Големина на текста:
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
ФИЛИАЛ СМОЛЯН
К У Р С О В А Р А Б О Т А
НА
ТЕМА:
РАЗРАБОТИЛ ПРОВЕРИЛ
ТРИТЕ ИМЕНА ПРОФ.
СПЕЦИАЛНОСТ
Фн…..
1 ви курс-задочно
ДАТА
Електронна поща
ГРАД СМОЛЯН
СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
Политиката на Република България в сферата на сигурността се
изгражда върху ценностите на демокрацията, на националната ни култура,
правата на човека и гражданина, на равните възможности за развитие на
личността, както и на Конституцията на страната и основополагащите актове за
гарантиране на международната сигурност.
Стратегията за национална сигурност въплъщава миролюбивия
характер и традициите на добросъседство и взаимноизгодно сътрудничество,
характеризиращи политиката на нашата страна. Тя е част от усилията на
Европейския съюз и НАТО към разширяване зоната на стабилност,
сътрудничество и благоденствие посредством неутрализиране на заплахите от
тероризма и екстремизма, преодоляване на регионалните конфликти и активно
участие в решаването на глобалните проблеми.
От особено значение е приносът на страната ни за стабилизиране на
междудържавните отношения и прилагането на принципа за ненамеса във
вътрешните работи на страните от Балканския полуостров и в Черноморския
район.
Стратегията очертава по-широко разбиране за националната сигурност,
като извежда на предно място сигурността на гражданина, обществените и
икономическите аспекти, без да подценява измеренията, свързани с отбраната,
външната политика, разузнаването, охраната на обществения ред и защитата на
законността. Повече от всякога става очевидно, че крайният продукт и
същинският смисъл на понятието "национална сигурност" е защитеността на
отделния гражданин, неприкосновеността на неговата свобода и достойнство.
Стратегията за национална сигурност на Република България посочва
националните интереси, необходимите условия и предпоставки за тяхното
реализиране чрез неутрализиране на
рисковете и заплахите за страната и нейните граждани. Националните и
секторните приоритети и политики за сигурност са насочени към защитата на
националните интереси, като се отчита динамиката на средата за сигурност при
оптимално разпределение на ресурсите за постигане на ефективно управление на
системата за сигурност.
С приемането през 1998 г. на Концепция за национална сигурност за
пръв път даде насока за формулиране на определение за национална сигурност,
което намери развитие в нормативната уредба чрез Закона за защита на
класифицираната информация и Закона за Държавна агенция "Национална
сигурност".
Концепцията за национална сигурност институционализира
консултативната и координационната дейност на най-високо равнище на
изпълнителната власт, като същевременно създаде възможности за включване на
представители на други отговорни фактори в разработването, провеждането и
контрола на политиката за сигурност.
Направени бяха първите стъпки към формиране на система за национална
сигурност и на разузнавателна общност в Република България. Постави се
началото на редовното отчитане на правителството пред Народното събрание за
състоянието на националната сигурност, за политиките за нейната защита и за
реализиране на националните интереси. Този процес не намери необходимото
развитие в последващите периоди.
След присъединяването на Република България към НАТО и
Европейския съюз (ЕС) стратегията й за сигурност не се ограничава в
национални рамки, а представлява част от усилията на нашите съюзници.
Рисковете и заплахите за сигурността на Република България и нейните
граждани до голяма степен съвпадат или са сходни с тези, които застрашават и
други страни от ЕС и НАТО.
Политиките за противодействие на рисковете и заплахите за
националната сигурност
и гарантиране защитеността на гражданите и демократичните институции са
органична част от общите усилия в ЕС и НАТО, които водят до реализиране на
визията за единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Като
осъществява стратегическите приоритети по изграждането на една по-стабилна и
демократична държава, в която гражданите да се чувстват защитени в
упражняването на основните си права и задължения, страната ни едновременно
преодолява съществуващите пречки пред по-нататъшното си интегриране в
рамките на ЕС и НАТО, както и за по-ефективното включване в органите им за
управление.
Стратегията за национална сигурност на Република България е
основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъществяване,
координиране и контрол на политиката за национална сигурност, провеждана от
държавните институции в сътрудничество с гражданите и техните организации.
Системата за национална сигурност се изгражда за постигане на
съвременна управляемост на усилията на държавните институции, местната
власт, стопанските субекти, гражданите и техните организации за гарантиране
принципите на демокрацията и устойчивото икономическо развитие и
просперитета на страната.
Действието на стратегията е с времеви хоризонт 2020 г.
Стратегията за национална сигурност се основава на принципите на:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 юни 2020 в 01:38 студент на 27 години от София - Нов български университет, факулетет - Национална и международна сигурнот, специалност - Гражданска и корпоративна сигурност, випуск 2020
16 фев 2020 в 09:58 ученик на 29 години от Годеч - СОУ "Проф. д-р Асен Златаров"
15 фев 2020 в 17:06 потребител на 26 години
17 яну 2020 в 11:18 студентка на 39 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Аграрна икономика, випуск 2013
14 яну 2020 в 01:44 студент на 19 години от София - УНИБИТ, факулетет - Информация и сигурност, специалност - Национална сигурност, випуск 2020
22 окт 2019 в 13:48 студент на 21 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Политология, випуск 2019
13 фев 2019 в 11:17 студент на 43 години от Русе - ВУАРР, факулетет - Русе, випуск 2020
24 юни 2018 в 20:20 студентка на 37 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Учебно-научен комплекс “Сигурност и отбрана”, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2018
17 яну 2018 в 17:30 родител
15 яну 2018 в 15:32 студентка на 26 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
назционална сигурност
добавена от nkiryakova 23.05.2018
1
6
Подобни материали
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Полицейско разузнаване


Още през І век на новата ера са използвани различни форми на разузнавателна дейност. Римските императори са обучавали специално войници....
 

Институционалният аспект на системата за сигурност в проекта за стратегия за национална сигурност


Всяка една от съвременните стратегиите за сигурност е структурирана по различен начин, но съдържа поне три основни положения...
 

Основни променливи, използвани за разработване на стратегия за национална сигурност


Основните променливи, използвани за разработване на стратегия за национална сигурност, според Барлет са: крайните цели, средата за сигурност, стратегията за достигане на целите, средствата и инструментите, наличните ресурси и рискът от неуспех...
 

Стратегия за национална сигурност – процеси и структури


Общоприето е сигурността да се разглежда като основно морално и юридическо право на всяка страна. Правото на сигурност е неотменимо, т.е. няма основание от него да бъде лишаван който и да е субект, освен ако сам не се лиши от защитата на това право...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Специална подготовка на служебни кучета за граничен контрол
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 1 курс
Тест по право за студенти, първи курс от Бургаски свободен университет. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
26
1
1
10 мин
25.09.2019
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
24
1
2 мин
03.11.2016
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Стратегия за националната сигурност на Република България

Материал № 1253017, от 02 окт 2016
Свален: 24 пъти
Прегледан: 26 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,172
Брой символи: 8,371

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегия за националната сигурност на Републик ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала