Големина на текста:
МЕЖДУНАРОДНОВИСШЕБИЗНЕС
УЧИЛИЩЕ
БОТЕВГРАД
КУРСОВАРАБОТА
ПОФИНАНСОВОПРАВО
: НА ТЕМА СМЕТНАТА ПАЛАТА
На - Фак.
Актуалността на бюджетния контрол се обуславя от две
обстоятелства. Първо, контролът е неразделен елемент на
механизма на държавно управление. Второ, в случая
контролът се упражнява в основното звено на финансовата
система бюджета. Бюджетът и ефективният контрол върху
неговото изпълнение са важна предпоставка за ефикасно
ръководство на обществените финанси и за
осъществяването на бюджетната политика на държавата.
Бюджетният контрол се упражнява от Сметната палата
(СП) под формата на финансов контрол.
Преди действащият ЗСП уреждаше СП като
колективен орган. В мотивите на р. № 5 от 4 май 2011 г. по
к. д. № 1 от 2011 г. на КС се приема, че „Промяната в
структурата на СП и правомощията на нейните органи и
по-специално на нейния председател не е
противоконституционна, защото е осъществена в рамките
на предоставеното с чл. 91, ал. 2 от Конституцията
овластяване нейната организация, правомощия и редица
дейности да се уредят на законово равнище." Сметната
палата е в състав от ръководител на организация и двама
заместник-председатели, които се подбират от НС
председателят за срок 6 години, а заместник-
председателите за срок 7 години. (чл. 12 ЗСП). СП
изпълнява надзор за реализиране на парична сметка на
приходи и разходи и на други обществени инструменти и
активност съгласно този наредба и международно
общоприетите одитни образци.
Основна задача на СП е да преглежда надеждността и
достоверността на финансовите доклади на бюджетните
проекти, законосъобразното, ефикасно, действен и
икономично ръководство на общите органи и активности,
както и да доставя на НС сведение за това. В мотивите на
цит. Р. № 5 от 4 май 2011 г. на КС се отбелязва: „Сметната
палата е конституционно установен държавен орган, тъй
като съществуването й и начинът на нейното
конституиране са уредени с посочената конституционна
разпоредба според която тя се избира от НС. Със същия
текст по най-общ начин е определена функцията й, която
се изразява в контрол върху изпълнението на бюджета.
Тази нейна функция да бъде одитор на публичните
финанси предопределя нейната институционална
значимост и необходимостта съществуването й като
държавен орган да бъде предвидено на конституционно
равнище".
Сметната палата е самостоятлна при изпълнението на
своята активност и дава отчет пред Народното събрание .
Одитната дейност на Сметната палата се сформира в
ръководство. Към ръководството има възможност да се
посочат отдели, сектори, както и работни места на зоната
на държавата . Дирекциите се управляват отначалници.
Консултативния съвет на Сметната палата включва
председателя на СП и петима членове с клалифицирана
практика в сферата на оди- та, финансовия контрол,
финансите или счетоводството не по-малко от 15 години.
Участниците в Консултативния съвет се определят от
Народното събрание за срок 5 години.
Съдебната палата разполага с независим бюджет,
който е дял от републиканския бюджет на Република
България .
Контролът от страна на държавата върху публичните
финанси е наложителен. Одитът, като форма на контрол,
има важно място в процеса на управлението на публичните
финанси. Заверката на годишните доклади за
реализирането на бюджетите дава възможност за
сигурност, че посочените в тях данни са достоверни,
отзовават се на изискванията на действащото
законодателство и средствата са разходвани по
предназначение и съобразно изискванията на закона.
Понятията одит, респ. одитор трайно навлязоха в
нашето законодателство и практика. В буквален превод от
английски одит означава финансова ревизия, а одитор -
финансов ревизор. В широк смисъл на думата понятието
одит следва да се разглежда като специфична форма на
проявлението на контролната функция под формата на
финансов контрол. В стандартите за одитиране на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 апр 2018 в 09:56 ученичка от Силистра - ОУ "Иван Вазов"
 
 

Сметната палата

Материал № 1274756, от 19 фев 2017
Свален: 3 пъти
Прегледан: 7 пъти
Предмет: Финансово право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 16
Брой думи: 2,653
Брой символи: 17,165

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сметната палата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала