Големина на текста:
1.Териториална общност - административно-териториална единица,в която хората са
обединени чрез социални връзки,имат общи интереси,традиции и обичаи,привързани са
към местните ценности и се самоидентифицират с нея.
2.Основна функция на общината - е да осъществи самоуправлението на териториалната
общност,т.е-да организира решаването на местните въпроси чрез органите за местно
самоуправление или непосредствено от населението чрез формите на пряка демокрация.
3.За формирането и развитието на териториалните общности и местното
самоуправление предпоставките и факторите действат не само поотделно,но и в
своята съвкупност.
а)Към предпоставките,без да се подреждат по степен на значимост и логическа
последователност на възникване,се отнасят:
-наличие на висока социална организираност и активност,основаваща се върху принципа
на доброволното обединяване на населението;
-наличие на интереси и ценности,обединяващи населението в самоуправляваща се
териториална общност(общината),и умението те да се осъществяват като правилно се
съчетават с регионалните и общонационалните интереси.
-Умението да се използват ефективно териториалните интереси и ресурси;
-наличието на теоретико-методологическа яснота по нормативната уредба,регламентираща
административно-териториалното устройство и местното самоуправление и доброто
познаване на реалните местни проблеми и исторически традиции;
-Наличието и реалната способност на териториалната общност и местните власти да
осъществяват децентрализирани,деконцентрирани и делегирани функции и
правомощия,представени им от държавата.
б)Факторите за формирането,функционирането и развитието на териториалните
общности и местното самоуправление могат да бъдат класифицирани в следните групи:
-Исторически фактори;
-Идеологически фактори;
-Икономически фактори;
-Политически фактори;
-Правни фактори;
-Административни фактори;
-Пространствено-географски фактори
4.Общината – е основната административно-териториална единица,в която се
осъществява местното самоуправление.
5.Областта - е административно-териториално единица за осъществяването на
държавното управление по места.
6.Общините и областите – са териториално обособени единици,части от територията на
страната.В това си качество те са териториалната основа: общините на местното
самоуправление,а областите – на местното управление.
7.Административно-териториалното делене: е статистиката,т.е. едно установено
състояние на нивата на териториално деление към определен момент.
8.Административно – териториалното устройство (АТУ) – Представлява съзнателно
провеждана дейност по разделяне на територията на страната на териториални
общности,създаване на административни и формиране на органи на местното
самоуправление в тях,чрез което се осъществява държавната власт и които провеждат
политиката на държавата и местните власти.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 9,10.
9.Областта е дефинирана чрез своята: територия,граници,наименование и
административен център.Тя може да се състои от една или повече съседни общини,чиято
територия представлява и територията на областта.
10.Общината е: основната административно-териториална единица в административно-
териториалното устройство на Република България,в която се осъществява местно
самоуправление.
11.Интегрирани структури на местното самоуправление са съставните
административно-териториални единици (САТЕ) в общината.Съгласно
нормативната уредба от този вид са: кметства и райони.
12.Териториални единици (ТЕ) - са населените места и селищните образувания.
13.Населено място е: историческо и функционално обособена територия с постоянно
живеещо население,строителни граници или землищни и строителни граници и
необходимата социална и инженерна инфраструктура.
14.Селищните образувания са: територии извън строителните граници на населените
места,устроени за осъществяване на специфични функции,определени със строителни
граници,но без постоянно живеещо население.
15.Основните Административно-териториални промени ( АТП ) са:
-сливане,разделяне,отделяне,присъединяване,закриване.
16.Сътрудничеството: Като работно определение за междуобщинско коопериране може
да се приеме,че това е взаимоотношение,основано на взаимно доверие и разбирателство
между органите на местното самоуправлениена две и/или повече общини за реализацията
на конкретен проект,инициатива или за предлагане на конкретна услуга от взаимен
интерес.
17.Организационно-правните форми за сдружаване на общините в Република
България са: Националното сдружение на общините в Република България(НСОРБ) и
регионални асоциации (РА).
18.В България законово са регламентирани: Националното сдружение на общините в
Република България(НСОРБ) и регионални асоциации (РА).
19.Националното сдружение на общините в Република България: е единствената
национална представителна организация на местните власти,чиято основна цел е
представителство и защита на техните интереси за развитие на местното самоуправление в
Р.България.Членове на НСОРБ са 264 общини в страната.
20.Асоциацията на Европейските гранични райони дава следното определение за
Трансгранично сътрудничество ( ТГС ): директно сътрудничество във всички области
на живота между съседни регионални и местни власти,разположени по протежение на
границата.
21.За обяснение и научно определение на самоуправлението съществуват три теории:
А) Естествена теория (теория за свободната община);
Б) Обществено-стопанска теория;
В) Държавна теория
22.Местното самоуправление:
А) Първото е според Европейската харта за местно самоуправление и гласи:
Под местно самоуправление се разбира правото и реалната способност на местните
власти да регулират и управляват в рамките на закона съществена част от
обществените дела на своя собствена отговорност и в полза на своето население
(чл.3,ал.1).
Б) Второто е според Закона за местното самоуправление и местната администрация:
Местното самоуправление се изразява в реалната възможност на гражданите и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Местно управление

Териториална общност - административно-териториална единица, в която хората са обединени чрез социални връзки, имат общи интереси, традиции и обичаи, привързани са към местните ценности и се самоидентифицират с нея...
Изпратен от:
loop555
на 2016-12-13
Добавен в:
Теми
по Публична администрация
Статистика:
4 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Публична администрация за Студенти несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Подобни материали
 

Създаване на нов модел за професионална кариера в Министерството на вътрешните работи

04 май 2008
·
58
·
2
·
299
·
23

Работата по Компонента обхваща три фази. В рамките на Първа фаза се предвижда определяне на общите принципи и на структурата на модела за кариера. Втората фаза включва разработване на нормативната рамка за новия полицейски модел..... ...
 

Териториална администрация в съвременната държава


Изследват се тенденциите и особеностите на местната власт в някои напреднали европейски страни.
 

Лекции по Управление на човешки ресурси

05 фев 2009
·
484
·
38
·
5,316
·
284
·
1

Условия за възникване на науките за управлението. Счита се, че науките за управление са най-голямата иновация на ХХ век (според Питър Дракър – смятан за „баща”, т.е създател на науките за управление)...
 

Същност и основни принципи на системата за управление на качеството

05 юни 2009
·
274
·
9
·
1,113
·
215

Сред професионалистите доминира виждането, че тоталното управление на качеството несъмнено представлява „връх" на съвременните системи за качество.....
 

Местни бюджети

20 апр 2010
·
60
·
5
·
1,071
·
66

Местно държавно управление – свойства на местните бюджети – територията на държавата се обособява и подразделя на отделни териториално-административни единици, начело на които се назначават или избират местни органи на власт и управление...
« 1 2 3
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация на тема: Разработване и оценка на програми
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът е от специалност Публична администрация на СУ "Св. Климент Охридски". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
17
53
1
1 мин
04.04.2013
Тест по електронно-административни услуги в публичната администрация за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 30 въпроса, които касаят електронно-административните услуги в публичната администрация - е-документ, е-подпис, е-управление и т.н. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
30
19
1
6 мин
27.03.2014
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Местно управление

Материал № 1264583, от 13 дек 2016
Свален: 4 пъти
Прегледан: 5 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 1,513
Брой символи: 11,163

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Местно управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала