Големина на текста:
Психическо здраве. Критерии за психическо здраве. Самоуправление и
психическо здраве. Психологически фактори за дълголетие.
Здравето не се определя само като липса на заболяване, а като наличие на
социално, психическо и физическо благосъстояние (СЗО). Здравето есъстояние на
физически, психически и социален комфорт, на хармонично саморегулиране на
организма и динамично взаимодействие със средата, при което човек се чувства добре,
силен и уверен; съвкупност от психо-соматични състояния на човека, които му
осигуряват възможност за оптимално функциониране в разнообразни сфери на живота и
в различни ситуации”. Здравето се идентифицира и със способността на индивида да
реагира своевременно, бързо и адекватно на промените на средата и да се адаптира към
променящата се среда.
Холистичното здраве е понятие, което се отнася до човека като цялостен организъм.
Холистичното здраве обхваща физическите, междуличностните, психологическите,
професионалните и духовните измерения на всеки човек.
В този смисъл то има интердисциплинарен характерразличните специалисти:
лекари, стоматолози, психолози, учители, социолози, духовници, консултанти,
стопански ръководители и др. трябва да работят заедно, за да създадат благоприятна и
подобаваща за здравето среда.
Холистичното здраве е феноменологично, с което се приема, че хората се
лекуват най-добре в средата, в която живеят. Лечението освен традиционното
(медицинско), допуска и нетрадиционни методийога, медитация, билколечение и
акупунктура.
Холистичното здраве е продукт на комплексни стратегии. “Авторитетът и
контролът се минимизират, след като осигуряващите услуги се придвижват от модела
лекар-пациент-рецептакъм моделаконсултант-клиент-договор. Централен
елемент на всички здравни услуги става собствената отговорност за здравето
готовност и способност на човека да прилага и поддържа модели на поведение, които
способстват за здравето.”
По данни на Корсини (1998) движението за холистично здраве е към засилване на
вътрешния локус контрол, ориентиране на цялостната система на здравеопазване към
личността и персоналната отговорност за поддържане на поведение, насочено към
съхранение на здравето. Белок и Бреслоу посочват седем характеристики, които влияят
значимо върху продължителността на живота:
? Три хранения на ден
? Сутрешна закуска всеки ден
? Умерени физически упражнения най-малко два пъти седмично
? Нощен сън между 7-8 часа
? Неупотреба на цигари
? Нормално тегло
? Умерена консумация на алкохол
Ноулс определя пет фактора, които характеризират личността като неспособна
да изгради и поддържа правилен жизнен стил, свързан със здравето:
? Отричане на смъртта и запазване на силна ориентация към бързи награди;
? Вярата, че природата, смъртта и болестта ще бъдат победени от науката;
? Нежелание да се живее с някои социално-икономически и междуличностни
ограничения;
? Депресия;
? Липса на интерес да се спазват предписанията на лекаря.
В САЩ все повече внимание се отделя на поддържането на здравето, мотивацията и
съзнанието за възможността и силите на човека сам да влияе върху здравето си. Акцент
е идеята за живот в хармония с природата и превенция на здравословните проблеми.
Критерии за психическо здраве
Благополучието в психическото здраве може да бъде нарушено от доминирането
на негативни черти на характера, нарушения в нравствената сфера, неправилен избор на
ценностните ориентации.
Психическото здраве несъмнено се влияе от социалната среда и
взаимоотношенията в неяколектив, семейство, приятелски кръг, принадлежността
към политически и религиозни групи и организации.
Един от съществените критерии за психическо здраве е психическото
равновесие. Аномалиите в личностната сфера са свързани с дисхармония, загуба на
равновесието с околните, нарушение на социалната адаптация.
Други критерии:
Хармонична организация и функциониране на психикатазависи от редица
биологични и психически предпоставки (протичане на психичните процеси, балансиране
на чертите на личността, на поведението, съобразно актуалните промени на средата).
Според този критерии се определят понятиятанормаипатология”, съгласно
адекватността на психичното функциониране в изменящи се условия.
Адаптивни възможностиспособност за социална интеграция, консолидираност,
приоритет на духовните ценности (стремеж към истината), приоритет на
хуманистичните ценности (доброта, справедливост);
Саморазвитие, самообогатяване, самоуправление на здравото самосъзнание
(целенасоченост към положителния смисъл на живота, в унисон с волята, енергичността,
активността, самоконтрола и адекватната самооценка).
Негативни характеристики на личността, които повлияват психичното здраве:
-Зависимост от вредни навици,
-Бягство от отговорност, загуба на вяра в себе си и възможностите си,
-Пасивност (духовно нездраве),
-Безпричинна озлобеност, враждебност, отслабване на висшите и приоритет на
нисшите потребности; нелогичност на мислите и постъпките, стериотипност на
мисленето, повишена внушаемост, неадекватна самооценка (неадекватност на Аз-
образа), некритичност на мисленето, конфликтност, враждебност, егоцентризъм,
стремеж към власт,
-Личностна дизориентация (загуба на интереси, проблеми в междуличностните
контакти, отсъствие на воля за дейност и др.)
Самоуправление и психическо здраве
Процесът на самоуправление се отнася до възможността на индивида да оказва
съзнателно въздействие и контрол над протичащите и налични психични процеси,
състояния и свойства. Психическото самоуправление има съзнателен характер и
определена целенасоченост (свидетелства за процесуална активност).
Психическото самоуправление включва следните стадии: определяне на целите за
самоуправление, контрол над приема и преработката на информацията, приемане на
решение, реализиране на решението и контрол върху изпълнението. Не без значение е
обратната информация (не само процесуална, но и крайна). Човек трябва да е в
състояние даразшифровасвоите психически състояния и да осъзнае възможността да
ги насочва и контролира.
Самоуправлението е важно от гледна точка на адекватността на реакциите по
отношение на конкретната ситуация и приетите цели. Човек със здрава психика не
приема решения, които противоречат на собствените му убеждения и социалните
изисквания/норми.
Психологически фактори за дълголетие
Според ВОЗ 50% от здравето на човека зависи от изградения образ за живота, 20% от
наследствените фактори, 20% - от екологията, 10% от медицинската помощ. Под
здравия образ на животасе разбират устойчивите обществено-икономически условия
на живот, които удовлетворяват материалните и духовни потребности на човек.
Здравословният начин на живот се отнася до съвкупността от вътрешни и външни
условия на жизнена дейност, комплекса от рационални методи за укрепване на здравето,
за хармонично развитие на личността, методи на труда и отдиха.
Психическото здраве предполага:
-хигиена на тялото и психохигиена
-самовъзпитание на духовната сфера
-изграждане на устойчиви нравствени и жизнени позиции
-поддържане на правилен и здравословен начин на живот
За здравето много често се замисляме, когато то бива нарушено.
Дълголетните хора се отличават с духовност, позитивно отношение към живота и
надежда за бъдещето. Характерни са:
?Уравновесеност
?Трудолюбие
?Доброжелателност
?В емоционален план: жизнерадостност, бързо възстановяване след неприятни
преживявания, приветлив нрав, оптимизъм, духовно и емоционално равновесие,
чувство за хумор, отсъствие на злоба, завист, гняв, спокоен поглед над събитията.
?Разсъдителност, жизнена мъдрост
?Самоуважение
?Добри, здрави отношения в семейството
?Активност, според възрастталюбими занимания
?Самоконтрол над собствения живот

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 сеп 2021 в 18:27 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Социология, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Тест по Социална медицина за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 3 курс
Тест за студенти от 3-ти курс по Социална медицина с 16 въпроса за изпит по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
16
27
2
2 мин
30.09.2016
Тест по социална медицина
изходен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти
Тест по социална медицина използва се за подготовка на студенти от съответните специалности, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
50
297
1
01.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социална медицина и организация на здравеопазванет

Психическо здраве

Материал № 1249321, от 28 юли 2016
Свален: 7 пъти
Прегледан: 11 пъти
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазванет, Медицина
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 911
Брой символи: 6,365

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психическо здраве"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала