Големина на текста:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Факултет: Природни науки и образование
РЕФЕРАТ
По: Дидактика
Тема: Организационни системи и форми на
обучение
Изготвил:...................................... Проверил:..........................
Фак.№..............,спец....................
Русе 2015
Съдържание:
1.Същност и класификация на организационните форми на обучение.
2.Характеристика на общите организационни форми на обучение.
3. Конкретни организационни форми на обучение. Урокът – основна форма
на обучение. Същност и обща характеристика на урока.
4.Типология и структура на уроците
5.Класни неурочни организационни форми на обучение
6.Екскурзията като форма на обучение
7.Извънкласни и извънучилищни форми на обучение
1.Същност и класификация на организационните форми на обучение.
Проблемът за организационните форми на обучение е един от основните,
кардиналните проблеми на съвременната дидактика. Той представлява не
само теоретически интерес, а има и реални практически измерения.
Понастоящем усъвършенставането на класно-урочната система на
обучение, обогатяването е с нови, по-ефективни форми, методи и средства
твърде често е съпроводено с едни и други понятийно-терминологични
трудности поради отсъствието на единство между учените по отношение
на статута или на мястото на внедряваните иновации. С основание редица
автори разглеждат рационалната организация на обучението като важна
предпоставка за повишаване на неговото качество и на ефективността му.
Най-общо понятието “организация” се разглежда като съчетание на
нещо в една цялост, в стройна система. При това твърде често то се свежда
до обединяване на групата от хора за постигане на едни или други цели.
Макар организационните форми да са безспорна дидактическа
категория нерядко в специалната литература те нямат съдържателно
определение. Формата (от латински formal, което означава устройство,
строеж, вътрешна структура) е начин за организация на определена
система или дейност. Формата за организация на обучението е външен
израз на съгласуваната дейност на учителя и на учениците, осъществявана
в установен ред и определен режим. Това придава на обучението
определена структурна целесъобразност и съдържателно-процесулна
завършеност. Организационната форма на обучение е вариативна, но
относително устойчива структура на взаимодействие между неговите
участници, съдържанието на което зависи от целта, учебния материал
методите и условията на обучението.
В повечето трудове и пособия по дидактика, методика или педагогика
проблемът за формите за организация на обучението обикновено се решава
чисто емпирически, т.е. всеки автор излиза от своя опит или от описанието
на опита на други учени или учители-творци. Такъв подход обаче не
позволява въпросът за формите на обучение да се свърже с неговата
същност. С това се обясняват и твърде големите различия между авторите в
опитите им за класификация и систематизация на основните
организационни форми на обучение. Заслужава внимание подходът на
онези учени, които разглеждат организационните форми на обучение като
негов относително самостоятелен компонент, обединяващ в една цяла
система от такива елементи като цел, съдържание, средства и методи на
работа, количеството ученици, мястото, времето и условията за
осъществяване на обучението и др., устойчивите взаимовръзки между тях.
Той е не само тясно свързан с останалите компоненти на обучението, но
без него процесът на обучение не може да съществува. Към съществените
признаци на формата на обучение обикновено се отнасят: характерът на
взаимодействието между учениците, на ръководството на учебната им
дейност от учителя, както и особеностите на педагогическото общуване.
Проблемът за формите на обучение е тясно свързан със системите за
неговата организация. Неговото относително самостоятелно разглеждане е
оправдано за целите на научния анализ.
По въпроса за типологията на организационните форми на обучение и
до днес в дидактико-педагогическата литература все още няма единна
общоприета класификация. Традиционната класификация разглежда урока
като основна организационна форва на обучение. Обикновено се
разграничават: класни урочни, класни неурочни, извънкласни и
извънучилищни форми. Към класно-урочните се отнася урокът, в класно-
неурочните се включват екскурзията, лабораторните и практическите
занятия, семинарът, дискусията, диспутът и др., а към извънкласните и
извънучилищните индивидуалната работа на учениците, участието им в
кръжоци, дружества, школи и др., груповите занятия с променящ се състав
ученици, занятия по интереси, както и масовите дейности на учениците
излети, походи, посещетия на кина, театри, концерти, участие в спортни
състезания и пр.
Общите организационни форми на обучение от своя страна се
разделят на фронтални, групови и индивидуални. При фронталното
обучение педагогът ръководи учебната дейност на целия клас, който
работи над единна задача; при груповата форма класът се разделя на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 юни 2021 в 14:22 ученичка на 24 години от Лом - Второ ОУ "Константин Фотинов", випуск 2016
12 юни 2021 в 20:12 студент на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по музика, випуск 2018
12 юни 2021 в 10:19 ученичка на 18 години от Варна - ВТГ "Г. С. Раковски", випуск 2024
02 юни 2021 в 19:46 в момента не учи на 26 години от София
26 май 2021 в 16:38 студент на 27 години от София - Нов български университет, факулетет - Бизнес Администрация - Дистанционно обучение, специалност - Мениджмънт и предприемачество, випуск 2021
25 май 2021 в 12:29 студент на 32 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев", факулетет - електро, специалност - Транспортна техника и технологии, випуск 2016
09 май 2021 в 14:59 учител на 51 години
21 апр 2021 в 11:54 студентка на 35 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - НУПЧЕ, випуск 2020
10 апр 2021 в 10:22 студентка на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
30 мар 2021 в 11:09 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Дидактика


Думата “дидактика” има древногр. произход и означава обучавам, уча, наставлявам...
 

Същност на процеса на обучение


"Обучението трябва да бъде съобразено с човешката природа и със законите на нейното развитие. Това е главният, висшият закон на всяко обучение."...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Организационни системи и форми на обучение

Материал № 1272031, от 30 яну 2017
Свален: 116 пъти
Прегледан: 211 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 28
Брой думи: 8,390
Брой символи: 54,039

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организационни системи и форми на обучение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала