Големина на текста:
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Дидактични игри, подходящи за обучението по човекът и прирородата
при запознаване с животинския свят
Словесни игри
Караоке”(Скот Халкинкс, 2004) са базирани на популярното американско
телевизионно шоу - състезание с въпроси от поп културата. В този случай
играта е фокусирана върху проверка на учениците на техните знания, като
зависи от предмета играта може да съдържа различни въпроси.
Приблизително 25 въпроса за 20 - минутно състезание. Правилата на играта
трябва да бъдат стриктно спазвани, класът трябва да бъде разделен на две
групи като всяка си избира капитан, капитанът представлява отбора. На
него са му зададени въпроси с три възможни отговора (въпросите се
прожектират на проектор), при всеки въпрос капитанът се съветва със своя
отбор, ако ученикът отговори правилно, печели точка, играта продължава,
докато ученикът даде грешен отговор, тогава на ученикът му се дава избор
или да даде точката на другия отбор или да изпее песен. В основата си тази
игра е състезателна, трябва да се даде шанс на всеки от съотборниците да
изпее песен. Ако всички ученици отговорят правилно на въпросите,
учителят също трябва да изпее песен.
Хайде да бъдем журналисти” (по Радев и др.)
При тази игра пред децата се поставя определен проблем за
разискване, напримерКак да опазваме природата?”, „Горите са нашето
зелено богатствои т.н. Децата работят в група от 3-4 души. Те обсъждат
какво биха написали по темата, ако биха били журналисти. Всяка група
може да получи отделна задача. В някои случаи могат да бъдат еднакви.
След приключването на работата, всяка група споделя своето предложение.
Чрез играта се затвърдяват знания на учениците за различни обекти.
Стимулира се детската активност. С нейна помощ се формира умението да
се работи в група, да се изслушва и възприема чуждото мнение. Активизира
се и детското мислене, тъй като в хода на играта учениците споделят
различни идеи, изказват мнение по поставен проблем.[4; 268]
Махни се оттук (Росхалд Пак, 2006) забавна игра, подходяща преди
края на деня или преди обяд.
1
Учителят застава до вратата с подготвени въпроси или карти. Ако
ученик иска да излезе от класната стая трябва да отговори на три въпроса
свързани с Човекът и природата, ако не отговорисе връща обратно на и
чака отново. Тези, които отговорят правилно могат да бъдат пуснати по-
рано от останалите.
Риск” (Мърв Грифин, 1964) Тази игра включва 20 прости природни
проблема и време за изпълнение на задачата. Цялата идея е учениците да
познават животните толкова добре, че това да се превърне в рутина. За 20
елементарни въпроса на ученици от трети клас се дават 5 минути.[29]
Двадесет въпроса” (Робин Бургенер, 1988)– когато се играе тази
игра, учителят винаги започва пръв. Избира се лице, което отбелязва
резултатите и ги записва на дъската, за да се увери, че са били двадесет
въпроса. Играта започва по следния начинПознай какво си мисля за
следното животно ....” (може да се изисква да се обяснят разлики между
различни животни). Тогава учениците поставят въпроси, които изискват
отговр с да или не.[27]
Кой иска да бъде сладкишче” (Реджис Филипс, 1999) е изменение на
игратаКой иска да бъде милионер”. Двама ученици случайно избрани,
застават пред класа и очакват да започне състезанието. През това време се
избират двойка ученици (играе се по двойки). Както по-горе споменава
Маслоу (неговата теория за мотивацията) целта на играта е да се правят
важни открития в безопасни условия. Целта не е учениците да се чувстват
заплашени, те трябва да се чувстват обвързани със сигурната учебна
атмосфера. Играта е подобрена с употребата на „PowerPoint” изобразена на
бяла дъска. Въпросите са на ключов принцип като те стават по-
предизвикателни с всяко следващо ниво. Подобно на истинската игра могат
да използват три опции: обади се на приятел (някой от класа), 50/50 ,
попитай публиката (класа вдига ръка с предполагаемата от тях буква от
отговора). Този, който отговори на всички въпроси получава 75 сладкиша.
[27]
Уникалната игра (англ.)- попитай децата какво означава уникално.
Ще получиш много интересни отговори. Тогава добави нещо позитивно към
тази дума. Кажи им, че е много специално да бъдеш уникален човек. И след
това обясни правилата на играта. Кажи им, че трябва да бъдат честни, ако
не саще развалят играта. Целият клас става до чина. Учителят казва
характеристики/ дейсвия, които описват (действието на) един ученик или
няколко ученици. Ако ученикът разбере, че тези черти описват него - сяда и
учителят започва да описва уникални белези на различни животни, като
седналият ученик трябва да разбере за кое животно са характерни.
Ето някои предложения:
1.Закусва ли овесени ядки тази сутрин? Ако си, моля седни!
2
2.Закусва ли препечени филийки тази сутрин? Ако си, моля седни!
3.Ти ли си най-голямото дете в семейството? Ако си, моля седни!
4.Ако смяташ да обядваш днес, моля седни!
5.Ако си си донесъл сандвич от вкъщи, моля седни!
6.Ако си ходил на къмпинг това лято, моля седни!
7.Ако си бил на Дисниленд или вСветът на Диснитази година, моля
седни!
Когато остане само едно дете играта е приключила. Това дете печели,
защото това, което е правило не включва тези неща, които са правили
неговите съученици, поради тази причина то е уникално.
Въображаеми пътешествия (Stein/Stein 2001) – разказва се в първо
или трето лице, единствено число. По този начин тази игра превръща децата
в главни действащи лица на пътешествието. Като характеристика на играта
се посочва спокойната атмосфера. Пътешествията често сасъпроводени
от успокояваща музика. За да си представят добре съдържанието на
историята, учениците затварят очи. Текстът се поднася бавно, с паузи. За
тези игри е подходящо децата да стоят в кръг или с чиновете да образуват
правоъгълник, така че децата да са едно срещу друго. От значение е
учениците да не седят плътно един до друг, за да може всеки да се потопи в
разказа. Играта събужда детското въображение, улавя емоциите на
учениците. Според Ерлих и Фопел, тези игри са чудесен дидактически
инструмент, който стимулира интереса, носи изненади и напрежение, без да
провокира проблеми и конфликти.[4; 298]
Стихове-небивалици (Мирчева, 1997)– представляват стихове, в
които поетът е описал даден обект или явление, но при това описание е
допуснал някои грешки. Задачата на децата е да открият тези грешки. За
тази цел се изисква добро познаване специфичните белези или особености
на описаните обекти или явления. Чрез тези стихове учителят би могъл да
установи до каква степен учениците са усвоили учебната информация.
Стихотворения-телеграми (Мирчева, 1997) това са
стихотворения, написани под формата на телеграма. Те се използват за
създаване на емоционална атмосфера в класа. Стихотворенията-телеграми
доближават малките ученици до света на петичното слово, събуждат
естетически чувства и създават приятна атмосфера в класа.
Въображаеми словесни пътешествия” (Мирчева, 1997)при тази
игра с помощта на своето въображение учениците пътуват мислено из
близката местност, до близък воден басейн, из планината или равнината (до
зоопарк) и др.
Игра - измислица”( Мирчева, 1997) с тази игра се цели да бъде
мобилизирано детското внимание и въображение. С нейна помощ се
затвърдяват знанията за характерни белези на изучаваните обекти. При тази
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
 
 

Дидактични игри

Материал № 1250160, от 17 авг 2016
Свален: 0 пъти
Прегледан: 580 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Общ материал
Брой страници: 13
Брой думи: 4,215
Брой символи: 23,612
Цена: 20.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала