Големина на текста:
"Защо компетентностите са неизменна част от съвременната
представа за образованост? Защо знанията и уменията са необходими,
но недостатъчни? Защо е необходимо да се отиде отвъд тях? "
(академично есе)
Знанията и уменията са необходими, но не достатъчни, тъй като самата способност да
бъдат прилагани е непосилна на всеки. Компетентностите са неизменна част от
съвременната представа за образованост. В контекста на Европейската
квалификационна рамка способностите се описват с оглед степента на поемане на
отговорност и самостоятелност.
В Националната квалификационна рамка на Република България те са разделени на
"Самостоятелност и отговорност", "Компетентности за учене", "Комуникативни и
социални компетентности " и "Професионални компетентности".
Терминът “резултати от ученето” е една съществена част от
полаганите усилия на национално, регионално и секторно равнище да се
реформират системите на образование и обучение. Това е илюстрирано в
професионалното образование и обучение, където редица европейски страни
са въвели системи, базирани на изпълнението, отнасящи се до резултатите от
ученето. Същата тенденция може да бъде открита във висшето образование,
където резултатите от ученето се разглеждат като съществен елемент на
протичащите реформи. В заключение, много от усилията за развитие и
установяване на секторно-ориентирани квалификации (и квалификационни
рамки) използват резултатите от ученето като изграждащи блокове. В този
контекст се използва следната дефиниция:
Наборът от знания, умения и/или компетенции, които индивидът е
придобил и/или е способен да демонстрира след завършване на процеса на учене.
Резултатите от ученето са официален отчет на това какво се
очаква от учащите да знаят,, да разбират и/или да могат да правят в края
на периода на учене.
Резултатите от ученето могат да бъдат формулирани за редица цели;
във връзка с индивидуалните курсове, уроци, модули и програми. Освен това,
те могат да бъдат използвани от националните власти за формулиране на
всички квалификации, понякога структурирани в или свързани с
квалификационните рамки и системи.
Знанията и уменията дават една теоретична основа, която може само да служи за
развитие на индивида. Компетентностите са вече строго персонализирани- било то
определени от страната на живот, характера или възможността, получена за развитие.
Прилагането на сухите знания не би могло да стане без наличието на компетентност те
да бъдат научени, комуникативност, за да бъдат предадени на аудиторията и
професионализъм- да бъдат използвани за развитие и проспериране.
Компетенциите се определят в зависимост от потребностите на обществото, които се
променят с неговото развитие.Това е една от причините за тяхната
гъвкавост.Резултатите от обученията се оценяват от равнището на сформираност на
компетенциите.Теоретичното изясняване на тяхната същност, видове и взаимодействие
е предпоставка за организирането на образователен процес, осигуряващ успешното им
развитие и постигане на образователните стандарти.
Компетенциите са надпредметни цели на образованието, които се постигат чрез
интегралното въздействие на всички учебни предмети.Целите по който и да е учебен
предмет имат подчинена роля.ПОстигането на предметните цели е стъпка към
постигането на крайните образователни цели,т.е.към развитието на компетенциите до
определено равнище.
Компетенцията включва: познавателна компетенция, включваща използването на
теория и концепции, както и самостоятелно (скрито)знание придобито чрез опит;
функционална компетенция (умения или ноу-хау), онези неща, които човек трябва да
може да прави в дадена област на работата, ученето или социалната дейност, лични
компетенции, включващи знания за това как да се държим в специфична ситуация и
eтични компетенции, включващи притежанието на някои личностни и професионални
ценности.
Концепцията е използвана по обединяващ начин, като израз на
способността на индивида да съчетава - по самостоятелен начин, скрито или
ясно формулирано, в специфичен контекст - различните елементи на знанията
и уменията, които притежава. Аспектът на самостоятелността е критичен към
концепцията, тъй като това дава основата за различаване на различните нива на
компетентност. Придобиването на определено ниво на компетентност може
да се разглежда като способността на индивида да използва и съчетава
знанията си, уменията си и по-широките компетенции, според разнообразните
изисквания, породени от специфичния контекст, ситуация или проблем. Казано
по друг начин, способността на индивида да се справя със сложността,
непостоянството и промяната определя нивото му на компетентност.
Квалификация се придобива, когато компетентният орган определя,
че ученето на индивида е достигнало специфичния стандарт от знания,
умения и по-широки компетенции.
Стандартът за резултатите от ученето е утвърден посредством
процес на оценяване или успешно завършване на курса на обучение. Ученето
и оценката за квалификация може да се осъществи чрез програма за
обучение и/или опита на работното място. Квалификацията дава
официално признаване на оценката на пазара на труда и при по
нататъшното образование и обучение. Квалификацията може да бъде
законово право да се практикува дадено занятие.
По принцип, квалификациите са базирани на пълномощията на
националните власти по образование и обучение. Ние наблюдаваме все
повече, че институциите и асоциациите извън контекста на националните
квалификационни политики претендират за правото да узаконяват резултатите
от ученето.
Квалификационната рамка е инструмент за развитие и класификация
на квалификациите според редица критерии за нивата на ученето. Този набор
от критерии може да се съдържа в самите квалификационни дескриптори или
да е ясно формулиран под формата на набор от дескриптори за всяко от
нивата. Обхватът на рамките може да обхваща всички постижения от ученето
или може да бъде ограничен до специфичен сектор, например начално
образование, образование и обучение за възрастни или в някаква
професионална област. Някои рамки може да имат повече очертани елементи
и по стегната структура, отколкото други; някои може да имат законова база,
докато други да представляват консенсус на гледните точки на социалните
партньори. Всички квалификационни рамки, обаче, създават база за
повишаване на качеството, достъпа, връзките и общественото признаване
или признаването от пазара на труда на квалификациите в страната и на международно
равнище.
Знанията,уменията и навиците не са достатъчни за извършването на определена
дейност.Тя сама по себе си изисква определени модели на поведение,които включват
готовността и способността на индивида.За компетентното извършване на дадена
дейност е от значение и ценностното отношение на субекта към нея, което мобилизира
и организира неговите познавателни, емоционални и волеви сили в едно цяло.В самата
дейност субектът се проявява като личност.Това ни дава основание да смятаме, че
компетенцията се основава на знанията, включва структурирани в система умения и
система от отношения на индивида към себе си и към другите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 ное 2021 в 07:46 в момента не учи от Долна баня - ПГ "Христо Ботев"
 
Домашни по темата на материала
Защо компетентностите са неизменна част от съвременната представа за образованост?
добавена от djandan99 08.04.2019
2
22
Защо компетентностите са неизменна част от съвременната представа за образованост? Защо знанията и уменията са необходими,но не достатъчни? Защо е необходимо да отидеш отвъд тях?
добавена от tonchevaaa 21.11.2017
1
42
Подобни материали
 

Дидактика


Думата “дидактика” има древногр. произход и означава обучавам, уча, наставлявам...
 

Същност на процеса на обучение


"Обучението трябва да бъде съобразено с човешката природа и със законите на нейното развитие. Това е главният, висшият закон на всяко обучение."...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по дидактика
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Проверява знанията по дидактика за специалност "Начална педагогика с английски език". Съдържа 18 въпроса. 17 са с по един верен отговор, а един е с две опции за отговор.
(Лесен)
18
3
5 мин
27.10.2021
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Защо компетентностите са неизменна част от съвременната представа за образованост?

Материал № 1268500, от 11 яну 2017
Свален: 74 пъти
Прегледан: 162 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Есе
Брой страници: 3
Брой думи: 838
Брой символи: 5,885

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Защо компетентностите са неизменна част от съвр ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала