Големина на текста:
ТЕМА 2: СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
В традиционната педагогика, ориентирана към реализация предимно на
образователните функции на училището, съдържанието на обучението се определя
като съвкупност от систематизирани знания, умения, навици, възгледи и
убеждения, а така също се свързва и с определено равнище на познавателните
възможности и практическа подготовка на подрастващото поколение, постигнати
в процеса на обучение. При такъв подход в центъра на вниманието са знанията
като духовно богатство на човечеството, натрупани в процеса на търсене и
историческия опит. Знанията са социални ценности, те съдействат за
социализацията на човека и за въвеждането му в социума. Училището е призвано
да помогне на детето по най-безболезнен начин да навлезе в сложния свят на
човешките взаимоотношения. Януш Корчак отбелязва, че детето в този свят е
чужденец; то не знае имената на градовете, посоките на улиците; на него му е
необходим водач, който вежливо да отговори на всичките му въпроси; уважавайте
неговото незнание [82]. Игнорирането на това, недооценката на учебните планове
и програми, унифицирането на децата в реалния процес на обучение не могат да
бъдат признаци на съвременното съдържание на обучението, което трябва да има
за стратегическа цел развитието на личността и нейната индивидуалност.
При личностно-ориентираният подход при определяне същността на
съдържанието на обучението като абсолютна ценност следва да се приема не
отчуждените от личността знания, а самият човек. Такъв подход обезпечава
свободата на избора на съдържание на обучението с цел удовлетворяване на
образователните, духовните, културните и жизнените потребности на личността.
Хуманното отношение към развиващата се личност формира нейната
индивидуалност и съдейства за самореализацията й в културно-образователното
пространство. В съответствие с това e необходимо съдържанието на обучението да
е насочено към развитие на природните дадености на човека (здраве, способност
да мисли, да чувства, да действа); към неговите социални свойства (да бъде
гражданин); към свойствата на културата (свобода, хуманност, духовност,
творчество). При такова развитие на природните, социалните и културните начала
в този контекст съдържанието на обучението има общочовешка и национална
ценност.
В последните десетилетия се наблюдава преориентация на процеса на
обучение отподготовка”, „образованост”, „обща култура”, „възпитаниекъм
компетентност”, т.е. налице е преориентация на организацията на процеса на
обучението към основните парадигми на компетентностния подход.
Компетентностният подход е съвкупност от общи принципи за определяне на
целите на образованието, избора на учебно съдържание, организацията на процеса на
обучение и оценката на образователните резултати.
Един от актуалните проблеми не само за България, но и за постиндустриалното
общество в световен мащаб е повишаване качеството на обучение. Едно от решенията му
е свързано с обновяване на съдържанието на обучението в контекста на непрекъснато
променящите се социално-икономически реалности, като се заложат за усвояване т.нар.
ключови компетентностикомуникативни умения на роден език, комуникативни
умения на чужд език, математическа грамотност и базови познания в областта на
науките и технологиите, дигитални компетентности, умения за самостоятелно учене и
събиране на информация, граждански компетентности и умения за междуличностно
общуване, предприемачество, културни компетентностиизразяване на идеи,
творчество, емоционално и естетическо съпреживяване на света чрез музика,
литература, пластични изкуства.
Съдържанието на обучението има исторически характер дотолкова, доколкото
определя целите и задачите на образованието на един или друг етап от развитието на
обществото. Това означава, че съдържанието на обучението се изменя съобразно
потребностите на обществото, нуждите на производството и равнището на
развитие на науката и технологиите.
Образованието като социално явление възниква от прагматичните нужди на
хората от знания, които са необходими за удовлетворяване на жизнените им
потребности. Натрупването и задълбочаването на знанията, образователният ръст
на обществото довеждат до появяването на културологичната функция на
знанията, свързани с представите за вселената, човека, изкуството и др. Тези две
тенденции (прагматическата и културологичната), както и влиянието на
социалните фактори определят насоките при подбора на образователното
съдържание в различните култури и цивилизации.
В педагогическата теория дискусията, свързана с детерминантите на
съдържанието на обучението, продължава не едно десетилетие. Детерминанти са
фактори, които определят структурните компоненти на съдържанието на
обучението и техните взаимовръзки.
Една от водещите детерминанти е целта на обучението, в която намират
концентриран израз както интересите на обществото, така и интересите на
личността. Целта на обучение е сравнително константна величина, а съдържанието
на обучението, чрез което тя се реализира, е по-неустойчиво и значително по-
бързо променящо се. “Най-напред и най-бързо и непосредствено се изменя
съдържанието на обучението, а след това и до голяма степен в зависимост от това
се изменя и неговата цел... Целта на обучение не може да съществува отделно от
съдържанието му. Тя не може да има свой собствен субстрат, който да се
различава и да се отделя от съдържанието на обучението... Нейната същност не
може да твори съдържанието на обучението, докато съдържанието на обучението
може да твори съдържанието на целта и може да направи възможно реализирането
й” [3, с. 143].
Главната социална функция на образованието е предаването на социалния
опит на човечеството, натрупан от предшестващите поколения. В този дискурс
опитът е друга основна детерминанта на съдържанието на обучението. При избора
на образователно съдържаниетрябва строго да внимаваме тоя материал да
обхваща целия културен живот, а освен това, понеже културата се обуславя от
историята, да обърнем внимание на историята и психологическото развитие на
културата. При определяне на учебните предмети за изходна точка трябва да
вземем анализа на понятието култура” [7, с. 534]. Анализирайки явлението
култура от гледна точка на педагогическата наука, културата е преди всичко
натрупаният от човечеството опит, свързан с материалната и духовната му
дейност, който може да бъде усвоен от личността и да стане нейно достояние.
Общи за разнообразните видове дейности са следните елементи:
? придобитите вече знания за природата, обществото, науката,
техниката и технологиите;
? опитът, свързан с начините за осъществяване на определена дейност,
който е превъплътен в умения и навици на личността;
? творческият опит, свързан с търсенията на решения при възникването
на нови за обществото дейности;
? опитът, свързан с отношението към света, към другия, т.е.
емоционалните, волевите, естетическите, моралните елементи на
възпитаността.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Съдържание на обучението

В традиционната педагогика, ориентирана към реализация предимно на образователните функции на училището, съдържанието на обучението се определя като съвкупност от систематизирани знания, умения, навици...
Изпратен от:
Ин Джи Неждетова
на 2016-10-26
Добавен в:
Лекции
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
17 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Съдържание на образованието и обучението


Разработка на темата Съдържание на образованието и обучението по Дидактика...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Съдържание на обучението

Материал № 1256090, от 26 окт 2016
Свален: 17 пъти
Прегледан: 25 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,051
Брой символи: 6,409

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съдържание на обучението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала