Големина на текста:
1. Паразитни видове нематоди по зеленчуковите култури (в оранжерии и на открито): Meloidogyne arenaria
( арахисова галова ), M. incognita ( южна галова ), M. javanica ( яванска галова ). Обща характеристика, жизнен
цикъл, вредна дейност и контрол.
- Галови нематоди – Вредят по зеленчукови, цветни к-ри, кореноплоди и клубени, овощни. Познават се
попвредите по корените – закръглени, деформирани , покрити с гали. Повреди по листата – долните листа
първоначално придобиват бледожълт цвят, завяхват, пожълтяват, изсъхват и окапват. Повредите постепенно обхващат
цялото растение. Презимуват като яйце в яйчна торбичка. Не понасят ниски температури за това ларвите и
възрастните загиват през зимата. Напролет се излюпват ларва 2ра възраст, които активно се придвижват до корени,
проникват в областта на кореновото връхче. Навлизането в корените се улеснява от ензимите, които ларвите отделят.
Ларвите се установяват успоредно на дължината на корените и остават неподвижни (седентарни). Около главата на
ларвите под действието на ензимите се образуват 4-6 гигантски клетки, които оосигуряват изхранването им. В
следствие на ензимите, които се образуват се получава хипертрофия – гали. Ларвите се хранят в корените 2-3
седмици, нарастват и започват да линеят като през това време не се хранят. Линеят последователно няколко дни и
след последното се оформят възрастните мъжки (имат стилет) и женски. Женските са перлено бели, потопени изцяло
в корена, а снасят яйцаата си в желатиноподони яйчни торбички, които са закрепени за задната им част, която е извън
корена. Важен морфологичен белег при женските е устройството на перинеума. В яйцатасе образуват ларва 1 и ларва
2. Единствения уязвим стадий е ларва 2. Оптимални усл. за развитие на вида – 22-2 С. В оранжерии развива 4-5
пок.год, навън – около 3 пок.год. Раси – при Арахисова – 2 раси.
- арахисова – вреди по оранжерийни, тютюн, домати, краставици, тикви с изключение ягода и памук.
Оптимална темп. за излйпване 26 С. ПИВ арахисова 12 Л 2/ гр почва
- южна галова – най-топлолюбивия вид от 3 те, преобладава в оранжериите. Напада тютюн, домати, картофи,
памук, бобови, житни, овощни. Не напада ягода, фъстък, сорго, просо. Галите по корена са с продълговата форма.
Опт. темп. за излюпване 25 С. ПИВ 16 Л 2/ гр почва
- яванска галова – най-агресивния и най-патогенния вид от 3те. ПИВ е най-нисък 2Л/м2. Опт. темп за
излюпване 30 С. ПИВ 2 Л 2/ гр почва
Борба: При полско - провежда се като система от мероприятия. Първо площите трябва да се обследват за
числеността и видовия състав. Правилен сеитбооброт, устойчиви сортове – само 1 или 2 пъти да се засаждат
устойчиви сортове, редовна борба с плевелите – те осигуряват храна при липса на културни растения. Здрав посевен
и посадъчен материал. Оранжерийно –понеже не може да се прилага СО – борбата се води с химични средства.
Изкарване на растителните части след вегетация от оранжериите и изгарянето им. Преди използване на препарати
почвата да се обработи добре и да се приведе до градинско състояние, да се навлажни, препарата да се инкорпорира,
след това почвата да се покрие с найлон, след откриване – да се аерира. Препарати – Видейт 10 Г – 10 кг/дка,
БАзамид – 70 кг/дка, Нематорин – вегетационно, Немасол. Могат да се използват отровни растителни остатъци от
репко, биологични препарати.
2. Паразитни видове нематоди по зеленчуковите култури (в оранжерии и на открито): Ditylenchus dipsaci
( стъблена нематода по лука ). Обща характеристика, жизнен цикъл, вредна дейност и контрол.
- стъблена нематода – мономорфни видове – водят ендопаразитен начин на живот, навлизат в стъбла,
клубени, грудки, луковици. Могат да нападнат и да се изхранват и от цветове, листа. Имат къс слабо развит стилет с
добре развит кнобс. Женските имат 2 яйчника, мъжките – една спикула. Вреди по лук, чесън, праз, люцерна, ягода.
Зимува в нападнатите растения, в растителни остатъци и в почвата, където остава жизнеспособна в продължение на
7 години. В състояние на анабиоза може да престои до 23 год. При подходяща темп. се развива непрекъснато и през
зимата. Прониква през устицата в тъканите на растенията. При полски условия оврежда поникващите семена и
развиващите се растения. Прониква стъблата . При лука – въртят се в кръг и убождат и разрушават клетките, става
вакуола с много мека тъкан, пожълтяване (процес на гниене). Нападнатите растения са изкривени, изостават в
развитието се, получава се удебеляване на стъблото, хлороза, скъсени листа и стъбла. Загнездва се във външните
люспи, предизвиква гниене. При чесъна – процес на съхнене, скилидите са силно раздалечени една ото одруга, често
с жълто-кафяв цвят и издават неприятна миризма. При полски условия луковата раса развива няколко поколения.
Опт. темп. за развитие – 20 С, мивнимална – 7-10 С. Поврединте и процесите на гниене продължават и в складовете
при съхранение на луковиците. Основен начин на разпространение - чрез посевен и посадъчен материал,
растителни остатъци. Всички стадии се развиват в стъблото – хранене, размножаване, яйцеснасяне. Има около 3
пок.год. Завършва развитието си за около 20 дни. Борба: използване на здрав посевен и посадъчен материал,
спазване на СО. Обеззаразяване чрез накисване на луковиците във вода за 3 дни, но да не допират дъното на съда.
След това се потапят във формалинов разтвор за унищожаване на останалите по тях нематоди. Обеззаразяване чрез
фумигация в продължение на 4 часа при темп. 16-20 С с метил-бромид 50-60 гр/м3. За силно заразни почви лук и
чесън да се отглеждат 3-4 год СО – домати и краставици не се нападат.
3. Паразитни видове нематоди по картофите: Globodera rostochiensis (златиста цистообразуваща), G. pallida
(бледа цистообразуваща), Ditylenchus destructor (клубенова картофена), Melodogyne hapla (северна галова). Обща
характеристика, жизнен цикъл, вредна дейност и контрол.
Картофените цистообразуващи нематоди са икономически най-важните паразитни видове нематоди по
картофите. Мъжките са червеоподобни, подвижни, женските са изцяло неподвижни – седентарни ( имат сферична
или лимоновидна форма на тялото), закрепени са повърхностно по корена. В края на развитието си телесната им
покривка потъмнява, втвърдява се и женските се превръщат в циста, която съдържа 150-650яйца. Цистата е форма на
презимуване и запазване на вида от тази група. Повреди – растенията са слабо развити,, листата пожълтяват,
засъхват,окапват преждевременно, образуват дребни клубени. На мястото,където е закрепена женската се наблюдава
некроза по корена. ПИВ златиста – 16 Л 2 / гр, бледа – 2 Л 2/ гр.
Галовите нематоди образуват гали по корените. След прибиране на реколтата остават в почвата, зимуват като
яйца, възрастните умират – не понасян ниски темп. От яйцата се излюпват Л 2 , те се призвижват до 25 см и ако
открият растение-гостоприемник проникат в него, като отделят ензими. Около главата им се образуват 4-6 гигантски
клетки, които осигуряват изхранването им. В следствие на хипертрофия по корена се образуват гали. Ларвите се
хранят 2-3 седмици, нарастват и започват да линеят. През това време не се хранят, линеят последователнло за
няколко дни и след последното линеене се оформят възрастните женски и мъжки. Полово зрелите женски отделят на
края на тялото си желатинообразна гликопротеинова торбичка, в която снасят яйцата си – от 400 до 600 яйца.
- клубеновата картофена н. напада картофи, моркови, домати. Навлиза в надземните и подземните части на
растенията, в послеедствие те изостават, имат къси и удебелени стъбла. По клубените се наблюдават малки сиви
петна под кожицата на клубена, които в последствие се сливат, хлътват в дълбочина и некротират. Това води до
разпрашаване на клубена – сухо гниене по клубените. При прибиране на заразените клубени в хранилищата те
продължават вредната си дейност. При опт. усл. 20-25 С 1 пок. може да се развие за 15-45 дни, мин. С, 50-60%
влажност. По-силно се нападат ранните сортове, късните са по-устойчиви.
- северна галова – най-студоустойчива1 най-издръжлива на ниски температури. Напада зеленчукови, бобови,
технически и др. Характерно – образува дребни гали със силно разклоняване на корените. Устойчиви култури –
пшеница, ечемик, царевица. Опт. темп. за излюпване на ларвите – 21 С. Борба с галови нематоди: обследване за
уточняване на видовия състав и плътността. При установена зараза над ПИВ се прилагат: СО – в продължение на 2-
3 год и да се отглеждат устойчиви култури, лятна обработка след прибиране на културите, борба с плевелите –
осигуряват храна на нматодите при лепса на културни растения, здрав посадъчен материал, навременна сеитба – по-
ранното развитие на кореновата система растенията са по-устойчиви. Хим. борба – ДД, Видейт, Немакур, Фурадан.
За оранжерии – пред входа да се осигури канавка с 30% р-р на готварска сол за обеззаразяване и дезинфекция на
персонала, при поява на единично заразени растения – да се изнесат от заедно с почвата около тях. За обеззаразяване
на свободни площи – Мокап, Видейт.
4. Паразитни видове нематоди по житните култури : Heterodera avenae ( пшенична цистообразуваща ),
Aphelenchoides besseyi ( оризова ), Anguina tritici ( пшенична ). Обща характеристика, жизнен цикъл, вредна дейност и
контрол.
- пшенична цистообразуваща- напада пшеница, ечемик, овес, ръж, райграс, пирей. благоприятни условия за
развитие – влажна пролет последвана от сух период. При тези условия ларвите масово напускат цистите и заразяват
кореновата система. При пшеницата – в мястото на проникване на ларвите се образуват допъллнителни коренчета.
Кореновата система силно се разклоняваи не се развива в дълбочина, растенията са силно деформирани. Листата
пожълтяват и изсъхват, корените са повърхностно разположени. Растенията образуват дребни класове с малък брой
зърна или изобщо не изкласяват. Повредите са на хармани. Циститеса с лимоновидна форма, тъмно-кафяви, мъжките
са с червеоподобна форма. След жътва цистите остават в почвата, при затопляне над 4 С ларвите ги напускат и
нападат корените (края на март – нач на април). Към края на април се оформят мъжките и женските индивиди, които
достигат полова зрялост началото на май. Започва снасяне на яйца. Средата на май женските са с бледокафяв цвят и
лесно се отделят от корените. Женските образуват яйчна торбичка, но снасят яйцата в тялото си.Развитието на
нематодите протича за около 90 дни. До жътва цялото развитие приключва и цистите са оронват от корена в почвата,
т.е е в пълен синхрон с развитеито на житните растения. Борба: включване в СО на култури ненападащи се от Пш.Н
– бобови, цвекло, слъноглед, тютюн, люцерна. Хим.средства – Немасол преди засаждане, с последващо третиране
със системни нематоциди. ПИВ 100-300 Л на 100 см 3 – не трябва да се отглеждат житни култури. Борба с житните
плевели-гостоприемници.
- оризова Н. – разпространява се с посевния материал, където се запазва до 3 год. След засяване попадат в
почвата. Нападат ориз, просо, ягода – навлизат във влагалищетона листата, стъблото и метлицата. Растенията
изостават, листата пожълтяват, слабо развита метлица понякога метлиците побеляват и остават без зърна –
белокласие. Ако се образуват зърна, то те са дребни и имат кафяви плеви. Нематодите се струпват в основата на
плевите и се хранят със зърното, в което остават и след жътва. Развиват до 12 пок. год, опт. темп. 23-30 С, 100 %
влажност, 1 пок за 6-7 дни. Борба: здрав или обеззаразен посевен материал. Обеззаразяве чрез накисване за 15 мин.
във вода 52 С1 или фумигиране с метил-бромид, Фурадан.
- пшенична Н. – образува гали по листата, стъблата и цветовете. Нападнатите растения изостават вразвитието
си, по-къси междувъзлия, сбръчкани листа, дребни класове, къси осили, зърното е късо и дебело (гала). Тези повреди
се дължат на ензимите, които Н. отделят при храннето си. Н. се размножават в растението – Ларвите излезли от
почвените гали се призвижват към вегетационния връх и се натрупват в младите листа като остават там до
изкласяването. По време на изкласяване Н се заселват в цветните органи и в завръзите, където се хранят и се
развиват до полово зрели индивиди. Повредените зародиши от класа вместо зърна образуват гали, които са по-
дребни и с по-тъмен цвят. В галите ларвите нарастват, размножават с, женските снасят 2000-2500 яйца за 5-6
седмици. Излюпените ларви се хранят със стените на галата, линеят веднъж и като Л 2 остават в галите в състояние
на анабиоза. При жътва галите се прибират заедно със семената и при сеитба могат отново да попаднат в почвата.
При благоприятни условия ларвите отново продължават цикъла си на развитие. Често галите приличат на главня, но
галите са по-твърди и когато ги счупим слагаме го във вода и излизат малки червейчета. Борба – засяване на здрав
посадъчен материал, без примес от гали.
5. Паразитни видове нематоди по овощни и орехоплодни култуури: Pratylenchus panetrans, P. vulnus,
Meloidogyne spp., Xiphinema pachtaicum, X. vuittenezi. Биология, екология, борба.
- P panetrans, P. vulnus - вреди по костилкови и семкови овощни култури. Ларвите от всички стадии
проникват в корените като отварят рани, в които се развиват патогенни микроорганизми. Предпочитат вторични
смучещи коренчета с по-нежна кора. Предизвикват некроза, заразените тъкани загиват. Нападнатите растения
изостават в развитието си, прирастът на леторасли намалява. ПИВ – ябълки – 15 индивида / 100 гр почва, праскова –
30/гр, череша – 80 инд/гр, слива – 320 инд/гр. Борба – предвидените за нови насаждения площи трябва да са чисти
от патогени – анализ на почвата, здрав посадъчен материал, използване на врраждебни растения – Tagetes eraeta иT.
Patulas. Хим. средства – Базамид – преди засаждане, Видейт, Мокап – преди и по време на вегетацията (препарати
със системно действие)
- Meloidogyne spp. – по корените на нападнатите растения се образуват множество малки и големи гали. При
костилковите – подтискат или спират растежа на летораслите, листата от долните етажи пожълтяват. При семковите
– летораслите са по-къси, развитието на листната маса е подтиснато. При орехоплодни – същото , малки плодове.
Цикълът им на развитие завършва за 18-22 седмици. Опт. темп. 20-30 С. Около 1 месец след заразяване накорените с
Л 2 се наблюдават първите яйца.
- Xiphinema pachtaicum, X. vuittenezi – вредите могат да бъдат преки – подтискане на растежа и развитието
на растенията и косвени – като вектори на НЕРО – вируси . Характерно е партеногенетичното (без оплождане)
размножаване. Женските снасят яйцата в ризосферата, развиват се няколко месеца до 3 год, с ниска размножителна
способност. Пренасяне – чрез заразени посадъчен материал и почва. Симптоми – растежа е силно подтиснат,
листата пожълтяват, частично или напълно се обезлистват. Борба: при създаване на нови насаждения –
предварително обследване на почвата . Хим. средства – фумигантни пестициди преди засаждане н за редуциране на
плътността. За ограничаване – по време на вегетацията – пръскане на засегнатите дървета с хербицид, за да се
унищожат напълно, срещу Н. вв почвата – Видейт, Мокап.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 май 2020 в 15:33 студент на 22 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по лозаро-градинарство, специалност - Агрономство - Лозаро-градинарство, випуск 2021
13 май 2020 в 21:07 учител на 33 години от София - 147 ОУ "Йордан Радичков", випуск 2014
12 апр 2020 в 13:16 родител на 24 години
26 яну 2020 в 11:45 студентка на 36 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър"
15 яну 2020 в 20:59 студентка на 23 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по технически науки, специалност - Системи за сигурност, випуск 2020
15 яну 2020 в 20:18 студент на 24 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по лозаро-градинарство, специалност - Агрономство - Лозаро-градинарство, випуск 2016
23 ное 2019 в 18:05 студент на 36 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Растителна защита, випуск 2019
18 сеп 2019 в 12:13 студент на 39 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по растителна защита и агроекология, специалност - Растителна защита, випуск 2019
06 юни 2019 в 22:11 студентка на 27 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по растителна защита и агроекология, специалност - Растителна защита, випуск 2019
09 май 2019 в 11:34 студент на 27 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Растителна защита, специалност - Растителна защита, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Изкуствена светлина за растенията

23 яну 2008
·
67
·
3
·
625

Доскоро недостигът на светлина за растенията през есента и зимата бе приеман с примирение. При това растенията се издължават, губят пъстрата си окраска, престават да цъфтят. За да се осигури необходимата светлина за растения...
 

Физиологична реакция на растенията към ниско температурния стрес

11 мар 2008
·
90
·
4
·
612

Развитието на растенията при температури, намиращи се под или над температурния диапазон, в който се осъществява тяхното развитие, може да предизвика различни не благоприятни последици,затруднения, спиране на растежаили повреди от различен тип.
 

Ненасекомни неприятели

Материал № 1262465, от 02 дек 2016
Свален: 40 пъти
Прегледан: 35 пъти
Предмет: Селско стопанство
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 2,379
Брой символи: 14,500

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ненасекомни неприятели"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения