Големина на текста:
Минно-геоложки университет”Св.Иван Рилски”
Катедра: Химия
Реферат
Тема:Методи,технологии и реактиви за пречистване на битови
отпадни води
Изготвил:Бисер Байчев
Специалност:ЕООС
II курс редовно обучение
ФАК:151507
Очистка на битови отпадни води
Пречистването на битовите отпадни води налага използването на
1
комбинирани методи - химическа подготовка с последваща
биодеградация. Битовите отпадни води се характеризират с
високо съдържание на органични замърсители. Сред най-
разпространените методи за очистването им са пречиствателните
системи биодиск. Тези пречиствателни съоръжения представляват
дъгообразни корита, напречно в които е монтиран хоризонтален
вал. Върху вала са монтирани дикове, изработени от пластмаса с
грапава външна повърхност. При въртенето си, дисковете увличат
част от водата. Процесът е свързан с аериране на водата от
кислорода, съдържащ се в околния въздух. Биологичното
разграждане се извършва от посявката от микроорганизми в
коритото. Върху дисковете се образува ципа от активна утайка.
Контактувайки с биодисковете, водата престоява в съоръжението
определен период от време.
Друг широко разпространен метод да очистване на битови
отпадни води е т. нар. нитрификация и денитрификация.
Технологията се базира на съдържанието на азот под формата на
неорганични и органични съединения в битовите отпадни води.
При биологичното пречистване азотът, който е под формата на
амониеви йони, се окислява с помощта на бактерии от активните
утайки до нитрити и нитрати. След това се редуцира до
елементарен азот и излита в атмосферата под формата на газ.
Нитрификацията е процес на окисляване на амониевия азот чрез
активната утайка към отпадните води. Нитрификацията се
извършва в самостоятелни басейни. Процесът е аеробен. За целта
кислородът в басейна се внася под чиста форма или посредством
тръба с дюзи, положена на дъното на басейна. Денитрификацията
се извършва в анаеробни биобасейни в присъствието на
хетеротрофни бактерии, редуциращи нитратите до атмосферен
азот. Процесът денитрификация се реализира в биобасейни или
проточни утаители, в които се осигурява ламинарно течение на
водата, без използването на разбъркващи устройства. Освен
2
проточни утаители, се използват и утаители с кръгла форма,
познати като утаители на Дор.
Ултрафилтрационни и екстрационни методи
Друг вид химически методи за очистка на отпадни води са
ултрафилтрационните. Принципът на работа на тези методи се
основава на явлението осмоза. Методите са приложими за
очистка на отпадни води, съдържащите се замърсители в които са
високомолекулни вещества. При явлението осмоза
нискомолекулният компонент на дадена смес преминава през
порите на полупроницаема полимерна мембрана. Сместа се
подава в ултрафилтъра с по-високо от осмотичното за системата
налягане. По този начин се постига концентриране на
високомолекулния компонент, който се третира по различни
начини в зависимост от вида си.
Сред химическите методи за очистване на отпадни води са и
екстракционните, при които водите се обработват с подходящ
разтворител. Екстракционните методи са сравнително скъпи,
поради което използването им не е широко. Пример за
екстракционен метод е обработването с бензол на замърсени с
фенол води. По този начин бензолът извлича фенола от водата.
След ректифициране на сместа, бензолът се използва повторно.
химична и биохимична потребност от кислород
Като дефиниция, химичната потребност от кислород - ХПК -
представлява количеството кислород под чиста или свързана
форма, което е необходимо да се внесе в отпадните води с цел
протичането на химически процеси за пълно химично
неутрализиране на отпадните вещества в тях. От своя страна,
биохимичната потребност от кислород - БПК - се дефинира като
онова количество кислород, което е необходимо да се внесе в
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 яну 2021 в 23:49 студент на 43 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ИПФ - Сливен, специалност - Електротехника , випуск 2021
24 яну 2021 в 12:04 студент на 31 години от Бургас - Университет "Проф.д-р Асен Златаров", факулетет - ФТН, специалност - Технология на материалите и материалознание, випуск 2014
23 дек 2020 в 00:43 родител
15 авг 2020 в 17:21 ученичка на 28 години от Плевен - МГ "Гео Милев", випуск 2011
08 юни 2020 в 09:57 потребител
10 яну 2020 в 20:21 студент на 33 години от София - Софийски университет , факулетет - Биологически, специалност - Екология, випуск 2020
25 ное 2019 в 14:31 студент на 23 години от София
20 ное 2019 в 14:22 студент на 31 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Биотехнология, випуск 2021
21 апр 2019 в 12:23 студентка на 27 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
07 юли 2018 в 13:03 студент на 44 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - природо-математически науки, специалност - Екология и ООС, випуск 2018
 
 

Методи, технологии и реактиви за пречистване на битови отпадни води

Материал № 1271357, от 27 яну 2017
Свален: 26 пъти
Прегледан: 20 пъти
Предмет: Технология за пречистване на водите, Екология
Тип: Тема
Брой страници: 16
Брой думи: 3,267
Брой символи: 21,739

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методи, технологии и реактиви за пречистване на ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала