Големина на текста:
I.ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И РАЗВИТИЕ НА
НАДЕЖДНОСТТА
Науката за надеждността изучава закономерностите за изменение на
показателите на качеството във времето, като изследва влиянието на
външните и вътрешните въздействия върху функционирането на машините
и системите, създава методи и средства за прогнозиране на техническото
състояние и за повишаване на надеждността при проектиране и
изработване, осигурява запазването на безотказността и дълготрайността
на машините в условията на експлоатация.
Науката за надеждността се занимава и със създаването на евристични
алгоритми и компютърни програми за натрупване и анализиране на
статистическите данни, характеризиращи жизнения цикъл на машините и
системите.
Теоретичните основи на науката за надеждността обхващат модерните и
класическите математически методи, физиката на отказите и някои раздели
от динамиката на машините.
Изследваните от надеждността реални физически процеси най-често имат
стохастичен (вероятностен) характер и са в сложни корелационни връзки с
Фиг.1. Жизнен цикъл на машините и системите
измененията, настъпващи в надеждностните параметри на машините. Тези
връзки се разкриват чрез прилагане на теорията на вероятностите и
математическата статистика, методите за оптимизация, булевата логика,
теорията на информацията и някои други раздели от приложната
математика.
В надеждността се използват и резултатите от изследванията на
техническите науки,
изучаващи процесите на механично разрушаване, износване и стареене,
протичащи както в повърхностния слой, така и в целия обем
(съпротивлението на материалите, корозията, трибологията,
физикохимичната механика и др.). От позицията на науката за
надеждността тези резултати се концентрират в област, наречена „физика
на необратимите процеси, водещи до изменения в свойствата на
материалите през периода на експлоатация на изделията.
отказите" и изучаваща
В съответствие на проблемите, разглеждани от надеждността, съществу-
ват няколко групи задачи, които трябва да бъдат решавани в течение на
жизнения цикъл на машините и системите (фиг.1).
В първия стадий от жизнения цикъл - проектирането, е необходимо да се
„състави оптимална конструктивна схема, да се определи диапазонът на
изменение на натоварванията и напреженията, да се извършат
ориентировъчни пресмятания на надеждностните показатели (нивото на
надеждност), да се прогнозира възможният вид на отказите и евентуалните
методи и средства за тяхното отстраняване.
При втория стадий на жизнения цикъл - изработването, трябва да се
изберат технологични процеси, които да запазят необходимото ниво на
надеждност, да се проведат специализирани изпитвания на надеждност
върху прототипи и изделия от редовното производство, да се обработят
експерименталните резултати. Контролът и управлението на качеството
при серийното производство също е една от задачите на науката за
надеждността. В третия стадий от жизнения цикъл - експлоатацията, е
необходимо да се създадат методи за оптимално планиране на
техническото обслужване и ремонта на машините, да се определят
номенклатурата и броят на резервните части, да се разработят методите и
средствата за техническа диагностика, да се анализират зависимостите
между надеждностните показатели и сумарния икономически ефект от
работата на машините.
Науката за надеждността се състои от три основни насоки: научно
методични основи, фундаментална и приложна. Тя е сравнително нова и
модерна наука. Надеждностни модели са били приложени за първи път
преди около 40 години при анализ и синтез на военни отбранителни
системи. В последните 10 - 15 години сме свидетели на едно изключително
бързо развитие на науката за надеждността особено на приложната й
насока) както в машиностроенето, така и в електрониката. Използват се
почти всички нови постижения на изчислителната техника и технологии,
приложната математика, физиката на отказите и т.н.
Доскоро основен източник на информация за надеждността на машините
представляваше статистиката на отказите. За съжаление тази информация
постьпва и се обработва със закъснение (т.е. след наличието на
продължителен период на експлоатация), поради което губи голяма част от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 май 2020 в 14:09 студент на 40 години от Бургас - БСУ, факулетет - цитн, специалност - КСТ, випуск 2022
16 ное 2017 в 11:20 студент на 22 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет Комуникационна техника и технологии, специалност - Комуникационна техника и технологии, випуск 2020
08 мар 2017 в 15:23 ученик на 29 години от Пловдив - ПГЕЕ
16 ное 2016 в 23:04 студент на 34 години от Долна Митрополия - Факултет "Авиационен" към НВУ "Васил Левски", В.Търново, факулетет - Авиационен, специалност - Автоматика, информационна и управляваща техника, випуск 2018
 
 

Предмет, задачи и развитие на надеждността

Материал № 1255776, от 23 окт 2016
Свален: 4 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Управляващи изчислителни машини и системи, Автоматика, изчислителна техника
Тип: Общ материал
Брой страници: 9
Брой думи: 1,311
Брой символи: 9,194

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет, задачи и развитие на надеждността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала