Големина на текста:
ДИПЛОМНА РАБОТА
Влияние на групата и класа върху личността на ученика
Дипломант Научен ръководител
2016
Съдържание
Въведение ........................................................................................................................ стр.3
Първа глава Понятийно-терминологична система
1. Личност - формиране, структура, развитие ........................................................... стр.5
1.1. Дефиниция на понятиетоличност“ ................................................................... стр.5
1.2. Фактори за развитието на личността ................................................................. стр.5
1.3. Атрибути на личността ...................................................................................... стр.6
2. Съвременно състояние на проблема за развитието на детската личност .............. стр.8
3. Малките групи в образователната среда ................................................................ стр.10
3.1. Общи характеристики на малката група ......................................................... стр.10
3.2. Общи характеристики на ученическия клас .................................................... стр.12
Втора глава Влияние на групата и класа върху личността на ученика
1. Динамични процеси в малката група ................................................................... стр.14
2. Отношения между членовете в групата ................................................................ стр.18
3. Колективът и развитието на индивидуалността ................................................... стр.19
4. Образуване на самосъзнание и самочувствие на тийнейджъра в хода на
взаимодействие с връстници ..................................................................................... стр.20
5. Самоутвърждаване в колектива ............................................................................ стр.20
6. Психологически климат в класа ............................................................................ стр.23
Трета глава Изследователска програма
1. Хипотеза ..................................................................................................................... стр.27
2. Цел, задачи, предмет и обект на изследването...................................................... стр.27
3. Организиране, провеждане и структурата на анкетата .......................................... стр.28
4. Представяне на резултатите от анкетата и анализ на получените данни ............ стр.29
5. Изводи и препоръки.............................................................................................. стр.29
Заключение ............................................................................................................... стр.38
Приложение 1 ............................................................................................................ стр39
Използвана литература и информационни източници ...................................... стр.43
2
Въведение
Социализацията е процес за формиране на индивида като личност, което включва
биологичното, социалното и психично развитие. Съществен е и факта, че човек се
променя под непосредственото влияние на социалната среда. т.е. процесите на развитие
на индивида и колектива са неразривно свързани помежду си. Човек живее и се развива в
системата на отношения с природата и хората около него. Богатството на тези
отношения определя духовното богатство на личността. Качеството на
междуличностните отношения определят нивото на физическото и психическото
развитие на индивида, неговите способности и умения.
Семейството е първото социално обкръжение на личността. В него се поставят
основите на личността, а те в голяма степен определят и по-нататъшния и облик.
Като втора социална система, училището заема твърде важно място сред
факторите, влияещи върху формирането на индивидуалността на детската личност.
Процесът на формиране личността на отделния ученик на средното училище е засегната
от следните фактори:
- Групова сплотеност;
- Ценностна ориентация на групата/класа;
- Нивото на удовлетвореност от отношенията с класа;
- Групи в рамките на референтния клас;
- Характеристика на вътрешно-груповите конфликти.
Изброените фактори са основните компоненти на социално-писохологическия
климат, които от своя страна пък пряко повлияват организацията на ученическия клас.
Практическата приложимост на разработката е свързана с взаимозависимостта между
личностгрупа/класуправление, което е директна препратка към т.нар. мениджмънт
на класа. В своята същност, мениджмънта на ученическия клас отразява стремежа да се
достигне до същността на вътрешната мотивация на детското поведение, която го
тласка да удовлетвори своите потребности. Тъй като в нашето съвремие, ученическите
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 сеп 2022 в 15:00 ученик на 32 години от Бургас - ПМГ "Акад. Никола Обрешков", випуск 2009
 
Подобни материали
 

Самосъзнание


Развитието на самосъзнанието е една от най-важните линии в установяването на вътрешния свят на човека. Процесите на самосъзнанието заемат централно място във формирането на личността, като в голяма степен определят способностите за саморегулация на...
 

Курсова работа по психология на малката група на тема


Дисциплината психология на малката група изучава отношенията между хората, членуващи в малки групи. Броя на членовете в малката група е относителен, защото понятието за малка или голяма група се възприема по много различен начин от авторите...
 

Взаймодействие на деца с връстници през ранното детство


М. Цветкова и В. Банова, в статията си „Взаимодействието между връстници през ранното детство” представят адаптирането на децата в социална среда, както и подхода им към останалите връстници...
 

Психология на личността

20 яну 2009
·
521
·
8
·
1,369
·
410
·
1

Материалът представлява лекции по психология на личността, изнесени от преподавател във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
 

Структура и съдържание на мотивацията за учене


Мотивацията е един от най-изследваните проблеми в рамките на психологическата наука. Чрез нея се описват процеси, които определят насочеността на действията на човешките индивиди. Тя се определя най-общо като вътрешно състояние, което стимулира, насочва..
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
80
1
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Влияние на групата и класа върху личността на ученика

Материал № 1248458, от 11 юли 2016
Свален: 1 пъти
Прегледан: 254 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 46
Брой думи: 9,948
Брой символи: 64,081
Цена: 40.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала