Големина на текста:
РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
.
1
I.ВЪВЕДЕНИЕ
Транспортът играе ключова роля за развитието на всяко модерно общество, като средство за
икономическо развитие и предварително условие за постигане на социална и регионална
кохезия. Транспортният сектор на България е от изключителна значимост за повишаване
конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението.
Развитието на транспортния сектор е от съществено значение за утвърждаването на
външнотърговските връзки на страната и на туризма.
Като цяло, през последните години нуждите от транспортни услуги – товарни и пътнически
се увеличават, като успоредно с това се повишават изискванията към тяхното качество. В
този смисъл, целта на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията е да създаде законови и икономически условия за предоставянето на
обществени транспортни услуги и съответната инфраструктура, които да отговорят на
очакванията на потребителите.
Добре изготвената и успешно прилагана транспортна политика допринася за повишаване
качеството на човешкия живот. В световен план съществуват много примери за успешно
приложени мерки за развитие и модернизация на транспортните системи. Стъпка в
правилната посока е изготвянето на механизми за повишаване ефективността на транспорта,
при съблюдаване на принципите за неговото устойчиво, сигурно и безопасно развитие,
отговарящо на изискванията на потребителите.
Железопътният транспорт е основен елемент от националната транспортна система и
неговото развитие в посока интеграция в европейските транспортни системи оказва
съществено влияние върху цялостното развитие на икономиката в Република България.
Преструктурирането на железопътния сектор е в съответствие с политиката на Европейския
съюз за интеграция на транспортния сектор в Общността предвид необходимостта от за
подобряване на ефективността и конкурентоспособността на железопътния транспортен
сектор.
В съответствие с приетия през 2001 г. Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ), считано от
01.01.2002 г., дейността на Национална компания „Български държавни железници” (НК
„БДЖ”) е разделена на:
Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), която става
правоприемник на активите и пасивите на НК „БДЖ” по баланс към 30.11.2001 г., в
частта на железопътната инфраструктурa.
„Български държавни железници” ЕАД („БДЖ” ЕАД), която става правоприемник на
активите и пасивите на НК „БДЖ” по баланс към 30.11.2001 г., в частта на
железопътните превози на пътници и товари.
Едноличен собственик на капитала на двете новосъздадени структури е българската държава,
като правата на собственост на държавата се упражняват от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” (ИАЖА) координира и контролира
дейността в областта на железопътния транспорт и изпълнява функциите на регулаторен
орган в железопътния транспорт, както и на национален орган по безопасността. Основните
дейности, които ИАЖА изпълнява, са: контрол на достъпа до железопътната инфраструктура
и изпълнението на задълженията за обществени услуги; проверка на изпълнението на
изискванията за издаване на лицензи и разрешения по Закона за железопътния транспорт;
издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт;
разработване на проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт, както
и други дейности в областта на координацията и контрола в железопътния транспорт.
2
Българската железопътна мрежа заема стратегическо място в Европейската железопътна
система, като по-голямата част от мрежата попада в обхвата на Трансевропейската
транспортна мрежа.
Развитието на железопътния сектор на Република България следва да създава необходимите
условия за икономическото и социално развитие на страната, да осигури ефективен и
устойчив транспорт и да подпомага балансираното регионално развитие.
Настоящият стратегически документ представлява актуален план, който има за цел да
очертае най-важните насоки за развитие на железопътния транспорт в периода 2015 – 2025 г.
В него се анализира актуалното състояние на сектора и се посочват основните стратегически
цели и приоритети за развитието му. В документа се извеждат набор от мерки за постигане на
стратегическите цели и приоритети, като се идентифицират очакваните резултати от
прилагането им, както и измерими индикатори за тяхното изпълнение.
Разработването и прилагането на настоящия средносрочен стратегически документ ще
допринесе за финансовото стабилизиране на дружествата от сектора, както и за
утвърждаването на железопътния транспорт като предпочитан от населението вид, удобен и
щадящ околната среда.
При разработването на програмата са спазени основните изисквания на правната и
икономическа рамка за развитие на железопътния транспорт в Република България и са взети
предвид следните документи:
Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.
Национална програма за развитие: България 2020
Общ генерален план за транспорта на България (Master Plan)
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.
Правни актове на Европейската комисия за развитие на транспорта
Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от
европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
Закон за железопътния транспорт, в сила от 01.01.2002 год. с последващите го
изменения и допълнения
Национална програма за реформи на Република България – актуализация 2014 г.
Средносрочна бюджетна прогноза и основни допускания за периода 2016 – 2018 г.
Договор между държавата и НК „Железопътна инфраструктура” с цел осигуряване
на дългосрочно планиране и финансиране от държавата на дейностите по изграждането,
поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура
Договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния
транспорт на територията на Република България между Министерството на транспорта на
Република България и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД от 25 юни 2009 г.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 юни 2022 в 14:27 студентка на 28 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика на търговията, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Транспортна политика

25 окт 2006
·
493
·
31
·
3,499
·
1

С развитието на скоростните видовете транспорт в транспортните възли е необходимо да се изгражда разгърната мрежа от комплексни пунктове за престояване,които да осигуряват удобства при прехвърлянето на пътниците от един вид транспорт на друг...
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Транспорт и спедиторска дейност

05 дек 2007
·
614
·
8
·
1,171
·
1

Функционирането на транспортната система се основава преди всичко на това, че всеки вид транпорт има специфични особености, които определят сферата на целесъобразното му използване. При установяване на областите на прилагане на различните видове транспорт
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
9
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Развитие на железопътния транспорт в Република България

Материал № 1258088, от 08 ное 2016
Свален: 58 пъти
Прегледан: 70 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Доклад
Брой страници: 17
Брой думи: 4,943
Брой символи: 33,473

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на железопътния транспорт в Република  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала