Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
Правни сделки-понятие,класификация.Сключване на
правни сделки.Съдържание и форма на правните
сделки.
Правна сделка-понятие
Правната сделка е правомерен юридически факт,тъй като
законодателството я допуска и урежда начина на сключването и
съдържанието и.Като юридически факт правната сделка винаги включва
като свой съществен елемент едно или повече волеизявления.Когато
волеизявленията са две или повече, те са взаимно свързани,защото не
трябва да има противоречия в съдържанието им.Не е необходимо да са
еднакви по съдържание,но трябва да се покриват по смисъл,да не си
противоречат.Волеизявленията са волеви актове,действия,в които се
проявяват всички страни на съзнанието,обусловено в последна сметка от
общественото битие.Волеизявленията се извършват под влияние на едно
или друго осъзнаване на нужди и на възможности и при относителна
свобода за избор и вземане на решения за извършване на
действия,насочени към постигане на определени резултати.За пораждане
на правното действие на сделката законът може да изисква
осъществяването и на други юридически факти,като например да се спази
определена форма като се състави писмен документ,да се извършат
властнически актове за разрешение на сделката,да се извършат действия по
предаване на вещи и др.
На второ място за сделката е съществено,че волеизявлението се
извършва сцел да се породят определени правни последици в областа на
частното право.Възможно е волеизявлението да породи и други правни
последици,като например задължения за плащане на държавни и местни
такси и др.,но тези последици не са пряко желаните от лицата,които
извършват сделката.
Третият съществен елемент при определяне на сделката е,че
волеизявлението не само поражда правните последици,но чрез него
участниците в сделката определят съдържанието на тези
последици.Правните сделки са тези правни явления,чрез които
частноправните субекти упражняват своята автономия в частноправната
област в границите,установени в закона-доколкото техните волеизявления
не нарушават повелителни правни норми и добрите нрави-чл.9 ЗЗД.
В обобщение на изложеното правната сделка може да се определи като
правомерен юридически факт, който има като съществена част от състава
си едно или повече взаимносвързани волеизявления на субекти на
частното право насочени към пораждане на правни последици в
частноправната област и определящи съдържанието на тези последици.
Класификация на правните сделки
Правните сделки, които се сключват,биват от най различно естество.Те
се отличават едни от други по техния състав и строеж,по броя на
участващите в тях страни,по тяхното съдържание,по наличността или
липса на причина,по наличността или липса на форма,по техните
последици,по наличността или липсата на на връзка със смърт на
физическо лице и т.н. Видовете конкретни сделки не е необходимо да
съвпадат с точно определени абстрактни типове сделки,предвидени и
уредени по гражданското право.Може да бъдат сключени и сделки,които
по тип не са предвидени и уредени със законов текст,стига само да не
накърняват законова забрана и изискванията на морала.
Конкретните сделки,които се сключват,може да се отклоняват от
предвидените законни типове сделки и в една друга посока-те може да
включват в конкретните си фактически съставни елементи,присъщи на
няколко отделни типа сделки,да съчетаят тези елементи в една единна
конкретна сделка(смесени сделки,смесени договори).По този начин
разнообразието на видовете и формите на правните сделки,чрез
сключването и изпълнението на които протича правния живот,е по голямо
от разнообразието и видовете на законно уредените категории и типове
сделки.
Основното разграничение между правните сделки е разделянето им на
едностранни и двустранни правни сделки(договори).Разграничителният
критерий на тази класификация не трябва да се търси в броя на
участниците в една сделка,а в наличността или липсата на насрещни
волеизявления. Като едностранни сделки може да окачествим всички
сделки,основният елемент на чийто фактически състав съставлява едно
волеизявление,насочено към пораждане ,изменение или прекратяване на
права и задължения.Двустранни сделки са договорите.
Всяка двустранна сделка е договор.Фактическият състав на договора
включва нормално като съществени елементи две насрещни взаимно
съвпадащи волеизявления,които в тяхното единство са насочени към
пораждане на правни последици.Единството на взаимните,на насрещните
волеизявления в договора предпоставя съгласуваност на тези
волеизявления по съдържание.Наред с договорите като двустранни сделки
трябва да се посочат многостранните договори.
От съществено практическо значение е делението на сделките на
възмездни и безвъзмездни.Това деление,което се прилага при договорните
сделки,изхожда от критерия,дали срещу това,което дава или извършва
едната страна,тя получава съответната облага от другата страна.
Според наличността или липсата на основание,причина ,като
съществен елемент във фактическия състав на сделките,насочени към
разместване на имуществени стойности мажду страните,сделките се делят
на казуални и абстрактни.
Друга квалификация на сделките е тяхното групиране в консенсуални
и реални сделки.Консенсуални са сделките,правните последици на които
настъпват направо по силата на постигнатото съгласие.Реални са
сделките,при които наред със съгласието или волеизявлението трябва да се
извърши и реално действие по предаване на определена вещ.Реални сделки
са заемът ,залогът и др.
С оглед съотношението между правно средство и преследвана цел
сделките биват групирани на обикновени и фидуциарни. При
фидуциарните сделки по волята на страните по тях правните последици
надхвърлят правната цел която те преследват.
Делението на сделките на формални и неформални се разглежда във
връзка със съдържанието и съществените елементи на сделките.
Съществуват също и сделки на управление и сделки на
разпореждане.Разграничителен признак е съдържанието на правните
последици на сделката.Сделките на управление са насочени към
упражняване на права с цел да се извлича доход от тях,без носителят им да
се лишава от тях,или към съхраняване от поврвждане и защита на права от
нарушение.Такива са договорът за наем до 3 години,влогът,заемът за
послужване,договорът за ремонт на вещ и др.
Сделките на разпореждане се характеризират с правно действие,което се
състои или в загубване на субективното право от неговия носител или в
обременяването му с права на трети лица и тежести,като например
учредяване на ограничени вещни права като право на ползване ,на
строеж,на надстрояване на обезпечителни права като залог и ипотека.
Сделките може да се групират и на сделки по причина на смърт и
сделки между живи с оглед на това ,има ли връзка със смъртта на
определено лице.
Особена категория сделки са решенията.За решения се говори при
съсобственостите,обикновени и етажни,и най вече при общи събрания на
юридически лица с корпоративно устройство-кооперации и сдружения с
нестопанска цел.Специални правни норми регламентират реда за
извършване на този особен вид сделки.Предпоставка за валидното
постановяване на решения от колегиални органи е кворумът-необходим

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Правни сделки - понятие, класификация.съдържание и форма на правните сделки.сключване на правни сделки

Правната сделка е правомерен юридически факт,тъй като законодателството я допуска и урежда начина на сключването и съдържанието и.Като юридически факт правната сделка винаги включва като свой съществен елемент едно или повече волеизявления...
Изпратен от:
a
a на 2008-04-08
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
275 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Право на строеж

09 ное 2008
·
122
·
7
·
1,925
·
147

Подобно на покупко-продажбата учредяването на право на строеж е възмездна, двустранна правна сделка, при която учредителят на правото на строеж извежда от правото си на собственост едно ограничено вещно право и го трансферира ...
 

Граждански процес

19 фев 2009
·
120
·
42
·
10,400
·
88

Записки от лекции по Граждански процес, които стават за подготовка за изпити по Гражданско право.
 

Лекции по наказателно право, обща част

24 юли 2008
·
893
·
46
·
22,189
·
356
·
1
·
1

Наказателното право, като публично правен отрасъл се занимава с всечко, което се случва, но не трябва да се случва в обществените правоотношения. Това е основната разлика между Наказателнота право и останалите правни отрасли...
 

ЕТ и ЕООД

25 окт 2008
·
61
·
1
·
194

Кратка информация за ЕТ и ЕООД и съществни и несъществни услвия на договор за изработка.
 

Административни актове

28 ное 2008
·
98
·
9
·
1,318
·
57

При административните нарушения подбудителите, помагачите и укривателите, както и допустителите се наказват само в случаите, предвидени, в съответния закон или указ.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
86
1
09.11.2016
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
185
2
1 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Правни сделки - понятие, класификация.съдържание и форма на правните сделки.сключване на правни сделки

Материал № 124949, от 08 апр 2008
Свален: 275 пъти
Прегледан: 181 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,185
Брой символи: 10,421

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правни сделки - понятие, класификация.съдържани ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения