Големина на текста:
1.Методика на изучаване на естествени числа- ( система и методически
процедури на работа- при числата до 10, до 20, до 100 и многоцифрени числа).
Методика за изучаване на дължината на отсечка.
-Функционални страни на естествените числа.
Учениците се запознават с числата до 10 на теоретико-множествена
основа.Въвежда се терминът ,,множество ’’. Множествата се определят с
ограждане (използва се диаграмата на Ойлер- Вен ). Числата до 10 се въвеждат
като мощност на клас равномощни множества. При запознаване с числата от 1
до 5 децата ,,обхващат ‘’ с един поглед, без броене множества от конкретни
предмети, като чрез поелементарно съпоставяне, установяват, че те имат
еднакъв брой предмети. Това количество е съответното число.Числото 0 се
въвежда като мощност на празните множества.При запознаване с числата от 6
до 10 учениците установяват поелементарно съпоставяне между обединението
на две множества с брой на елементите с 1 по- малко от нововъвежданото
число.
-Методически системи за формиране на естествените числа.
Учениците се запознават с числата до 10 въз основа на принципа за образуване
на редицата на естествените числа – всяко следващо число се получава, като
към предходното се прибави 1. Усвояват състава на числата, представят
числата като сбор от други две числа, преди да са запознати с действията
събиране и изваждане, които се изучават след въвеждането на числата до 10.
При запознаване с числото 10 учениците изучават нулата предимно като
цифра.Някои автори приемат,че естествените числа са тези, с които броим 1,
2,3…., други включват към естествените числа и числото 0
-Същност на подходите при формиране на понятието естествено число.
Понятието естествено число се формира у учениците постепенно, като
терминът ,,естествено число ’’ се въвежда според действащата програма едва в
4 клас. В първи клас учениците си служат с думата ,,число ’’. Теорията за
естествените числа може да бъде изградена аксиоматично въз основа на
общоприетите аксиоми на италианския математик Пеано. Този начин обаче не е
подходящ за малките ученици. Числата до 10 могат да се въведат и на
теоретико-множествена основа, като общо свойство на клас крайни
равномощни множества. В нашето училище е избран този подход, но теоретико-
множествената основа е в неявен вид, без да се използва съответна
терминология и символика , и е съчетана с броене.
-Запознаване на учениците с числата до 10.
При изучаване на естествените числа от 0 до 10 учениците трябва да достигнат
до следните резултати:
Да усвоят количественото и редното значение на естествените числа до
10. Да получат основа за разбиране на числата и като резултат за
измерване.
Да знаят наименованията на числата до 10, да могат да ги записват с
цифри.
Да усвоят броенето в съвкупност на числата до 10 в прав и обратен ред.
Да получат основа за разбиране принципа за построяване на редицата на
естествените числа
Да могат да сравняват числата и правилно да използват знаците =, >, < за
записване на резултатите.
Чрез запознаване на учениците с числата до 10 се изгражда начална степен на
спираловидното формиране на понятието естествено число. За въвеждане на
всяко от естествените числа до 10 може да се изходи от кратък сюжет- приказен
или от живота на децата с цел да се създаде положителна мотивация у
учениците,да се обоснове необходимостта от изучаване на числата.За целта
могат да се използват картинки- например илюстрации на джуджета, шапки,
фенерчета.Установява се, че всяко джудже има шапка и фенерче, тоест
джуджетата са толкова,колкото са шапките, колкото са и фенерчетата. Отделя
се общото свойство на трите съвкупности, имат еднакво количество, еднакъв
брой елементи. Чрез броене това свойство се свързва с определено число
( например 7- джуджета).
-Примерна система от дейности за изграждане на умения за изписване на
цифрите на числата до 10.
При запознаване с ново число учениците трябва отначало да манипулират с
конкретни предмети, след това с изобразени предмети. Постепенно тези
предмети се заменят с пластмасови пръчици и др. С числата като номера
децата трябва да се запознаят във всекидневните дейности, в двигателните
игри и т.н.Учениците се учат да изписват с цифри нововъведеното число.
Типична грешка е огледалното записване на някои от цифрите, свързана с
недостатъчно развитие на пространствените представи .Наложително е учителя
да обърне внимание върху начина на изписването им. Добре е отначало
учениците да се опитват да изпишат съответната цифра във въздуха, върху
работната маса,а след това в мрежата на учебната тетрадка.Всяко
нововъведено число се сравнява с изучените до сега числа. Решават се
задачи ,при които от учениците се изисква да назоват , да запишат с цифри
числа, които са по- големи или по- малки от даденото число, да подредят
записани числа, като започнат от най-малкото или от най-голямото.
-Методически идеи за формиране на числото 0
При запознаване на числото 10 учениците изучават нулата предимно само като
цифра. Едни автори приемат, че естествените числа са тези, с които броим,
други включват към естествените числа и числото 0. Руските автори
Л.П.Стоилова и А.М. Пишкало определят естествените числа, като числа, които
се употребяват при броене на обекти 1, 2, 3… като изключват нулата.Числото 0
от теоретико-множествена позиция съответства на празното множество. Може
да се въведе по следния начин: На учениците се показват 2 кутии за моливи-
едната е празна, а в другата има 3 молива. Изваждат се трите молива. Втората
кутия сега също е празна. Броят на моливите във всяка кутия е числото 0.
Установява се, че числото 0 е по-малко от всички заучени числа. Важно е
учениците да разберат , че броенето започва от числото 1, а не от числото 0.
-Въвеждане на релациите ,,по-голямо ’’, ,,по- малко ‘’ и ,,равно ’’ .
След като учениците усвоят израза ,,толкова ’’ , ,,колкото ’’ , се въвеждат
изразите ,,повече ’’ и ‘’ по- малко ‘’.Полезни за учениците са задачите свързани с
изравняване на елементи – чрез отнемане на излишните или чрез добавяне на
недостигащите.
-Методически идеи за формиране на числата до 20.
След като учениците изучат числата до 10 и действията събиране и изваждане
с тях, се въвеждат естествените числа от 11 до 20.Наименованията на числата
11,12…, 19 се образуват по специфичен начин, различен от този на останалите
двуцифрени числа 20, 21,22…, 30, 31…, 99. Те се получават като се започне от
наименованието на цифрата на единиците, например три- на –десет ( 13,
където 3 е цифра на единиците.Учениците получават първоначални знания за
десетичната позиционна бройна система. Въвеждат се термините ,, единица ‘’
и ,, десетица ‘’ .За децата е трудно да осмислят, че една десетица е равна на
десет единици. За тази цел от учениците се изисква да отброят 10 пръчици и да
ги завържат в снопче. От учениците се изисква да оцветят или нарисуват
например букет от 10 лалета, като се изтъква,че това е една десетица
лалета.За да се усвоят числата до 20, могат да се решават следните задачи:
учителят назовава число, а учениците трябва да нарисуват съответния брой
предмети.Включват се и задачи за писане на числа под диктовка. От учениците
се иска до броят до 20 в прав и обратен ред, да броят от дадено число.
-Система и методически идеи за изучаване на числата до 100.
Изучаване на числата от 21 до 100 може да се осъществи по 2 начина:
а) Отначало се въвеждат числата 30, 40, 50…100, а след това останалите числа
21, 22, 23……
б)Числата от 21 до 100 се въвеждат последователно.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Математика в началните класове

Представя математиката от 1 до 4 клас. Разработени са теми, които представляват методически описания за преподаване на математика в начакното училище...
Изпратен от:
valentina441
на 2017-02-09
Добавен в:
Теми
по Математика
Статистика:
277 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Математика за Студенти несваляни с 11 - 20 страници Други
 
Домашни по темата на материала
Спешно по Математика
добавена от tanqmin4eva 07.11.2017
3
10
Разработени теми по методика на математиката в НУ при доц. Стоименова от ЮЗУ
добавена от mimsyyyyy95 10.05.2017
1
103
Подобни материали
 

Въвеждане на комплексни числа

09 фев 2008
·
129
·
12
·
1,244
·
127
·
1
·

Тази графика (фиг. 1) е графично изображение на комплексни числа. На всяка точка от графиката съответства по едно комплексно число...
 

Множество на естествените числа

27 авг 2008
·
123
·
3
·
438
·
256
·
1

При строгото теоретично излагане на аритметиката за естествените (натурални) числа не се дава дефиниция. Те се въвеждат аксиоматически чрез три основни понятия и пет аксиоми.
 

Основна теорема на аритметиката

16 яну 2009
·
135
·
12
·
3,316
·
163
·
2

В този параграф ще завършим въвеждането на релациите и операциите в множеството на естествените числа. След това ще разгледаме някои въпроси от елементарната теория на числата: най-голям общ делител; най-малко общо кратно...
 

Признаци за делимост на естествените числа.

31 май 2010
·
71
·
6
·
714
·
213
·
1

Признаци за делимост на естествените числа.Признаци за делимост на естествените числа.Признаци за делимост на естествените числа.Признаци за делимост на естествените числа.Признаци за делимост на естествените числа....
 

Аксиоматична теория на естествените числа

18 дек 2010
·
46
·
13
·
1,546

Сега ни предстои да изградим една аксиоматична теория.Както отбелязахме в § 1 , обикновено построяваме такива теории като се опираме на някаква интуитивна теория.За такава ще използваме теорията от предишния параграф....
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Математика
Математика за 4. клас
изпитен тест по Математика за Ученици от 4 клас
Тестът съдържа задачи за определяне на видове триъгълници и ъгли, запис на римски цифри. Предназначен е за проверка на знанията по математика на учениците в 4-ти клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
18
7
1
7 мин
12.08.2020
Национално външно оценяване в ІV клас по математика
изходен тест по Математика за Ученици от 4 клас
Тест на Министерството на образованието и науката, даден за Национално външно оценяване в ІV клас по математика на 10 май 2019 г. Включени са само въпросите с избираем отговор. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
16
16
1
10 мин
21.11.2019
» виж всички онлайн тестове по математика

Математика в началните класове

Материал № 1273433, от 09 фев 2017
Свален: 277 пъти
Прегледан: 355 пъти
Предмет: Математика
Тип: Тема
Брой страници: 19
Брой думи: 4,791
Брой символи: 27,779

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Математика в началните класове"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Анна Йолчева
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  12 години
155 22

Иванка Димитрова
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  36 години
38 22

виж още преподаватели...
Последно видяха материала