Големина на текста:
VІІ КЛАС
ГОДИШЕН ХОРАРИУМ:
34 учебни седмици х 4 часа = 136 часа
ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА.
В седми клас се изучават следните раздели: цели изрази, основни геометрични фигури, уравнения, еднакви триъгълници, неравенства,
успоредник,трапец. В раздела цели изрази се изучават формулите за съкратено умножение, разлагане на многочлени на множители . Във
втория раздел основни геометрични фигури се изучават отсечка, лъч, полуравнина, триъгълник, успоредност-признаци за успоредност, свойства на
успоредните прави, ъгли с взаимно успоредни рамене, сбор на ъглите в триъгълника. В раздела уравнения се изучават свойства на числовите
равенства, уравнения, еквивалентни уравнения, решаване на линейни уравнения и свеждащи се към тях . В раздела еднакви триъгълници се изучават
признаци за еднаквост на триъгълници, симетрала на отсечка, построяване на триъгълник с линийка и пергел, зависимости между страни и ъгли в
триъгълника- перпендикулярност, правоъгълен и равнобедрен триъгълник, неравенства в триъгълника.
В раздела неравенства се изучават свойства на числовите неравенства, неравества с едно неизвестно, еквивалентни неравенства, решаване на
линейни неравенства и свеждащи се към тях, представяне на решенията на неравенства по различен начин.В раздела успоредник,трапец се изучават
свойства на страните и ъглите, видове успоредници, медиана в правоъгълен триъгълник, построяване на успоредник, равнобедрен трапец.
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИТО ПО МАТЕМАТИКА VІІ КЛАС .
1. Разширяване и задълбочоване на знанията на учениците за цели изрази.
2. Разширяване на знанията за геометрични фигури, извеждане на техните основни свойства чрез еднакви триъгълници и формиране на
умения за построяване на геометрични обекти.
3. Изучаване на уравнения и неравенства на базата на свойствата на числовите равенства и неравенства и теореми за равносилност.
4. Създаване на предства за логическата структура на математиката и нейното аксиоматично изгражданена този етап от обучението.
5. Изява на логическите знания и умения и създаване на условия за формиране на математически език у учениците.
6. Усвояване на основните приложения на изучаваните знания, като се разширяват вътрешнопредметни връзки и се дава възможност за
акценти върху приложенията им в различни области от живота.
7. Развиване на наблюдателност, концентрация на мисълта, услужливост на паметта и въображението.
8. Обогатяване на методи на разсъждение.
9. Изграждане на навици за опазване на околната среда и на собственото здраве.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
-Ученикът знае формулите за съкратено умножение и умее да ги прилага при тъждествени преобразувания на изрази.
-Ученикът умее да разлага многочлени на множители чрез: изнасяне на общ множител пред скоби, формулите за съкратено умножение и
чрез групиране.
-Ученикът умее да използва изучените знания за: рационално пресмятане на числена стойност на израз и представяне на цели изрази във
вид на произведение.
-Ученикът умее да анализира получените резултати и в процеса на решаване да прави преоценка на избрания подход.
- Ученикът умее да съставя изрази като модел на ситуация.
-Ученикът умее да анализира получените резултати и в процеса на решаване да прави преоценка на избрания подход.
-Ученикът знае определения на елементи на триъгълник и на понятия, свързани с тях .
-Ученикът умее да построява отсечка , равна на дадена отсечка и сбор и разлика на отсечки, умее да сравнява отсечки
-Ученикът познава видовете ъгли, получени при пресичането на прави в равнината, знае твърдения, свързани с тях, и умее да ги прилага
-Ученикът умее да сравнява ъгли
-Ученикът има представа за аксиоматично изграждане на теория.
-Ученикът умее да формулира твърдения в условна форма и да разграничава условие от заключение.
-Ученикът знае и умее да прилага признаци и свойства за успоредни прави.
-Ученикът умее да образува отрицание на твърдение.
-Ученикът умее да определя броя на геометрични обекти по даден чертеж
-Ученикът умее да изчерпва всички възможности, които произтичат от дадена информация.
-Ученикът знае свойствата на числовите равенства и умее да ги прилага.
-Ученикът знае понятието уравнение и понятията , свързани с него.
-Ученикът умее да решава уравнения от вида:
;0??bax
????
cbaxxgxf ???;0.
и свеждащи се до тях.
- Ученикът знае теоремите за еквивалентност и ги използва при обосновки.
-Ученикът разбира смисъла на логическите съюзи ,,и”, ,,илипри решаване на уравнения от вида
????
0.?xgxf
и
cbax??
.
-Ученикът умее да образува отрицание на твърдения, свързани с темата.
-Ученикът умее да използва уравнения при моделиране на ситуации.
-Ученикът може да оценява получения резултат, съобразно моделирана ситуация.
-Ученикът знае признаците за еднаквост на триъгълници.
-Ученикът умее да открива еднакви триъгълници,да доказва еднаквост на триъгълници и да създава ситуации, в които да ги прилага.
-Ученикът знае и умее да прилага свойствата на равнобедрен триъгълник, медиана къ хипотенузата в правоъгълен триъгълник,правоъгълен
триъгълник с ъгъл 30
0
.
-Ученикът знае свойствата на симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл и умее да ги прилага .
-Ученикът умее да извършва основни построения: построяване на ъгъл , равен на даден ъгъл,сбор и разлика на ъгли, построяване на
права успоредна на дадена права , построяване на ъглополовяща на даден ъгъл, построяване на симетрала на дадена отсечка, построяване
на триъгълник по две страни и ъгъл заключен между тях, построяване на триъгълник по страна и два прилежащи ъгъла.
-Ученикът умее да разграничава ситуации , в които прилага теореми признаци и теореми свойства.
-Ученикът умее да формулира хипотеза и да я проверява.
-Ученикът знае свойствата на числовите неравенства и умее да ги прилага.
-Ученикът знае понятието линейно неравенство с едно неизвестно и понятията , свързани с него.
- Ученикът умее да решава неравенства, свеждащи се към линейни.
- Ученикът умее да представя решение на линейно неравенство с интервали и графично.
- Ученикът знае теоремите за неравенства между страни и ъгли в триъгълник и умее да ги прилага.
- Ученикът знае теореми за неравенства между страни на триъгълник и ги прилага , умее да построява триъгълник по три страни.
- Ученикът знае теоремите за еквивалентност на неравенства и ги използва за обосновки, умее да определя вярност на съждения, свързани
с релациите <,>,
?
,
?
и на техните отрицания.
- Ученикът умее да използва неравенства при моделиране на ситуации, умее да оценява и интерпретира получения резултат съобразно
моделираната ситуация.
- Ученикът знае определението за успоредник, елементите му, видове успоредници, техните свойства и умее да използва твърдения , свързани с тях.
- Ученикът знае определението за трапец, видовете трапеци, техните свойства и умее да използва твърдения свързани с тях, знае признаците на
видовете четириъгълници и умее да ги прилага , умее да построява успоредник и видовете успоредници.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 сеп 2019 в 11:16 родител на 51 години от София
11 авг 2019 в 11:07 учител на 29 години от Сливен - НУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Сотиря, випуск 2019
09 май 2019 в 16:50 родител
20 сеп 2018 в 22:23 родител
 
Домашни по темата на материала
Свойства на ъглите на успоредника
добавена от valentina.cankova_2518 06.05.2019
1
3
Подобни материали
 

Еднакви триъгълници

03 юли 2007
·
552
·
6
·
736
·
513
·
5

Признаци и свойства на еднаквите триъгълници..................
 

Задачи по математика

10 юни 2007
·
830
·
1
·
138
·
6

Намерете стойностите на тригонометричните функции на острия ъгъл на правоъгълен триъгълник с катети а, b и хипотенуза с, ако...
 

Запознаване с геометрична фигура

16 ное 2008
·
325
·
4
·
523
·
1

Цел: Формиране геометрични предстеви Очаквани резултати: Детето различава и назовава геометричнта фигура правоъгълник. Различава осночните свойства (върхове и страни), сравнява сходствата и различията между квадрат и правоъгълник.
 

Обобщение по математика за 7 клас

25 апр 2010
·
227
·
4
·
770
·
702

Обобщение по математика за 7 клас...
 

Задачи по Висша математика

11 дек 2007
·
3,158
·
5
·
120
·
1,854
·
8

Намиране на детерминанти, решаване на матрици, функции и полиноми...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Математика
Тест по Математика за 7-ми клас на тема "Неравенства в триъгълник"
тематичен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 10 въпроса със 4 предполагаеми отговора като всеки въпрос има един верен отговор. Предназначен е за ученици от 7-ми клас.
(Лесен)
10
15
1
3 мин
22.08.2018
Тест по математика за 7-ми клас върху раздел "Уравнения"
тематичен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 10 въпроса. Всеки въпрос e с по един верен отговор. Предназначен е за ученици от 7-ми клас и се фокусира върху раздел "Уравнения".
(Лесен)
10
85
1
11.10.2016
» виж всички онлайн тестове по математика

Тематично разпределение по Математика за 7-ми клас

Материал № 1261529, от 27 ное 2016
Свален: 21 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Математика
Тип: Разпределение
Брой страници: 7
Брой думи: 1,333
Брой символи: 8,513

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тематично разпределение по Математика за 7-ми клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Радослава Терзиева
преподава по Математика
в град Пловдив
с опит от  4 години
6

Виторио Белоречки
преподава по Математика
в град София
с опит от  4 години
192 25

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения