Големина на текста:
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
ФИЛИАЛ СМОЛЯН
К У Р С О В А Р А Б О Т А
НА
ТЕМА:
РАЗРАБОТИЛ ПРОВЕРИЛ
ТРИТЕ ИМЕНА ПРОФ.
СПЕЦИАЛНОСТ
Фн…..
1 ви курс-задочно
ДАТА
Електронна поща
ГРАД СМОЛЯН
СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
Политиката на Република България в сферата на сигурността се
изгражда върху ценностите на демокрацията, на националната ни култура,
правата на човека и гражданина, на равните възможности за развитие на
личността, както и на Конституцията на страната и основополагащите актове за
гарантиране на международната сигурност.
Стратегията за национална сигурност въплъщава миролюбивия
характер и традициите на добросъседство и взаимноизгодно сътрудничество,
характеризиращи политиката на нашата страна. Тя е част от усилията на
Европейския съюз и НАТО към разширяване зоната на стабилност,
сътрудничество и благоденствие посредством неутрализиране на заплахите от
тероризма и екстремизма, преодоляване на регионалните конфликти и активно
участие в решаването на глобалните проблеми.
От особено значение е приносът на страната ни за стабилизиране на
междудържавните отношения и прилагането на принципа за ненамеса във
вътрешните работи на страните от Балканския полуостров и в Черноморския
район.
Стратегията очертава по-широко разбиране за националната сигурност,
като извежда на предно място сигурността на гражданина, обществените и
икономическите аспекти, без да подценява измеренията, свързани с отбраната,
външната политика, разузнаването, охраната на обществения ред и защитата на
законността. Повече от всякога става очевидно, че крайният продукт и
същинският смисъл на понятието "национална сигурност" е защитеността на
отделния гражданин, неприкосновеността на неговата свобода и достойнство.
Стратегията за национална сигурност на Република България посочва
националните интереси, необходимите условия и предпоставки за тяхното
реализиране чрез неутрализиране на
рисковете и заплахите за страната и нейните граждани. Националните и
секторните приоритети и политики за сигурност са насочени към защитата на
националните интереси, като се отчита динамиката на средата за сигурност при
оптимално разпределение на ресурсите за постигане на ефективно управление на
системата за сигурност.
С приемането през 1998 г. на Концепция за национална сигурност за
пръв път даде насока за формулиране на определение за национална сигурност,
което намери развитие в нормативната уредба чрез Закона за защита на
класифицираната информация и Закона за Държавна агенция "Национална
сигурност".
Концепцията за национална сигурност институционализира
консултативната и координационната дейност на най-високо равнище на
изпълнителната власт, като същевременно създаде възможности за включване на
представители на други отговорни фактори в разработването, провеждането и
контрола на политиката за сигурност.
Направени бяха първите стъпки към формиране на система за национална
сигурност и на разузнавателна общност в Република България. Постави се
началото на редовното отчитане на правителството пред Народното събрание за
състоянието на националната сигурност, за политиките за нейната защита и за
реализиране на националните интереси. Този процес не намери необходимото
развитие в последващите периоди.
След присъединяването на Република България към НАТО и
Европейския съюз (ЕС) стратегията й за сигурност не се ограничава в
национални рамки, а представлява част от усилията на нашите съюзници.
Рисковете и заплахите за сигурността на Република България и нейните
граждани до голяма степен съвпадат или са сходни с тези, които застрашават и
други страни от ЕС и НАТО.
Политиките за противодействие на рисковете и заплахите за
националната сигурност
и гарантиране защитеността на гражданите и демократичните институции са
органична част от общите усилия в ЕС и НАТО, които водят до реализиране на
визията за единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Като
осъществява стратегическите приоритети по изграждането на една по-стабилна и
демократична държава, в която гражданите да се чувстват защитени в
упражняването на основните си права и задължения, страната ни едновременно
преодолява съществуващите пречки пред по-нататъшното си интегриране в
рамките на ЕС и НАТО, както и за по-ефективното включване в органите им за
управление.
Стратегията за национална сигурност на Република България е
основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъществяване,
координиране и контрол на политиката за национална сигурност, провеждана от
държавните институции в сътрудничество с гражданите и техните организации.
Системата за национална сигурност се изгражда за постигане на
съвременна управляемост на усилията на държавните институции, местната
власт, стопанските субекти, гражданите и техните организации за гарантиране
принципите на демокрацията и устойчивото икономическо развитие и
просперитета на страната.
Действието на стратегията е с времеви хоризонт 2020 г.
Стратегията за национална сигурност се основава на принципите на:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегия за националната сигурност на Република България

Политиката на Република България в сферата на сигурността се изгражда върху ценностите на демокрацията, на националната ни култура, правата на човека и гражданина, на равните възможности за развитие на личността, както и на Конституцията на страната...
Изпратен от:
dpetrova2
на 2016-10-02
Добавен в:
Курсови работи
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
17 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
назционална сигурност
добавена от nkiryakova 23.05.2018
1
5
Подобни материали
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Държавна агенция „Национална сигурност”


• Национална сигурност има, когато са защитени основните права и свободи на българските граждани, държавните граници, териториалната цялост и независимостта на страната, когато не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна .
 

Демократични ценности


Демократичното обучение и отношение във въоръжените сили е необходимо да бъде повишено, за да могат военните по подходящ начин да бъдат интегрирани в обществото и да не представляват заплаха за демокрацията...
 

Стратегия за национална сигурност - 2011. Анализи, силни и слаби страни


Стратегията за национална сигурност представлява нормативна уредба относно политиката за сигурност на страната във всички сфери на националното стопанство....
 

Военна доктрина


Военната доктрина на република България е система от стратегически възгледи, принципи и подходи за гарантиране на националната сигурност във военнополитически и военен аспект.
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
19
1
2 мин
03.11.2016
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
21
1
1 мин
11.04.2017
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Стратегия за националната сигурност на Република България

Материал № 1253017, от 02 окт 2016
Свален: 17 пъти
Прегледан: 19 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,172
Брой символи: 8,371

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегия за националната сигурност на Републик ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения