Големина на текста:
Кои са основните елементи на социалната
политика?
-доходи; -социално (обществено) осигуряване;
-социално подпомагане; -пенсионно осигуряване;
-здравно осигуряване; -осигуряване на равенство и
справедливост в трудовите отношения.
Кои са основните форми на социалната
сигурност?
-социално осигуряване; - социално подпомагане;
- социално обезпечаване; - социално
обслужване; - социална защита.
Кои са основните принципи на социалната
политика?
-свобода на индивида; - социална справедливост;
- социална солидарност; тристранно
сътрудничество.
Кои са основните функции на социалната
политика?
- защитна функция; - разпределителна функция;
-преразпределителна функцция; производствено-
икономическа функция; обществено-политическа
функция.
Какво изразява кривата на Лоренц?
Изразява какъв процент от общия доход, получен
в икономиката се пада на съответен дял от
населението на страната.
Избройте основните социални групи в
трудоспособна възраст в обществото
Социална група на: - наемните работници
служители; - безработните; - частните
собственици на земя; -едрите собственици на
земя; -средните поземлени собственици;
-малоимотните поземлени собственици;
-безимотните селяни; -частните предприемачи;
арендаторите и кооператорите; частните
собственици от реституцията.
Как се подразделят социалните конфликти, в
зависимост от социалната сфера, където се
случват?
-при взаимодействието м/у собствениците на
производствени фактори и тези, които ги
използват; - соц. Проблеми, породени от
общественото разделение на труда; - такива,
породени от функционирането на остарели
форми и механизми, регулиращи социалните
отношения м/у социалните субекти.
Кои са областите на обществена дейност,
където се прилага държавната социална
политика?
В областта на: - труда; - разпределение на
доходите; - социално осигуряван и подпомагане;
-здравеопазването; -образованието и науката; -
жилищна политика.
Избройте социалните обстоятелства, поради
които съществува потребност от социална
политика.
- наличие на група от индивиди, имащи
ограничени възможности за получаване на
трудови доходи; - наличие на лица с ниски
трудови доходи, не можещи да се предпазят от
рисковете на живота на труда; - необходимост от
адаптиране на работна сила към променщите се
икономически обстоятелства; - необходимсот от
равнопоставеност за получаване на образование,
иконом. постижения и свобода.
Коя е най-общата цел на практическата
държавна социална политика?
Да регулира социалните отношения в
обществото, без да противостои на
икономическия пазарен ред и да смекчава
неговите негативни социалнии последици.
Избройте инструментите на държавната
социална политика.
-преразпределението във всичките му аспекти (на
доходи, собственост, информация, власт); -
правнонорматиеното регулиране и контролиране
на отношенията м/у различни по положение
социални субекти; - съблщюдаване на
м/ународните документи и препоръки в областта
на соц. политика,.
Кои отношения стоят в основата на
държавната социална политика в областта на
разпределението на доходите и дайте кратка
тяхна характеристика?
Разпределителните отношения – те фиксират
степента на равенство или неравенство при
удовлетворяване потребностите на различни
социални групи.
Колко вида разпределение на доходите
познавате и кое от тях се осъществява с
помощта да държавната социална политика в
областта на разпределението на доходите?
Първично и вторично разпределение на
доходите. Вторичното се извършва след
намесата на държавата. В националната
икономика се осъществява вертикално
(посредством преки данъци) и хоризонтално
(трансфер на доходи – застраховане, спестовност
и др.) рапределение на доходите.
В колко направления се осъществява
вторичното разпределение на доходите?
ДВЕ
Колко вида вторично разпределение
познавате и дайте кратка тяхна
характеристика?
1 Ограничаване на неравенствата при достъп до
икономически ресурси – образование,
квалификация; 2 Ограничаване неравенството в
крайното разпределение на доходите –
последващо разпределение, когато са
констатирани проблеми като слаба
производителност на труда и др.
Избройте поне три от критериите за оценка на
разпределителните механизми на държавната
социална политика.
-разпределението не трябва да снижава интереса
на обществото към инвестиции и повишаване на
производителността; - разпр. Трябва да
гарантира съществуването и на
непроизводителните групи от обшеството; -
иконом-я растеж трябва да се отразява и на
доходите на лицата, не участваши в първичното
разпределение; - разпр. Трябва да води до
социално обединяване; преразпр. Трябва да е
справедливо; - да се запазва мотивацията за
производителност на труда.
Кой е основният показател, който
характеризира държавната социална
политика?
Размерът на дохода на домакинството.
Избройте основните видове доходи, които
домакинствата получават и дайте кратка тяхна
характеристика.
1Парични – вкл. Всички постъпления от работна
заплата, самостоятелна стопанска дейност,
собственост, парични постъпления от продажби,
обезщетения за безработица, помощи,
стипендии, пенсии, застраховки и др. 2Натурални
доходи – вкл. Стойността на хранителните и
нехранителни продукти, получени от частните
земеделсски стопанства, от предприятия, от
роднини и др.
Кои са основните приходоизточници за
формиране доходите на домакинствата?
работна заплата, доходи от домашно стопанство
и пенсии.
Какво е обедняване на населението?
Намаляване на доходите на определени групи от
обществото, при които начините, формите,
структурата и качеството на задоволяване на
основните техни нужди съществено се отличават
и влошават спрямо други групи в обществото или
спрямо предходни периоди.
Какво изразява коефициентът на Джини?
Количествен показател за измерване на
неравенството. Представлява съотношение м/у
45 градусовата линия и кривата на Лоренц и
площта на получения триъгълник в квадранта.
Избройте най-важните от източниците на
неравенство в дохода на едно общество и
дайте кратка тяхна характеристика.
1Неравенство на трудовите доходи – дължи се на
неравенството в квалификацията и
интензивността на труда. 2Неравенство на
доходите от собственост – причина е
съществуващите големи различия по отношение
на придобитата или наследената собственост.
Според Кодекса на труда какви социални
придобивки работодателят самостоятелно
или съвместно с други организации трябва да
осигурява на трудещите се?
- организиране на хранене съобразно
рационалните норми и спецефични условия на
труд;- търговско и битово обслужване на
работниците и служителите; - създаване на бази
за отдих, физическа култура, спорт и туеизъм;
създ. на баз за културни занимания, клубове,
библиотекки; -транспортно обслужване от
местоживеене до месторабота.
Кои методи за измерване на бедността
познавате?
- „еднодоларов дневен стандарт“ на Световната
банка; - „индекс на човешката бедност“ на
програмата на ООН за човешко развитие; -
минимално равнище на необходимите разходи; -
потребителска кошница, използван от НСИ.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по социална политика

Кои са основните елементи на социалната политика?...
Изпратен от:
wanted
на 2016-12-07
Добавен в:
Пищови
по Социална политика
Статистика:
3 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
322

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Фирмената социална политика в условията на икономическа криза

29 юни 2009
·
363
·
6
·
888

Фирмената социална политика представлява в най-общи линии съвкупност от мерки, чиято цел е регулиране на социалните отношения между фирмата и работещите в нея...
 

Социална политика

22 апр 2008
·
336
·
10
·
1,447

Закона за социално подпомагане урежда обществените отношения,свързани със социалното подпомагане на гражданите на Република България.
 

Социална политика - пищови

27 юни 2007
·
1,442
·
14
·
10,352
·
475
·
3

Социалната политика включва широк кръг управленски въздействия в обществото с цел справедливо задоволяване на разностранните индивидуални и колективни потребности на хората...
 

социална политика

30 сеп 2009
·
123
·
3
·
498
·
131
·
1

Съществуват основания за въвеждането на държавна социална политика. Във всяко общество има лица без собствени възможности или с ограничени възможности – инвалиди, болни. Те не могат да се издържат от собствени доходи и държавата трябва да ги подпомага. В
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
66
1
28.05.2015
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Пищови по социална политика

Материал № 1263674, от 07 дек 2016
Свален: 3 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 907
Брой символи: 5,747

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по социална политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала