически анализ на производителността на труда на “Соларис АС” ООД

01 юни 2009
·
346
·
7
·
698
·
341

В настоящата курсова работа ще ви преставим статистически анализ на производителността на труда на фирма „Соларис АС”ООД,както и оценка ,и препоръка за повишаването й....
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Статистика
Тест по стандарти и системи на управление
тематичен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Това е тест за изпита по стандарти и системи на управление. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
35
8
1
11 мин
09.09.2013
Статистика - Тест 2
изходен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен за студенти в УНСС от 2-ри курс. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
24
168
1
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по статистика

Въпроси и отговори подготовка за изпит по статистика

Материал № 1274922, от 20 фев 2017
Свален: 36 пъти
Прегледан: 85 пъти
Предмет: Статистика, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 2
Брой думи: 833
Брой символи: 5,382

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори подготовка за изпит по стати ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Радослава Терзиева
преподава по и Теория на вероятностите и математическа статистика
в град
с опит от  4 години
241 47

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 477 109

виж още преподаватели...
Последно видяха материала