Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
Организация на сектор "Маркетинг и продажби "
Маркетингът в хотелиерството е процес на управление и организация на дейности, на
политика за определяне и задоволяване нуждите и желанията на консуматора в името на
взаимоизгодата на хотелиера и клиента.
Основните етапи в системата на маркетинга в хотелиерството могат да се разделят на
четири групи:
?проучване на потребителя- опит да се разбере процесът на покупка чрез
установяване на минали и настоящи потребности и желания на консуматора,
мотивите за покупка;
?анализ- оценка на търсенето чрез анализ на пазара, който определя консуматора и
неговите нужди и желания; проучване на доставките; анализ на продуктите;
определяне силните и слаби страни в сравнение с конкурентите; финансов и
статистически анализ;
?планиране- изграждане на политика и планове, свързани с производството на
продукта; промоцията; реализацията; работна сила; рентабилност и др.
?контрол- оценка степента на задоволяване на потребителското търсене;
финансови резултати
Факторите, влияещи върху маркетинга в хотелиерството се делят на вътрешни и
външни, управляеми (продукт, цена, реклама) и неуправляеми (икономически,
политически, правно-нормативни, изпълнителна власт, обществени сили, социални и
демографски структури, национална култура, бит, традиции, религия, търговия, медии).
Пазарът, дефиниран като потенциално или актуално търсене, влияе върху
маркетинговите решения. Потребителите на даден продукт се променят във времето. В
ранния стадий на живот на нов продукт, той се купува от хора, които са по-склонни да
поемат риск, а в по-късния стадий купувачите стават по-консервативни, по-възрастни и
по-скептично настроени към новото. Снабдяването с материали и работна сила са важни
за успешното развитие на бизнеса. Дефицитите, неритмичността, честата смяна в цвните,
замяната на едни доставки с други са основните проблеми за поддържане стандарта на
предлаганите продукти и услуги. Персоналът и квалификацията му са критерии за
подбор. Туристическите и пътнически агенции влияят върху маркетинговата политика и
понякога могат да упражняват голям натиск и власт върху хотелите. Една от задачите
на маркетинга е да наблюдава продуктите, пазарите и средствата за дистрибуция на
конкуренцията. Влиянието на местната и държавна власт върху хотелиерството е чрез
изграждането на икономическа, правна, административна и социална мрежа, в чиито
рамки бизнесът действа. Въздействието е от узаконяването и финансирането до
осигуряването на натовареност на хотелиерската база. Премахването на визовите
ограничения стимулира туристическия поток и повишава заетостта на средствата за
подслон. Промените в социалната и демографска структура на обществото имат
значително влияние върху продажбите. От привилегия на богатите, хотелиерството все
повече се превръща в необходимост за всички слоеве на обществото. Вече не само
мъжете, но и жените и цялото семейство са в прицела на маркетинговата активност.
Проучванията показват, че градското население пътува повече, следователно и по-често
ползва хотелиерски услуги. Забелязва се тенденция на нарастване на градското
население и промяна в структурата на градовете. Развитивто на компютърните
резервационни системи, предлагането на видео-конферентини връзки, интернет
комуникации, електронни системи за осигуряване безопасност на гостите са важни за
успешното развитие на хотелиерството.
Маркетинговото проучване представлява систематично набиране и анализиране на
данни, свързани с елементи на маркетинга. Маркетинговото проучване е в областта на:
?пазара- развитие (разтеж, сътресения, стабилност), размер, местоположение, зона
за забавления, пазарни сегменти, дял на пазара, характеристика на потребителя,
потребителското търсене и степен на задоволяване;
?потребителско поведение- защо купуват или не потребителите, поведени при
покупка, нагласи, навици, традиции и обичаи;
?тенденциите- вътрешен и международен пазар, имидж на хотела, финансова
ефективност, социално и икономическо развитие;
?продукта- нови продукти, експерименталното им въвеждане на пазара,
сравняване с конкурентни продукти, оценка на отношението на потребителите;
?цени и ценообразуване- конкурентни цени, зависимост на търсенето от цените,
системи за отстъпка и алтернативи;
?реклама- ефективност на рекламата, конкурентни реклами, отношение на
потребителя към рекламата;
?продажбите- анализ, планиране, вътрешни сравнения, тестване на методи и
средства за повишаване на продажбите, срвнения на продажби по реализация;
?дистрибутори- канали, местоположение, ефективност на туристически и
пътнически агенции.
Маркетинговата продукция съдържа: леглова база, цена на различните видове стаи,
заетост на легловата база, средна продължителност на престоя, реализирани приходи по
видове стаи, профил на случайните, постоянните, груповите и индивидуалните гости,
незаетост на легловата база по видове стаи, нереализирани приходи, дублираните стаи,
отказани резервации, резервации през следващите няколко месеца, планирана заетост и
активност на хотела. Много хотели използват анкети в стаите, за да преценят степента
на задоволяване на потребителското търсене.
Рекламната кампания се организира на четири етапа:
?Анализ на пазара- включва събиране и анализ на данните, изводи и заключения.
?Изграждане на рекламна стратегия- включва определяне на рекламна цел и
средствата за нейното постигане и стратегията за използването им.
?Планиране на рекламните дейности- включва формулиране на темата,
конструиране на посланието, съставяне на план график за рекламно издаване или
излъчване, големина на съобщението, честота и др.
?Създаване и контрол на рекламата.
Рекламата е само един елемент от маркетинговия микс и нейните цели произтичат от
целите на маркетинга. Те трябва да бъдат прецизно формулирани, определяйки целевата
аудитория и желания ефект. Целевата аудитория на хотелиерството включва семейства,
бизнес изпълнители, секретари, пътнически агенции, организатори на конференции и т.н.
Целите определят рекламното съобщение, медията и процедурата за оценка
ефективността на рекламата. Рекламата се стреми да повлияе върху съзнанието на
потребителите и да оформи у тях желание за покупка.
Хотелите използват нестандартни форми на реклама: участие в панаири и изложби;
спонсорство; фирмени рекламни материали- календар; химикалки; запалки; пощенски
картички; фирмени бланки; пликове; листове; сапунерки; кърпи; ключодържатели;
огледала и др. Фирмени знаци се използват като илюстрации на пликове, листове за
писма, картичнки или други евтини материали.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организация на сектор "Маркетинг и продажби"

Маркетингът в хотелиерството е процес на управление и организация на дейности, на политика за определяне и задоволяване нуждите и желанията на консуматора в името на взаимоизгодата на хотелиера и клиента...
Изпратен от:
Валентина
на 2017-01-28
Добавен в:
Лекции
по Маркетинг
Статистика:
27 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Маркетинг за Неучащи несваляни с 3 страници Други
 
Подобни материали
 

Характеристика на рекламата

14 апр 2007
·
2,801
·
2
·
572
·
475
·
1

Тя е основен елемент на маркетинг микса. Като елемент на комуникационния микс тя има за цел да информира и упражнява известно въздействие върху получателя на информационни послания.Посредством нея се дават сведения за цената, качеството...
 

Сегментиране на пазара. Същност, цели и задачи на сегментиране. Сегментиране на пазара на жилища в България

31 окт 2006
·
1,883
·
11
·
1,362
·
579
·
3

Сегментиране на пазара. Същност, цели и задачи на сегментиране. Сегментиране на пазара на жилища в България...
 

Маркетингова система

20 апр 2007
·
2,210
·
2
·
247
·
207
·
1

Маркетинговата ситема е най- общото понятие в маркетинга. включва бизнес организацията, пазара, връзките между тях, елементите на маркетинга, обкръжаващата среда. в центъра на маркетинговата система е купувачът....
 

Анализ на пазара и потребителите

28 май 2009
·
90
·
6
·
1,180
·
42

Def /пазарна възможност/ - ситуация, при която съчетанието от разнообразни фактори създава потенциал за продажби на продуктите на фирмата. Резултат от взаимодействието на множество фактори. Чрез анализа на пазара се цели...
 

Реклама - основни понятия

24 яну 2011
·
199
·
12
·
380
·
323

Определение за реклама, функции на рекламата. Обект и субект на рекламата....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Маркетинг
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 5 курс
Теста може да послужи като самоподготовка за изпита по маркетинг в Икономически университет - Варна. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
26
16
1
8 мин
31.07.2019
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
(Лесен)
14
19
1
2 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Организация на сектор "Маркетинг и продажби"

Материал № 1271548, от 28 яну 2017
Свален: 27 пъти
Прегледан: 28 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 763
Брой символи: 5,424

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация на сектор "Маркетинг и продажби""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
15

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 369

виж още преподаватели...
Последно видяха материала