Големина на текста:
ТРУДОВИ СТАНДАРТИ
1. Закон за националната стандартизация- 18,09,1999
- Създава се с цел да запълни празнините в предния- липсват нормиране на разходите за
обществен труд, условията на труда и резулт от него.
Основни принципи:
?Адекватност- да спомагат за реализирането на целите и задачите
?Всеобхватностда регламентират всички елементи на ТП
?Системностотделни, норми, правила, регламентиращи различни елементи на
единната сист. На ТС на национално, отраслово и местно равнище
2. Същност на ТС
Съвкупност от правила, изисквания, условия, критерии и показатели, методика, норми и
нормативи за организирането и функционирането на труда във всяка стопанска и
нестопанска организация. Те са ЕТАЛОНИ, по които се определя, измерва и съпоставя
ефективността на труда на системите, подсистемите и отделните изп за опр период.
Еталон за проучването, проектирането, маркетинга, прогнозирането,бизнес
планирането, труд и управление, оперативното ръководене на системите, на контрола и
отчетността за изп на мощности, суровини, материали...
3. Основни функции на ТС
- Стимулиране на повишаването на ефективността на производството, услугите,
производителността на труда и печалбата на организацията чрез създаване на условия за
рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси.
- Създаване и съблюдаване на благоприятни условия на труд, безопасност и
охрана на труда в процеса на проектирането, изграждането и функционирането на
организациите.
- Създаване и функциониране на рационална организация на производството,
услугите, труда и управлениет.
- Организиране на ефективен контрол и отчетност в процеса на труда.
- Измерване на труда, организиране на различни форми и системи на заплащане
на труда и формиране на индивидуалните РЗ
- Подпомагане и обслужване на социалното партньорство
4.Обхват на трудовите страндарти
А) директивни документи документи на НС и на правителството, включително и
ратифицирани международни договори и конвенции, които съдържат основни указания и
насоки за развитието на страната или за решаването на проблеми от общонационално
значение. Те имат по-дълготраен характер и се явяват като основа за изграждането на
национална система от трудовите стандарти.
Б) методически модели документи, които определят реда, начина, подходите,
принципите и изискванията, както за разработка на отделните видове трудови стандарти,
така и за тяхното функциониране. Те имат препоръчителен характер
В) нормативни документи това са задължителни за приложение документи,
регламентиращи правилата, изискванията, условията и др. За разработването и
приложението на нормите и нормативите, правилата и другите регламенти за поведението
на участниците в производствените и непроизводствените системи, за състоянието на
работата и околната среда. Те биват закони, постановление, решения, правилници, наредби,
инструкции и други.
Г) норми и нормативитова са задължителни за приложение на съответното равнище на
управление правила за разхода на жив и овеществен труд, за условията на труда, за
резултатите от дейността на управляваните системи, за поведението на участниците в
трудовия процес и др. Те са норми, нормативи, национални стандарти, лимити, нормали и
др. И се различават помежду си по своя обхват, съдържание и приложение
- норма това е ик. Категория, която характеризира равнището на общественото
разделение на труда и е количествена мярка за разхода на жив или овеществен труд за
наличието на различни елементи в работата и околната среда и др. Те са разработени при
конкретни условия и осигуряват високо качество на продукцията и благоприятни условия
на труд.
- норматив отразява степента на използване на ресурсите в производството. Разходите за
отделни елементи включени в нормата, а също така и относителните величини
характеризиращи технологични загуби на суровини, материали, енергийни ресурси и други.
- лимит пределна величина, която определя границата на използването на отделните
ресурси.
- национален стандарт определя общите за спазване от всички предприятия и
организации изисквания за техникоикономически качества и параметри на изделията,
работната среда, околната среда, правилата за безопасност на труда и други.
- нормалотраслов или ведомствен стандарт, определящ специални изисквания за
техникоикономическите качества и параметри на изделията, работната среда, работноо
място, безопасността и охраната на труда и др., които са общи за приложение за всички
предприятия и организации, принадлежащи към един и същ отрасъл или ведомство.
5. Класификация и характеристика на основните трудови стандарти
1.Според участието в производствения процес
- ТС, свързани с използването на предметите на труда
- ТС, свързани с изпозлване на средствата на труда
- ТС, свързани с изпозлване на живия труд
- ТС, свързани с резултатите от труда.
2.Според периода на действие
- Еднократниразрабботват се целево и имат еднократно приложение
- Временниимат определен, сравнително кратък период на приложение, обикновено
до 6 месеца, но по изключение може да е и 1 година. Те се установяват с оглед да се
експериментират практически условия, да се изучат възможните прояви и последици от
прилагането им, да се натрупа опит и да се обучат изпълнителите и да се отразят в тях
някои прояви и несъответствия
- Постоянните са предназначени за по-дълготрайно приложение. От своя страна те
са: Срочни и безсрочни. Безрочните важат, докато не бъдат отменени, а срочните за не по-
малък срок от 1 година.
3.Според обхвата на приложение
- Националните са предназначени за приложение във всички предприятия и
организации в страната, независимо от тяхната отраслова и териториална принадлежност и
форма на собственост.
- Отрасловите са предназначени за приложение в предприятия и организации от
един и съш отрасъл, подотрасъл или дейност
- Ведомствениприлагат се в предприятия ироганизации принадлежащи към едно
министерство или ведомствено дружество, холдинг и др. Обединения на предприятия
- Регионалните се отнасят и прилагат за предприятия и организации със седалище
на територията на една и съща административна единица
- Местните се прилагат в едно конкретно предприятие и организация и техни
поделения
4.Според метода на разработка:
-Научно обосновани ;
-опитностатистически
5.Според степента на задължителност:
-Задължителни (норм. Док.) ;
-препоръчителни (методически материали)
6.Според честотата на тяхното използване
-оперативни,
- текущи,
-перспективни
7.Други.
Основни трудови стандарти, свързани с делението и кооперирането на труда в
предприятието

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 май 2019 в 13:52 потребител
03 дек 2017 в 23:27 студентка на 25 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Основни трудови стандарти, свързани със заплащането на труда в дружеството


Трудовите стандарти са необходим елемент на управлението на всяка производствена и непроизводствена система. Те стоят в основата на изграждането и функционирането на конкретната организация на труда и предопределят нейната ...
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Трудови стандарти

Материал № 1273376, от 08 фев 2017
Свален: 3 пъти
Прегледан: 6 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Общ материал
Брой страници: 17
Брой думи: 4,441
Брой символи: 30,203

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудови стандарти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
297

виж още преподаватели...
Последно видяха материала