Големина на текста:
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
МЕ
СЕ
Ц
СЕД
МИ
ЦА
ТЕМА/
ЯДРО
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ
IX11. Хайде всички
заедно!
ядро:
Естествено-
приложна
двигателна
дейност (ЕПДД),
Игрова
двигателна
дейност (ИДД),
Физическа
дееспособност
(ФД)
• Детето има представа за придвижване в група.
Придвижва се организирано.
Изпълнява подражателни общоразвиващи упражнения с
проста структура.
• Проявява позитивно отношение към съвместни двигателни
действия.
Средства и похвати:
за детето:
подражателни общоразвиващи упражнения, ПИ
„Къде звъни звънчето?”, ПИ „Догони топката!”,
успокоително ходене
за учителя:
Методическо ръководство, с. 291
-------------------------------------------------------------
---
1. Методическо ръководство за реализиране на
образователното съдържание в първа група на
детската градина. София, Булвест 2000, 2015,
направление „Физическа култура”, с. 291-337 -
в текста „Методическо ръководство“
2. Книга за учителя за първа група на детската
градина, София, Булвест 2000, 2014, с. 154-189.
Диагностична процедура за оценка на
постиженията на децата, направление
„Физическа култура”, с. 179 - 189
3. Приказни пътечки. Сборник с текстове, игри
и песни за 1. група, Булвест 2000, 2013
1.4. Скоклива пътечка към физическата
култура. Комплект работни листове по
направление „Физическа култура“ за 1. група,
Булвест 2000, 2016, с. 1-4
2. Ще се науча!
(организирано
придвижване)
ядро: ЕПДД,
ИДД, ФД
• Може да се придвижва в група.
• Придвижва се организирано в различни посоки, зададени
чрез ориентири и разпореждане.
Изпълнява подражателни общоразвиващи упражнения с
проста структура.
Средства и похвати:
за детето:
ходене, подражателни общоразвиващи
упражнения, подвижни игри с организирано
придвижване в група, успокоително ходене
за учителя:
Методическо ръководство, с. 291
Сборник с текстове, игри и песни
3. Подвижни
игри с
организира-
но придвиж-
ване
ядро: ИДД,
ЕПДД, ФД
• Има представа за пространствени ориентири и посоки.
• Придвижва се в група и в малки групи.
Изпълнява двутактови общоразвиващи упражнения.
Изпитва емоционална удовлетвореност от общи двигателни
действия с организиращ и общоразвиващ характер.
Средства и похвати:
за детето:
ПИ „Градинка”, ПИ „Патица и патенца”, ПИ
„Пиленца”
за учителя:
Методическо ръководство, с. 317
24. Знам и мога
(Диагностика –
кондиционни
способности)
ядро: ФД, ЕПДД,
ИДД,
Има елементарни представи за тестовете измерители на
нивото на двигателните качества бързина и сила на мускулите
на ръцете и раменния пояс.
Изпълнява тестовете:
- бягане на 40 m.;
- хвърляне на плътна топка 1 kg с две ръце „отгоре” в
далечина;
• Стреми се да изявяви функционалните си способности.
Средства и похвати:
за детето:
тестове за измерване на физически качества,
общоразвиващи, естествено-приложни
движения
за учителя:
Методическо ръководство, с. 291
КНУ за 1. група, с 179 -189
5. Вече се
Има представа за видовете строй (разпръснато, кръг, колона)
и за престрояване.
Средства и похвати:
за детето:
строяваме
ядро: ЕПДД,
ИДД, ФД
Реагира на разпореждане и проста команда.
• Демонстрира елементарни представи за частите на
човешкото тяло и изпълнява еднопосочни двутактови
общоразвиващи упражнения с крупни мускулни групи (ръце,
торс, крака).
игрово упражнение, общоразвиващи
упражнения, строеви упражнения,
успокоително ходене
за учителя:
Методическо ръководство, с. 317
6. Ще се науча!
(строеви
упражнения)
ядро: ЕПДД,
ИДД, ФД
• Прилага елементарните си представи за видовете строй
и престрояване.
• Използва строеви упражнения в игрови условия и изпитва
емоционална удовлетвореност от общи двигателни действия.
Средства и похвати:
за детето:
игрово упражнение, общоразвиващи
упражнения, строеви упражнения, подвижни
игри, успокоително ходене
за учителя:
Методическо ръководство, с. 317
Сборник с текстове, игри и песни
X 37. Знам и мога
(Диагностика –
кондиционни
способности)
ядро: ФД, ЕПДД,
ИДД
Формира познавателно отношение към тестовете, измерващи
нивото в развитието на кондиционните способности.
Изпълнява тестовете:
- скок на дължина от място с два крака;
- хвърляне на малка плътна топка 150 g с една ръка в цел;
Преживява емоционална удовлетвореност от резултата,
постигнат чрез прилагане на собствени мускулни усилия.
Средства и похвати:
за детето:
тестове за измерване на физичeски качества,
естествено-приложни движения
за учителя:
Методическо ръководство, с. 292
КНУ за 1. група, с 179 -189
8. Подвижни
игри
със строеви
упражнения
ядро: ИДД,
ЕПДД, ФД
• Има представа за символиката на подаден сигнал и осъзнава
важността му за организирано престрояване.
Умее да се престроява от разпръснат строй в колона и кръг.
Проявява интерес към двигателната дейност с организиращ
характер.
Средства и похвати:
за детето:
ПИ „Балонът се надува”, ПИ „Самолети”,
ПИ „Влак”
за учителя:
Методическо ръководство, с. 318
9. Ще се науча!
(престрояване)
ядро: ЕПДД,
ИДД, ФД
• Извършва двигателни действия по подаден сигнал.
Престроява се от разпръснат строй в колона и кръг.
Проявява интерес към двигателна дейност с организиращ
характер.
Средства и похвати:
за детето:
ходене, бягане, общоразвиващи упражнения,
подвижни игри
за учителя:
Методическо ръководство, с. 318
Сборник с текстове, игри и песни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 ное 2020 в 14:57 студент на 35 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2021
07 ное 2020 в 10:36 ученичка на 27 години от Варна - ПГТМД, випуск 2013
04 ное 2020 в 20:02 студентка на 40 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
03 ное 2020 в 19:00 потребител
21 окт 2020 в 21:19 студент на 46 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
10 окт 2020 в 14:49 студентка на 34 години от София - Нов български университет, випуск 2008
09 окт 2020 в 08:00 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна начална и училищна педагогика, випуск 2012
06 окт 2020 в 16:39 родител на 37 години
03 сеп 2020 в 10:19 студент на 28 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2017
30 май 2020 в 12:18 студентка на 40 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Аграрна икономика, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Организиране и реализиране на учебен час по физическо възпитание

11 дек 2007
·
663
·
9
·
829

І. ВИЗИЯ Чрез приоритетите, мотивацията, с методите и средствата на физическото възпитание и спорт, да се поставят учениците в ситуация, където да развият способности за противодействие на съвременните предизвикателства, сред които са оцеляване, агресия.
 

Методика на физическото възпитание в детската градина

22 фев 2011
·
1,109
·
92
·
5,175
·
1,731

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
 

Физическото възпитание в общообразователните училища


В общообразователните училища съществуват три основни форми на работа: задължителна, по медицинско предписание и изборна форма...
 

Възникване и развитие на физическата култура

29 окт 2008
·
319
·
12
·
2,832
·
356

Физическото възпитание се е появило в човешкото общество под влияние на редица фактори-на труда на военното дело, естествената потребност от движение като средство за развитие на организма.
 

Здравно възпитание и двигателна дейност

08 фев 2009
·
387
·
7
·
1,543
·
405

През последните години на двадесети век и началото на двадесет и първи общественото здраве се измени както никога преди това. Този път на развитие следва и физическата култура и здравното възпитание...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(Лесен)
105
9
1
8 мин
01.08.2019
Волейбол
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 6 клас
Изпитен тест с въпроси от правилознанието по волейбол. Предназначен за прогимназиална степен. Включени са въпроси само с по един верен отговор.
(Много лесен)
10
2
1
24.07.2020
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Физическа култура и спорт

Материал № 1256553, от 29 окт 2016
Свален: 189 пъти
Прегледан: 398 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Разпределение
Брой страници: 23
Брой думи: 6,707
Брой символи: 42,161

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Физическа култура и спорт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
118

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
249

виж още преподаватели...
Последно видяха материала