Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
Големина на текста:
1. ИЗМЕРВАНЕ НА НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ – ОСНОВНИ
ПОНЯТИЯ И ГРЕШКИ
Контролът и измерването са основни процеси за получаване на информация
за технологичните обекти. Чрез контрола се осъществява съпоставяне по пътя на
физическия експеримент на дадена величина с известни нейни стойности, оп-
ределящи границите на зададена област. Измерването е последователност от екс-
периментални действия за определяне на числената стойност на дадена величи-
на. За реализиране на измерването се използват различни технически средства с
нормирани метрологични свойства. Методите на измерване представляват съвкуп-
ност от правила, с които се определят принципите и средствата за измерване.
Средствата за
измерване трябва да имат нормирани метрологични характеристи-
ки, т.е. определени числени стойности на величините, и свойства, които опреде-
лят точността и достоверността на резултатите от измерването.
Когато операциите при контрол се осъществяват без участие или с частично
участие на оператор, такъв контрол се нарича автоматичен. Под автоматичен
контрол се разбира област от автоматизацията, която обхваща методите и средст-
вата за наблюдение на обектите. Съвкупността от елементи и устройства, чрез
която се осъществява автоматичен контрол, представлява средствата за автомати-
чен контрол.
Измервателен преобразувател се нарича средството за измерване, предназ-
начено за преобразуване на сигнала на измерваната информация във вид, удобен
за предаване, следващо преобразуване, обработка или съхраняване, но неудобен
за непосредствено възприемане от наблюдателя. Измервателният
преобразувател, на входа на който въздейства измерваната величина, се нарича
първичен измер-вателен преобразувател. Частта на първичния преобразувател,
която се намира под непосредственото въздействие на измерваната величина се
нарича чувстви-телен елемент. Изходният сигнал на първичния преобразувател се
подава към из-мервателно устройство. То преобразува носещия информация
сигнал във форма за непосредствено възприемане от наблюдателя (оператора).
Класът на точност служи за оценка на средствата за измерване. Под клас
- 1 -
на точност се разбира обобщена характеристика, определена от границите на до-
пустимата основна и допълнителна грешка, а също и от други свойства, които
влияят върху точността. Класът на точност се изразява с число, което съответства
на допустимата максимална основна грешка. Колкото е по-малко числото,
което означава класа на точност на средството за измерване, толкова е по-малка
грани-цата на допустимата му основна грешка. Лабораторните средства за
измерване на технологични величини са с клас на точност 0,05; 0,1; 0,2 и се
придружават от по-правъчни таблици за грешката от измерването, предизвикана
от външни условия. Средствата за измерване на технологични величини при
производствени условия са с клас на точност 0,2; 0,5; 1,0; 1,5.
Основна грешка е грешката на средството за измерване
?
при нормални
ус-ловия на измерване. Тези условия са посочени от завода производител,
например температура и влажност на околната среда, липса на магнитни полета и
др. Ако К е класът на точност на средството за измерване, границата на
основната аб-солютна грешка
?
се определя от уравнението:
100
X.
100
X.K
NN
?
=±=?
където Х
N
е нормиращата стойност (диапазона), изразена в единици на измерва-
ната величина.
Допълнителната грешка на средството за измерване, която е
предизвикана от изменението на i – тата влияеща величина, се изразява във
вид на приведена грешка в проценти спрямо нормиращата стойност Х
N
и се
определя от израза
N
и,yy
i,z
X
)xx(100
=?
където х
y
e показанието на уреда или стойността на изходния сигнал на преобра-
зувателя в дадена точка на скалата (диапазон на преобразуване); х
у,н
– показа-
нията на уреда или стойността на изходния сигнал на преобразувателя в дадена
точка на скалата (диапазон на преобразуване) при нормална стойност или
област на стойности на влияещата величина.
Точността на резултатите при използване на методите за измерване с непо-
- 2 -
средствена оценка може да бъде изразена чрез максималната грешка:
)(
мz,yy
?+?+?±=?
където
?
е границата на изменение на основната допустима грешка на измервател-
ния уред, %, спрямо Х
N
;
?
y,z
допълнителната грешка, предизвикана от от-
клонението на влияещите величини z
i
извън границата на нормалните им стой-
ности, %, спрямо Х
N
;
?
м
– методичната грешка, %, спрямо Х
N
.
Допълнителната грешка
?
y,z
се определя от уравнението:
?
=
?±=?
n
1i
2
z,yz,y
i
Методичната грешка
?
м
зависи от условията (методиката) на измерване и не
зависи от точността на използваните средства за измерване.
При техническите измервания случайната грешка в повечето случаи не е
определяща за точността на измерването. Затова много често отпада необходи-
мостта от многократни измервания и определяне на средната стойност на
измерванията.
За повишаване на точността на техническите средства за измерване е необ-
ходимо те да бъдат правилно монтирани и да работят при условия, които са
близки до нормалните.
При косвени измервания, когато измерваната величина у е функционално
свързана с независими една от друга величини х
1
, х
2
,..., х
n
, които пряко се из-
мерват, абсолютната
?
у и относителната
?
у
стойност на грешката се определят от
уравненията:
?
=
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
±=?
n
1i
2
i
i
y
x
x
f
;
?
=
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
±=
?
=?
n
1i
2
i
i
y
y
x
x
fln
y
.
- 3 -

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 апр 2019 в 18:40 студент на 25 години от Варна - Технически университет, факулетет - елекроника, специалност - Електоника, випуск 2018
10 апр 2019 в 09:34 в момента не учи на 49 години
24 мар 2019 в 13:55 ученик на 20 години от София - НПМГ "Акад. Л. Чакалов", випуск 2017
18 мар 2019 в 23:54 потребител
12 ное 2018 в 14:34 студент на 27 години от София - ВТУ "Тодор Каблешков", факулетет - Техника, технология и управление в транспорта, специалност - Електроенергетика и електрообзавеждане, випуск 2018
23 окт 2018 в 13:20 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, випуск 2009
 
Подобни материали
 

Устройство и принцип на действие на лазерите

24 апр 2008
·
194
·
1
·
334
·
278
·
1

Всеки лазер съдържа три задължителни елемента-активна среда, източник на енергия и резонатор.За да се запознаем по добре с тяхното действие ще разгледаме устройството на първия лазер-рубиновия лазер.Неговото устройство е много просто...
 

Топлино излъчване

04 мар 2008
·
184
·
2
·
330
·
61

Излъчване на електромагнитни вълни за сметка на вътрешната енергия на веществото. Има непрекъснат спектър с максимум, чието положение се определя от температурата Т на излъчващото вещество.
 

Измерване на коефициента на пречупване на течности с помоща на рефрактометър на Аббе

26 май 2014
·
7
·
4
·
665
·
26

Отражение и пречупване на светлината в хомогенни среди светлината се разпространява праволинейно, но в хомогенни среди се наблюдават отклонения от праволинейно разпространение...
 

Отражение и пречупване на светлината

21 фев 2008
·
504
·
8
·
2,406
·
718
·
1
·
1

Когато светлината достигне границата между две прозрачни среди, се наблюдават явленията отражение и пречупване. При отражение част от светлината се връща в първата среда, а при пречупване останалата част преминава във втората среда...
 

Измерване на температура

10 дек 2008
·
120
·
7
·
640
·
156

Измерване на температура ЦЕЛ: Целта на упражнението е студентите да се запознаят с различните методи и средства за измерване на температура. Температурата е една от седемте основни физически величини в система SI. Измерването на термични величини...
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по Физика и Астрономия за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 въпроса от раздел Електростатика - всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.
(Труден)
10
62
1
06.10.2016
Тест по физика и астрономия за 12 клас
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Изпитен тест за ДЗИ по физика и астрономия. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
33
22
1
5 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по физика

Измерване на неелектрически величини

Материал № 126721, от 10 апр 2008
Свален: 714 пъти
Прегледан: 911 пъти
Предмет: Физика
Тип: Лекция
Брой страници: 144
Брой думи: 22,540
Брой символи: 144,035

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Измерване на неелектрически величини"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
73

Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
с опит от  24 години
8

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения