Големина на текста:
Тема 1 Основни насоки и методи за анализ на банковата дейност
Съществуват три относително особени клона в банковото дело: макроикономика на банките,
микроикономика на банките и управление на банките и банковата система.
Макроикономиката на банките е банковата система като цяло,като отделя внимание на
централната банка – паричната й политика,механизмите на банковия надзор, стабилността на
финансовия сектор, банковите кризи,преструктурирането на банковата система и т.н.
Микроикономиката на банките се фокусира върху дейността на отделните банки като
финансови посредници – функциониране, видовете банкови операции и спецификата на
банковото обслужване на икономическите агенти.
Управлението на банките /банковия мениджмънт/ е анализ , планиране,организация
,контрол,регулирането и координацията на цялостната дейност на банките. Анализът е
неделима съставна част от мениджмънта на всяка съвременна финансова институция.
Анализът на банковата дейност представлява разбор,изследване и оценяване на отделни страни
от дейността,състоянието и закономерностите в тяхното развитие и факторите,които им оказват
влияние.
От гледна точка на субектите анализът бива външен и вътрешен анализ.
Външният анализ се осъществява условно от две групи субекти:субекти,чиито интереси или
собствено финансово състояние са пряко свързани или зависят от дейността на банката и
субекти,чиито интереси или финансово състояние не е свързано или не зависи непосредствено
от дейността на банката.
Вътрешният анализ се извършва от самите банки и техните мениджъри. Те осъществяват
вземането на определени управленски решения;координация в дейността на различните
подразделения и отдели;открояване предимствата и недостатъците й т.н. В известна степен
вътрешният анализ е по-точен,реален и има по-широк обхват.
От гледна точка на обектите банковият анализ бива финансов и операционно -технически
анализ.Финансовият анализ обхваща дейността,при които непосредствено се осъществява
движение на пари и парични капитали. Операционно-техническият анализ засяга банките,при
които пряко не се осъществява движение на пари и парични капитали .
Според своя характер анализът може да бъде: диагностичен,факторен и симулативен.
Диагностичният анализ дава реална представа за действителната ситуация протичащи в нея.
Факторният анализ се свежда до аналитична дейност по проучване на системата от фактори
,които по същество са довели до дадена ситуация.Симулативният анализ се свързва с
обстоятелството,че неопределеността,в която банката функционира,често подтиква аналитиците
и мениджърите при оценяване състоянието на дадени процеси или дейности да прогнозират
различни сценарии на тяхното развитие,за да са подготвени за всеки един от възможните
варианти.
В зависимост от времето се разграничават: текущ, ретроспективен и перспективен
анализ.Текущия анализ е оценяване сегашното състояние на дадени процеси,дейности или
отделни страни на банковата.Ретроспективният анализ се отнася за изминали периоди от
развитието и се основава на минала информация.
Методът на групировката на информацията изисква прегрупиране и систематизиране на
разполагаемата разнородна информация в хомогенни,еднородни групи по определени
признаци.Той позволява наличната информация да се представи във вид,който е най-удобен и
приемлив за точно,бързо и прецизно изследване съобразно спецификата на съответното
направление на анализа.
Методът на структурният анализ определя относителния дял на отделни позиции,групи
еднородни операции или дадени продукти ,като основа за изработването на съответни
управленски решения. Известно е ,че той бива: вертикален и хоризонтален структурен
анализ.Вертикалният се свежда до представяне на даден елемент в процент спрямо определена
стойност,наречена базова,която е равна на 100% или 1. При хоризонталния се проследява
процентът на изменение на всеки от анализираните елементи за определен период спрямо
техните стойности за предходен период, приет като база.
Динамичният анализ се извършва с цел разкриване на определени закономерности в развитието
на дейността във времето.Отчитането на фактора време е източник на ценна информация,която
в статика остава скрита. Изводите от такъв анализ понякога може да се окажат неточни, ако не
се отчете състоянието на банките-конкуренти, водещите кредитни институции в страната или
средните показатели за банковата система.
Често се използва методът на сравнението.Той се изгражда върху основата на:
вътрешнобанкови сравнения, междубанкови сравнения,съпоставки между показателите на
анализираната банка и водещите банки или средните за банковата система на страната като
цяло, сравнения между показателите на дадената банка и съответните задължителни
нормативни изисквания,които следва да бъдат съблюдавани
Графичният метод е нагледен и ефикасен начин за представяне на анализираната
информация.Позволява визуално да се оцени състоянието или развитието на изследваните
процеси.
Коефициентният метод /анализ на финансовите съотношения и пропорции/ позволява да се
покаже количествената взаимовръзка между определени процеси или финансови позиции, на
ликвидността, капиталовата достатъчност,качеството на активите и пасивите,доходността и
рентабилността и др.
Методът на верижните замествания е метод за фактурен анализ.При него се установява
конкретното влияние на всеки фактор върху определен резултативен показател чрез
елиминиране влиянието на останалите фактори,като последователно става заменяне на базисни
с отчетни данни.За целта е необходимо да съществува пряка аналитична зависимост между тях.
Методът на абсолютните разлики е опростен вариант на метода на верижните замествания.При
него се извършва обикновено математическо извеждане на базисните от отчетните данни за
отделните фактори и за резултата.Така се разкрива влиянието на факторите върху
резултативната величина.Особено в случая е начина,по който икономически се интерпретира
математическия знак пред разликата върху крайния резултат. Следва да се отчита не само
математическото,но и логическото значение на анализираната зависимост.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни насоки и методи за анализ на банковата дейност

Съществуват три относително особени клона в банковото дело: макроикономика на банките, микроикономика на банките и управление на банките и банковата система...
Изпратен от:
Eli Jordanova
на 2017-01-19
Добавен в:
Доклади
по Банково дело
Статистика:
9 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Същностна характеристика на банковата система

10 юли 2009
·
103
·
2
·
554
·
114

Банковата система като понятие е едно от основните, което е от особено значение както за банковото дело, така и за икономическата система като цяло...
 

Доход, печалба и индикатори за анализ нa резултатите от дейността на банките

17 авг 2010
·
63
·
24
·
299

Основен мотив (цел) на бизнес фирмите в пазарни условия е реализирането на печалба и максимизиране стойността (богатството) на акционерите.Банките като бизнес фирми също преследват тази цел....
 

Как банките печелят пари

23 мар 2012
·
114
·
15
·
3,958
·
151

Темата обхваща произхода на банките, същност на банката като институция, функции, банкови операции, видове кредити, кредитна политика....
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
1
8 мин
22.10.2014
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
5
1
5 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Основни насоки и методи за анализ на банковата дейност

Материал № 1269980, от 19 яну 2017
Свален: 9 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Доклад
Брой страници: 2
Брой думи: 757
Брой символи: 5,128

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни насоки и методи за анализ на банковата  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала